Anhui University of Technology Ma anshan

93

Anhui University of Technology, Hudong North Road, Huashan, Ma'anshan, มณฑลอานฮุย จีน

Welcome to Anhui University of Technology!

Anhui University of Technology (AHUT) เป็นที่รู้จักในเรื่องของการศึกษาโลหวิทยาและวัสดุศาสตร์ และได้พูดถึงจุดแข็งของวิศวกรรมเคมี วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล และคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ในเวลาเดียวกันได้เสนอโปรแกรมพัฒนาที่ดีในวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสาตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ กฎหมายและศิลปะ

AHUT ภูมิใจเสนอสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา ตามด้วยธรรมเนียมที่ทำกันมายาวนานคือ ความสามัคคี การค้นหาความจริง การตั้งใจทำงาน นวัตกรรมใหม่ๆ AHUT ได้รับการดูแลจากบุคคลที่มีความสนใจและความชำนาญพิเศษจำนวนหนึ่งในพื่นที่หลากหลาย ด้วยความพยายามในการสำรวจอย่างเชี่ยวชาญและการพัฒนาความสามารถทางด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในจังหวัด Anhui

AHUT กำลังมุ่งมั่นสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชั้นแนวหน้าในเรื่องของประเภทและระดับการศึกษาด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างยิ่งขึ้น การตระหนักรู้ในเรื่องของภารกิจและหน้าที่ในช่วงเลาของของการแพร่หลายไปทั่วโลก AHUT มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วบกับเพื่อนบ้านและต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางสังคมและทางการศึกษา

เรื่องย่อ AHUT

Anhui University of Technology (AHUT) ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายสาขาซึ่งเน้นในวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะที่ดำเนินหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และศิลปะ

AHUT ตั้งอยู่ที่หม่าอันเฉิน จังหวัด Anhui เมืองที่มีชื่อเรียกว่า National Garden City , Top Quality Environment City, National Tourism City และ ใกล้กับ Nanjing

AHUT เป็นสถาบันหลักระดับสูงในจังหวัด Anhui หนึ่งในมหาวิทยาลัยหลัก 100 แห่งในภาคกลางและตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งได้การสนับสนุนจาก Chinese Ministry of Education (MOE) และ สถาบันการศึกษาขั้นสูงโดย MOE การสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมประเมินค่าคุณภาพการสอนจาก MIE’s national

AHUT ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต มีพื้นที่ทั้งหมด 1.64 ล้าน ตารางเมตร ห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขตจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 2.67 ล้าน และข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมด 71 ข้อมูล มหาวิทยาลัยนี้มี 18 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบไปด้วย หลักสูตรปริญญาตรี 67 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 59 หลักสูตร และ หลักสูตรปริญาเอก 6 หลักสูตร ปัจจุบัน มีนักเรียนปริญญาตรีประมาณ 20,000 คน ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษามีมากถึง 2,000 คน และมีคณะต่างๆถึง 1,200 คณะ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยและกลุ่มของอาจารย์มหาวิทยาลัยประมาณ 600 คน

หม่าอันเฉิน (MA’ANSHAN)

  • เมืองแห่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น ล้อมรอบไปด้วยภูเขา
  • เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
  • เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมซึ่งผู้คนสามารถเข้าชมการบรรยายบทกวีทัศนียภาพโดย Li Po หนึ่งในบทกวีที่ดีที่สุดใน Tang Dynasty ซึ่งค้นหาบทกวีคนนี้ได้ในเรื่องเล่าและตำนานของประวัติศาสตร์จีน

ระยะเวลาการศึกษา

 Program Category

Duration

Bachelor degrees

4-6years

Master degrees

2-3 years

Language learning

2months, 6 months,1 year or above

Non-degree courses study

Non-limited


เงื่อนไขในการสมัคร

  • หลักสูตรปริญญาตรี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
  • หลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกในระดับปริญญาโท
  • ทักษะทางภาษา ผลสอบล่าสุด HSK4 ผลสอบก่อนหน้านี้ HSK 5
  • ผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบ HSK สามารถเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมภาษา จัดขึ้นโดย School of International Education, AHUT หลังจากผ่านการทดสอบโครงการนี้แล้ว สามารถย้ายไปศึกษาทางวิชาการได้
  • ต้องมีสุขภาพที่ดี

ค่าเล่าเรียน

Bachelor degrees programs 15000 RMB/year

(20000RMB/year for arts students)

Master degrees programs 20000 RMB/year
Language Study 10000 RMB/year(Over 1 year)

1000RMB/month (Less than 1 year)

Courses study 12000RMB/year (Over 1 year)

1200 RMB/month (Less than 1 year)

หลักสูตร

ปริญญาตรี

Schools

Programs

School of Metallurgical Engineering

Metallurgical Engineering

Resource Recycling Science and Engineering

Mineral Processing Engineering

Material Shaping and Control Engineering

School of Materials Science and Engineering

Materials Science and Engineering

Materials Physics

Metallic Materials Engineering

Inorganic Non-metallic Materials Engineering

School of Chemistry and Chemical Engineering

Chemical Engineering and Technology

Pharmaceutical Engineering

Applied Chemistry (Engineering)

Chemicobiology (Science)

Polymer Material and Engineering

School of Mechanical Engineering

Mechanical Design, Manufacture and Automation

Process Equipment and Control Engineering

Vehicle Engineering

School of Electrical and Information Engineering

Automation

Electrical Engineering and Automation

Measurement and Control Technology and Instrumentation

Communication Engineering

Electronic Information Engineering

School of Computer Science and Technology

Computer Science and Technology

Network Engineering

Things Networking Engineering

Software Engineering

School of Architectural Engineering

Civil Engineering

Water Supply and Drainage Science and Engineering

Built Environment and Energy Application Engineering

Architectonics

Safety Engineering

Engineering Supervision

School of Energy and Environment

Energy and Power Engineering

Environmental Engineering

School of Management Science and Engineering

Information Management and System

Construction Cost

Logistics Engineering

Industrial Engineering

School of Business

Economic Statistics

Finance

Economics and Finance

Financial Engineering

International Economics and Trade

International Business

Accounting

Financial Management

Auditing

Business Administration

Marketing

Human Resource Management

School of Law and Public Administration

Science of Law

Public Services Management

Public Administration

Labor and Social Security

School of Mathematics and Physics

Mathematics and Applied Mathematics

Information and Computing Science

Photoelectric Information Science and Engineering

Light Sources and Illuminating

School of Foreign Languages

English

School of Art and Design

Industrial Design

Visual Communication Design

Environment Design

Product Design

ปริญญาโท

Disciplines

Programs

Metallurgical Engineering

Physical Chemistry in Metallurgy

Ferrous Metallurgy

Non-ferrous Metallurgy

Materials Science and Engineering

Materials Physics and Chemistry

Materialogy

Materials Processing Engineering

Chemistry

Analytical Chemistry

Chemistry Engineering and Technology

Chemical Engineering

Chemical Technology

Biochemical Engineering

Applied Chemistry

Industrial Catalysis

Mechanical Engineering

Mechanical Manufacture and Automation

Mechatronic Engineering

Mechanical Design and Theory

Vehicle Engineering

Power Engineering and Engineering Thermophysics

Engineering Thermophysics

Thermal Power Engineering

Power Machinery and Engineering

Fluid Machinery and Engineering

Refrigeration and Cryogenic Engineering

Chemical Process Equipment

Mechanics

Engineering Mechanics

Electric Engineering

Electric System and Automation

High Voltage and Insulation Technology

Power Electronics and Power Drives

Theory and New Technology of Electrical Engineering

Control Science and Engineering

Control Theory & Control Engineering

Detection Technology & Automation Equipment

Pattern Recognition & Intelligent Systems

Computer Science and Technology

Computer Systems Organization

Computer Software and Theory

Computer Applied Technology

Civil Engineering

Municipal Engineering

Heating, Gas Supply, Ventilating and Air Conditioning Engineering

Environmental Science and Engineering

Environmental Science

Environmental Engineering

Management Science and Engineering

Management Science and Engineering

Business Administration

Accounting

Corporate Management

Tourist Management

Technology Economy and Management

Applied Economics

National Economics

Regional Economics

Public Finance (including Taxation)

Finance and Banking (including Insurance)

Industrial Economics

International Trade

Labor Economics

Statistics

Quantitative Economics

National Defense Economy

Mathematics

Applied Mathematics

หลักสูตร Non-degree

1. หลักสูตรภาษาจีน ประกอบไปด้วย ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง นักเรียนสามารถเลือกเรียน 2 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือมากว่านั้นได้

2.หลักสูตรตามสาขา สาขาทั้งหมดที่  AHUT เปิดสอนให้กับนักเรียนที่กำลังต้องการศึกษาแบบไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend