ACG Auckland

111

โปรโมชั่น

Promotion $350/week

ค่าเล่าเรียน

3เดือน
$4,200
6เดือน
$8,400
9เดือน
$12,600
1ปี
$16,800

ACG Academic Colleges Group Queen Street, Auckland, ออคแลนด์ นิวซีแลนด์

ACG

Academic College Group

ACG เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับโลก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่ความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นเลิศในการเรียนเป็นที่ยอมรับและสรรเสริญ

ACG คือกลุ่มของโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากคณาจารย์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งการเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางวิชาการ คณาจารย์ของ ACG มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

วิธีการสอนแบบ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” (student-focused) เป็นหัวใจของการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนของ ACG

วิธีการนี้ได้แก่

 • การเรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมด
  ACG ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดและความรู้ตามหลักสูตรและการประเมินผลในระดับสากล นักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิสากลอันเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
 • การให้ความสำคัญกับนักเรียน
  การประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นตัววัดวิธีและสมรรถภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน วิธีการเรียนการสอนของเรา นอกจากจะให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคนเป็นส่วนตัวแล้ว ครูผู้สอนยังพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในการเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • คุณภาพและความเป็นเลิศ
  ACG มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และความช่วยเหลือจากครูผู้สอน เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกัน

Academic Colleges Group (ACG) เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาเอกชน โรงเรียนแห่งแรกในเครือ ACG ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยแนวทางใหม่ในการศึกษาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน ACG ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือสิบแห่งในสามประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีโรงเรียนในเครือนอกประเทศนิวซีแลนด์

การดูแล เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดของโรงเรียนในเครือ ACG ทำให้สถาบันของเราเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนในมาตรฐานการศึกษาชั้นสูง เด็กรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสำเร็จในชีวิต ที่พร้อมรับการท้าทายและแสวงหาความเป็นเลิศทางการศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนในเครือ ACG

โรงเรียนเอกชนในนิวซีแลนด์

ทุกโรงเรียนในเครือ ACG เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งใช้ปรัชญาการสอนเดียวกัน คือการออกแบบหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน

เมื่อผนวกทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกโรงเรียนในเครือ ACG ให้การศึกษาครบวงจรแก่เด็กทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารกอายุสามเดือนไปจนถึงนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • ACG Parnell College (Year 1 ถึง 13)
 • ACG Senior College (Year 11 ถึง 13)
 • ACG Strathallan (อนุบาล Year 1 ถึง 13)
 • ACG Sunderland (Year 1 ถึง 13)

ที่พัก

 • Homestay

หากนักเรียนต้องการมีประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวนีวซีแลนด์ โรงเรียนขอแนะนำที่พักแบบโฮมสเตย์

นักเรียน ACG ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจำเป็นต้องพักอาศัยกับโฮมสเตย์หรือที่พักอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจาก ACG

ACG เป็นผู้จัดหาและดูแลที่พักให้กับนักเรียนทุกคน โฮมเตย์ได้รับเงินโดยตรงจากทรัสต์ของโรงเรียน (Charitable Trust) ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรค์จาก ACG และได้เซ็นสัญญาเพื่อรับทราบกฏข้อบังคับต่างๆในการดูแลนักเรียน นอกจากนี้ โฮมสเตย์ทุกครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจนิวซีแลนด์ก่อนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ ACG อีกด้วย ACG จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้กับโฮมสเตย์ของเราอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า18 ปีจะได้รับการไปเยี่ยมบ้านจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอย่างน้อยที่สุดสามครั้งต่อปี เพื่อคอยช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่นักเรียน

ข้อดีของการอยู่โฮมสเตย์

 • โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนจะมีเพื่อนอยู่บ้านด้วยเสมอ
 • โฮมสเตย์สามารถช่วยสอนการบ้านหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนได้
 • การอยู่โฮมสเตย์เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นโดยไม่รู้ตัว
 • โฮมสเตย์ทำอาหารให้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจ่ายกับข้าวและทำอาหารเอง
 • เงินค่าโฮมสเตย์รวมค่าซักผ้า ค่าไฟฟ้า ค่าฮีตเตอร์ ค่าน้ำ และค่าโทรศัพท์(บ้าน)ภายในประเทศ

ACG โฮมสเตย์

นักเรียน ACG สามารถเลือกที่จะพักอยู่กับ ACG โฮมสเตย์ได้

 • ACG โฮมสเตย์ รวมห้องนอนเดี่ยว 1 ห้องซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟ ฮีตเตอร์ และอินเตอร์เนท มื้ออาหารประกอบด้วย อาหารเช้าและเย็น วันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์ อาหรเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • การเดินทางระหว่าง ACG โฮมสเตย์ และโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถไฟใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 45 นาที
 • โฮมสเตย์แต่ละครอบครัวรับนักเรียนไม่เกิน 3 คนจากต่างเชื้อชาติ

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์สำหรับ ACG โฮมสเตย์

 • นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี NZ$275 ต่อสัปดาห์
 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป NZ$260 ต่อสัปดาห์
 • ค่าจัดหาที่พัก NZ$300

ACG โฮมสเตย์พลัส

ACG มีโฮมสเตย์อีกประเภทหนึ่งให้เลือกได้แก่ ACG โฮมสเตย์พลัส

 • ACG โฮมสเตย์พลัส รวมห้องนอนเดี่ยว 1 ห้องซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟ และฮีตเตอร์ มื้ออาหารประกอบด้วย อาหารเช้าและเย็น วันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์ อาหรเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • การเดินทางระหว่าง ACG โฮมสเตย์พลัส และโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถไฟใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที
 • ACG โฮมสเตย์พลัสแต่ละครอบครัวรับนักเรียนต่างชาติไม่เกิน 2 คนซึ่งแต่ละคนมีห้องนอนของตนเอง ACG โฮมสเตย์พลัสมีห้องน้ำให้นักเรียนใช้แยกต่างหากจากของครอบครัว นักเรียนใช้ห้องน้ำรวมกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์สำหรับ ACG โฮมสเตย์พลัส

 • นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี NZ$310 ต่อสัปดาห์
 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป NZ$295 ต่อสัปดาห์
 • ค่าจัดหาที่พัก NZ$300

Student Residence

หอพักนักเรียนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียน ACG

หอพักนักเรียนของเรามีผู้ดูแลนักเรียนประจำอยู่ในหอพักเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อความสงบสุขของผู้ปกครอง

นักเรียนที่อยู่หอพักของเราจะสนุกกับการใช้ชีวิตอิสระและการคบเพื่อน ภายในบรรยากาศกลางใจเมือง

อพาร์ตเม้นท์นักเรียน

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์

 • ราคาเริ่มต้นที่ NZ$200 ถึง NZ$250 ต่อสัปดาห์ (ราคาโดยทั่วไปประมาณ NZ$225) รวมค่าน้ำและค่าไฟแล้ว
 • ชุดเครื่องนอน NZ$120 รวม ผ้านวม ปลอกผ้านวม, หมอน 2 ใบและผ้าคลุมที่นอน (จ่ายครั้งเดียว)
 • ค่ามัดจำล่วงหน้าประมาณ NZ $500-$900 (คืนให้เมื่อออก)

บริการสำหรับนักเรียน

ACG มีเจ้าหน้าบริการนักเรียนจากหลายชนชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาของนักเรียนเอง

การตัดสินใจมาเรียนต่อนิวซีแลนด์นับเป็นก้าวแรกของการเดินทางอันน่าตื่นเต้น การย้ายมาอยู่ประเทศใหม่ แม้จะเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเติบโตขึ้นพร้อมทั้งสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปในตัวด้วย

นักเรียนจะได้พบกับสภาพแวดล้อมแปลกใหม่ วัฒนธรรมใหม่ และการใช้ชีวิตแบบใหม่ ไม่ต้องพูดถึงภาษาใหม่ที่นักเรียนจะต้อใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย นักเรียนจะได้พบเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตใหม่ของนักเรียน

ACG มีบริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวในทุกด้านเท่าที่เป็นไปได้

ACG สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาเดียวกับนักเรียน ในเรื่องของการทำประกันสุขภาพและการเดินทาง การจัดหาที่พัก การเปลี่ยนหรือต่ออายุวีซ่า การบริหารเงิน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มชีวิตใหม่

นักเรียนของเราเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ ACG สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในทุกเรื่อง เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มชีวิตใหม่

โรงเรียนสำหรับนักเรียนนานาชาติสามแห่งในนิวซีแลนด์สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

 • ACG English School – Intensive Academic English และ IELTS Preparation
 • ACG New Zealand International College – หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
 • ACG Norton College – หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT

หลักสูตรภาษาอังกฤษรับรองผลการเข้าหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะเดียวกันหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาก็รับรองการเข้ามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT ด้วย หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend