Anglia Ruskin University Cambridge 

159

โปรโมชั่น

Anglia Ruskin University ( ARU )  มี 3 วิทยาเขตที่เมือง Cambridge ห่างจากลอนดอน 45 นาที , London และเมือง Chelmsford ห่างจาก ลอนดอน 25 นาที มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการศึกษา อย่างสูงสุด เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Anglia Ruskin University, East Road, เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

Anglia Ruskin University Cambridge

ARU ทุนการศึกษา

Anglia Ruskin University

เราจะพิจารณาคุณสำหรับทุนการศึกษาต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

International Merit Scholarship (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุกๆปีเรามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่กำลังเริ่มเรียนที่ ARU

คุณควรจะสมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา (BA / BSc) หรือปริญญาโท (MA / MSc) กับเรา หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมาย PG Dip ของเรารวมอยู่ด้วย ทุนการศึกษามีมูลค่า:

 • 2,000 ปอนด์สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ได้รับคะแนน BBB หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า)
 • 1,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ได้รับคะแนน CCC หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า)
 • 2,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2: 1
 • 1,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2: 2

เพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณด้วยคุณวุฒิการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่มีชื่อเสียงของเรา เรียนที่เคมบริดจ์ที่โรงเรียนธุรกิจของ Lord Ashcroft International Business ของเรา

เรามีการลดค่าธรรมเนียม 4,000 ปอนด์สำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จ

เราจะพิจารณาคุณโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้เมื่อคุณสมัครเรียน MBA

ทุนการศึกษา Excellence International (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระหว่างประเทศของเรามีให้เลือกจำนวนนักเรียนต่อปี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรได้คะแนน ABB หรือสูงกว่าระดับ A (หรือเทียบเท่า) นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรถือ 2: 1 หรือสูงกว่า

เช่นเดียวกับการมองไปที่ความเป็นเลิศด้านวิชาการเราสนใจที่เหตุผลที่คุณต้องการเรียนที่ ARU เป้าหมายในอาชีพประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณเข้าร่วมในการศึกษานอกโรงเรียน เราจะขอให้คุณเขียนคำสนับสนุนสั้น ๆ เมื่อคุณสมัครทุนการศึกษา

คุณควรจะศึกษาปริญญาตรีสามปี (BA / BSc) หรือระดับปริญญาโทที่ได้รับการสอน (MA / MSc) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาและนอกเวลาสามารถสมัครได้

มูลค่ารวมของทุนการศึกษานี้คือ 4,000 ปอนด์ซึ่งคุณจะได้รับในปีแรกของการศึกษา

โปรดทราบ: ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ หรือการชำระเงินก่อนกำหนดได้

Anglia Ruskin University ( ARU )  มี 3 วิทยาเขตที่เมือง Cambridge ห่างจากลอนดอน 45 นาที , London และเมือง Chelmsford ห่างจาก ลอนดอน 25 นาที มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการศึกษา อย่างสูงสุด เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

 • หลักสตรปริญญาตรี 3 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี
 • การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย
 • หลักสูตรการศึกษาข้ามสถาบันระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา
 • หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาระดับปริญญาโท ( Master Preparation ) หรือหลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาโท ( Master Foundation ) เพื่อเข้าศึกาต่อระดับปริญญาโทที่ ARU
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษา และเพื่อการเข้าศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร 

ความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิต
          บัญฑิตมากกว่า 95 % ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันเดิมและสถาบันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาภายใน 6 เดือนหลังจากที่สำเร็จการศึกษานั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การวางแผนและบริหารโครงการ การแก้ไขปัญหา การนำเสนอเหตุผล การติดต่อสื่อสาร การเสนอความคิดสร้างสรรค์ การทำวิจัย พร้อมทั้งการใช้ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมากสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ ARU ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรวิชาชีพ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทชั้นนำ เช่น Ford Motor Company และ CISCO

Requirement

 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 / TOEFL 580

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่คะแนนภาษาไม่ถึงตามเกฎที่กำหนด สามารถสมัครเรียน 

Pre Sessional English เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโท

หลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมศึกษาต่อปริญญาตรีและโท

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

Your pathway to an Anglia Ruskin University degree

เส้นทางสู่ระดับปริญญาโทของ CRIC ช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร สิ่งสำคัญที่สุดคือจะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมที่คุณต้องการในการเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่คุณเลือก

เส้นทางสู่ระดับปริญญาโทได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนจากหลากหลายภูมิหลังที่:

 • ต้องการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 • มาจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ต่างไปจากอังกฤษ
 • ได้ห่างจากการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • กำลังมองหาการปรับแต่งทักษะที่ได้รับในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีการจ้างงานหรือทั้งสองอย่าง

หากคุณอยู่ในประเภทใด ๆ ข้างต้นการเลือกเส้นทางสู่ระดับปริญญาโทที่ CRIC คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง

เส้นทางของ Pre-Master จะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตโดยให้ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาโทที่คุณสอน คุณจะ:

 • พัฒนาความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระดับที่คุณเลือก
 • พัฒนาเทคนิคเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐานวิธีการวิจัยและ ICT การนำเสนอและทักษะการสื่อสาร
 • ได้รับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งจะช่วยคุณในการเรียน
 • การศึกษาและอาชีพในอนาคตและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
 • บรรลุระดับความจำเป็นภาษาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาที่คุณเลือก
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend