Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อประเทศแคนาดา


  

 

ข้อมูลทั่วไป English Language Diploma Degree High School Work & Study

  

สิ่งที่น่าสนใจ
 
สถานฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2636-0540 โทรสาร : 0-2636-0561 
แคนาดาเป็นสหพันธรัฐ ปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุด เครื่องหมายประจำชาติของประเทศแคนาดาเป็นรูปใบเมเปิล เป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงาม และมีรอยหยักเป็น 5 แฉก สีของใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงจะมีสีเหลืองปนแดง ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้ การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ ออตตาวา ซึ่งอยู่ที่มณฑลออนตาริโอ 


แคนาดาได้รับเลือกจากสหประชาชาติว่า เป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลก มีทัศนียภาพที่สวยงามหลากหลาย ประชากรมีคุณภาพชีวิตสูง ระบบการศึกษามีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งบางสถาบันนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ประกอบกับค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไป ค่าครองชีพอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาและยุโรป 
ค่าเงินของประเทศแคนาดา โดยประมาณ 1 CAD = 30 -32 บาท

ภูมิประเทศ

แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยทางรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโต ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 3 วัน มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) เมืองหลวงชื่อ ออตตาวา มณฑล ออนตาริโอ


เมืองสำคัญ


1. บริติชโคลัมเบีย (British Columbia) เป็นมณฑลตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของแคนาดา มีชายฝั่งทะเลที่งดงามคล้ายฟยอร์ด พื้นที่เป็นภูเขาใหญ่น้อย เมืองหลวงคือวิคตอเรีย (Victoria) แต่เมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี คือเมืองแวนคูเวอร์ Vancouver
2. อัลเบอร์ตา (Alberta) เป็นถิ่นกำเนิดของเทือกเขา Rocky เมืองหลวงคือ เอดมันตัน (Edmonton) มณฑลนี้มีทรัพยากรธรรมชาติคือ น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ มีป่าไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และที่ราบเพาะปลูกข้าวสาลี
3. ซัสคาเซวาน (Saskatchewan) เมืองหลวงชื่อ เรจินา (Regina) พื้นที่ครึ่งหนึ่งของมณฑล เต็มไปด้วยป่าไม้ ที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งราบแพรรี่ (Prarie) บางส่วนเป็นทะเลสาบน้ำ ใสสะอาด
4. มานิโตบา (Manitoba) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศแคนาดา พื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลเต็มไปด้วยทะเลสาบ มณฑลนี้เป็นแหล่งที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ทางตอนเหนือพื้นที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และป่าไม้ เมืองหลวงชื่อ วินนิเพก (Winnipeg)

ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 4 มณฑล


ภาคกลาง ประกอบด้วย 2 มณฑล คือ

1. ออนตาริโอ (Ontario) เป็นมณฑลที่เป็นศูนย์กลาง ทางการเงินและการอุตสาหกรรมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร เมืองหลวงของมณฑลชื่อ โตรอนโต (Toronto) ทางตอนใต้ ของออนตาริโอ มีน้ำตกที่สวยงาม และมีชื่อเสียงชื่อ น้ำตก ไนแองการ่า นอกจากนี้ออนตาริโอยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ของประเทศ คือ เมืองออตตาว
2. ควิเบค (Quebec) มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา มณฑลทั้งหมดของประเทศแคนาดา มณฑลนี้ล้อมรอบด้วยน้ำเกือบทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายฝรั่งเศส

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 มณฑล คือ

1. นิวฟาวแลนด์ (Newfoundland)  เมืองหลวงชื่อ เซ็นต์จอห์น มณฑลนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของแคนาดา
2. พรินซ์ เอ๊ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ (Prince Edward Island) เมืองหลวงชื่อ ชาร์ล็อตต์ทาวน์ (Charlottetown) เป็นมณฑลที่เล็กที่สุดของแคนาดา
3. โนวาสโกเทีย (Nova Scotia) เมืองหลวงชื่อ ฮาลิแฟ็กซ์ (Halifax)
4. นิว บรันสวิก (New Brunswick) เมืองหลวงชื่อ เฟรเดริคตัน (Fredericton) มณฑลนี้มีน้ำล้อมรอบสามด้าน

เขตปกครองพิเศษ 2 เขต และ 1 มณฑล คือ

1. นอร์ธเวสต์ (Northwest Territories) เมืองหลวงชื่อ เยลโลไนฟ์(Yellow Knife)
2. ยูคอน (Yukon Territory) เมืองหลวงชื่อไวท์ฮอร์ส (Whitehorse)ในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์ไม่เคยหลับ จนได้ชื่อว่า Midnight Sun หรือดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
3. มณฑลนันนาวูท (Nunavut Province) มีเมืองหลวงชื่อ อิคคาลูอิท (Iqaluit) มีภูมิอากาศ คล้ายนอร์ธเวสต์ เทอริทอรี่


สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปแล้วแคนาดามี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในช่วงระหว่างฤดูหนาวบางพื้นที่ของประเทศ อุณหภูมิบางครั้งอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส แต่ความหนาวในลักษณะนี้จะเกิดในช่วงระยะสั้นๆ ในช่วงกลางวันของฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น สำหรับอุณหภูมิในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ละฤดูในแคนาดาจะมีความสวยงามของธรรมชาติแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วแคนาดามี 4 ฤดูกาลคือ

- ฤดูร้อน
- ฤดูใบไม้ผลิ
- ฤดูใบไม้ร่วง
- ฤดูหนาว

การใช้ชีวิต
เศรษฐกิจ
แคนาดาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง และจัดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของประเทศผู้นำทางอุตสาห กรรม โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญประเภทอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เหล็กดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้น จะอยู่ในเขตมณฑลออนตาริโอ และควิเบค ทางด้านภาคตะวันตกของประเทศ จะเป็นเขตการเพาะปลูก ส่วนมณฑลทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติก จะเป็นแหล่งหาปลา ทำเหมืองแร่ และป่าไม้
เงินตรา
แคนาดามีระบบเงินแบบ ดอลล่าร์ (CA$) ซึ่ง CA$ 1 = 100 เซนต์ ในส่วนของธนบัตรแคนาดา จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ $5, $10, $20, $50 และ $100 ส่วนเหรียญ จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1 cent(pennies), 5 cents(nickels), 10 cent (dimes), 25 cents(quarters), $1(loonies), $2(toonies)
ภาษา
ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แต่ประชากรส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ประปา
น้ำประปาสะอาดสามารถใช้สำหรับดื่มได้
การทำงานของนักศึกษาต่างชาติ
ในขณะศึกษา นักศึกษาสามารถที่จะทำงานได้ ในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น ในห้องสมุด ห้องอาหารสโมสรของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถทำงานเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรที่มีการร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบกิจการ ที่เรียกว่า Co-op Education สามารถฝึกงานได้ โดยได้รับค่าจ้าง หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา แต่ต้องภายใน 60 วันหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยขอวีซ่าทำงาน (Employment Authorization)
ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา
ระบบการศึกษา

เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ มี ประชากรน้อย รัฐบาลจึงมีเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่อน ข้างมาก รัฐบาลแคนาดาให้เงินอุดหนุนการศึกษาต่อประชากร สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก มาตรฐานการ ศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วย สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การศึกษาในแคนาดาอยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละมณฑล และเขตปกครองพิเศษ ดังนั้นระบบการศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน แต่ด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการของคณาจารย์ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษา ทำให้การศึกษาทั่วทั้งแคนาดามีมาตรฐานสูง ระดับเดียวกัน


ระดับประถมศึกษา

ระบบการศึกษาเริ่มจากชั้นอนุบาลเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ชั้นประถมศึกษา ในแต่ละมณฑลจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้คือ 
1. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1-8 คือ มณฑลออนตาริโอ และมณฑลมานิโตบา 
2. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1-7 คือ มณฑลบริติชโคลัมเบีย และเขตยูคอน 
3. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1- 6 คือทุกมณฑลนอกจากที่กล่าวมาแล้ว

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวนการศึกษาระดับมัธยมจะแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล แต่เมื่อรวมการเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแล้วจะรวมใช้เวลาเรียน 12 ปี ข้อยกเว้นคือ มณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ จะจัดระบบชั้นมัธยมเลยไปอีก 1 ปี รวมเวลา เรียน 13 ปี คล้ายๆ กับว่ามีมัธยม 7 แต่นักเรียนที่เรียนจบชั้น มัธยม 7 จะเรียนอีก 3 ปี ก็ได้รับปริญญาตรี ในขณะที่มณฑล และเขตการปกครองอื่นๆ หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4 ปี ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษา ซึ่งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างมัธยมและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบคล้ายของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า เซเจ๊ฟ (Cegep) การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โรงเรียนมัธยมของแคนาดามีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน

ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในแคนาดามีทั้งขนาดเล็กมีนักศึกษาไม่ถึง 1,000 คน ไปจนถึงขนาดใหญ ่ที่มีนักศึกษากว่า 35,000 คน การเข้าศึกษาถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยทั่วไป จะไม่มีการสอบเข้า แต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานของตนเอง เนื่องจากแคนาดา มีภาษาราชการ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัย จะเลือกสอบได ้ทั้งสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษ และสถาบันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส บางมหาวิทยาลัย สอนทั้ง 2 ภาษา

สำหรับความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาต่างชาติ นั้น มหาวิทยาลัยทั่วไป (ยกเว้นที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส) ใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS โดยต้องได้คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่กำหนดคะแนนไว้ที่ 600 ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชาที่จะเรียน ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยของ แต่ละมณฑลนั้นแตกต่างกันไปจาก 3-5 ปี ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่สมัคร บางมหาวิทยาลัยจะมี ปริญญาตรี 2 แบบ คือ แบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งอาจเรียนจบภายใน 3 ปี และแบบเกียรตินิยม (Honours Degree) ซึ่งมีวิชาให้เรียนเพิ่มอีก 1 ปี เหมาะสำหรับผู้จะเรียนต่อปริญญาโท ในบางแขนงวิชา มีการฝึกงานด้วยหลักสูตร อาจจะเป็น 5 ปี


การศึกษาภาคปฎิบัติ

คือการศึกษาที่สถาบันการศึกษาร่วมมือกับภาคธุรกิจ เปิด โอกาสให้นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานจริง โดยจะได้รับค่าจ้าง โดยทั่วไป นักศึกษาจะฝึกงานประมาณ 2 ภาคเรียน ก่อนที่จะสำเร็จ การศึกษา การโอนหน่วยกิต แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิต ที่แตกต่างกันไป นักศึกษาต้องตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต ก่อนตัดสินใจย้ายสถานศึกษา

โรงเรียนสอนภาษา 


มีโรงเรียนสอนภาษาสำหรับต่างชาติที่เรียกว่า English as a Second Language (ESL) และสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง French as a Second Language (FSL) หลายแห่ง กระจายตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วแคนาดา ทั้งนี้เพราะผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดา จำเป็นต้องปรับระดับทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชนเกือบทุกแห่ง มีแผนกภาษา อังกฤษเปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่จะมีข้อกำหนดวันเริ่มเรียนเป็นข้อๆ และคุณสมบัติของผู้เรียนระบุไว้ ส่วนโรงเรียนสอนภาษาเอกชนนั้น นักศึกษาสามารถเข้า เรียนได้ตลอดปี และมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า


การสมัครเข้าศึกษา

การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของแคนาดา นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสถาบัน และต้องเตรียมเอกสาร ที่ทางสถาบันกำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนายทะเบียนที่จะศึกษา หากเอกสารไม่ครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ อาจส่งเอกสารคืน ทำให้การสมัครล่าช้า สถานศึกษาในประเทศ แคนาดาค่อนข้างเข้มงวด และจะไม่พิจารณาใบสมัครของนักศึกษา จนกว่าจะได้เอกสารทุกอย่างครบ ถ้าไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ ครบถ้วนนักศึกษาควรแนบใบสมัครแจ้งเหตุผลให้ทางสถาบันทราบ และกำหนดวันที่จะยื่นเอกสารที่ยังขาด

โดยทั่วไปแคนาดายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ แต่เนื่อง ด้วยสถาบันแต่ละแห่ง ได้รับเงินสนับสนุนค่อนข้างมากจากรัฐบาล จึงมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติไว้ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นนักศึกษาควรสมัครเรียนมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อเพิ่มโอกาส ในการได้รับการตอบรับ

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนหลักสูตร University Transfer Program ในวิทยาลัยก่อน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ทำคะแนนให้ดี แล้วโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย หลังเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้ปริญญา สำหรับปริญญาโทนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ และผลการเรียนดี สามารถสมัครเรียนโดยตรง ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาสามารถ เข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนก่อน ทำคะแนน TOEFL ให้ได้ 50 ถึง 600

ปีการศึกษา
ปีการศึกษาในแคนาดาส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 (Fall Semester) เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 (Winter Semester) เดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ช่วงหยุดภาคฤดูร้อน (Spring และ Summer) เดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม สถาบันบางแห่งเปิดสอนหลักสูตร ภาคฤดูร้อนด้วย
ค่าครองชีพ
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
รถเมล์เที่ยวเดียว
2.00 เหรียญแคนาดา
โทรศัพท์ 0.25 เหรียญแคนาดา
เฉลี่ยอาหาร 1 มื้อ 10-25 เหรียญแคนาดา
บัตรชมภาพยนตร์ 8.50 เหรียญแคนาดา
จดหมายภายในประเทศ 0.46 เหรียญแคนาดา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
Province Under Graduate Graduate
Newfoundland $7,000 $2500 - $5,000
Prince Edward Island $7,150 $6,000
Nova Scotia $6,900 - $10,700 $4,500 - $13,500
New Brunswick $5900 - $8,900 $5,700 -$7,200
Quebec $8,850 - $9,880 $7,2000 - $22,000
Ontario $7,000 - $12,902 $3,500 - $23,000
Manitoba $5,850 - $6,885 $5,600 - $8,450
Saskatchewan $6,2000 - $9,000 $4,891 - $7,625
Alberta $5,950 - $8,100 $5997 - $19,000
British Columbia $4,500 - $15,000 $4,100 - $25,000

ที่พักอาศัย
การพักอาศัยอาจจะเป็นลักษณะพักอยู่กับครอบครัวชาว แคนาดา เช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไป ตามระดับราคาของที่พัก

การพักกับครอบครัว

ครอบครัวชาวแคนาดายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ การพักแบบนี้สะดวก และปลอดภัยที่สุด เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการ พัฒนาภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส พร้อมกับได้เรียนรู้ชีวิตประจำวัน ของชาวแคนาดา นักเรียนจะรับประทานอาหารพร้อม กับเจ้าของบ้าน และมีห้องพักส่วนตัว ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 400 ถึง 800 เหรียญแคนาดาต่อเดือน

หอพัก

หอพักในสถานศึกษาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา และมักจะใช้ห้องครัว ห้องซักรีด ห้องสุขาร่วมกัน หอพักในสถาน ศึกษาจะแบ่งเป็นหอพักชาย และหอพักหญิง บางที่มีห้องอาหาร บริการด้วย ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 350 ถึง 850 เหรียญแคนาดาต่อเดือน

บ้านเช่า หรืออพาร์ทเมนต์

บ้านเช่าส่วนใหญ่จะมีราคาสูงและมักจะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ แต่จะมีห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ที่เป็นส่วนตัว บางแห่งจะรวมค่าใช้จ่ายของเครื่องทำความร้อน หรือค่าไฟฟ้าไว้ในค่าเช่า โดยปกติแล้วทางสถานศึกษาจะมีรายชื่อของบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ สถานศึกษาให้นักศึกษาเลือก หรือนักศึกษาอาจหาเช่าอพาร์ตเมนต์ได้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนเซ็นสัญญาเช่า นักศึกษา ต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเช่าอย่างละเอียด และก่อนย้ายเข้าต้อง ตรวจสภาพของบ้านเช่า ว่ามีสิ่งใดชำรุดเสียหายหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับบ้านเช่าหรือ อพาร์ตเมนต์ประมาณ 400-1,500 เหรียญแคนาดาต่อเดือน แต่นักศึกษาสามารถพักรวมกัน และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายร่วมกัน

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อประเทศแคนาดา study in canada work and study canada  work and study canada ค่าใช้จ่าย  เรียนทำงาน แคนาดา  เรียนและทำงานประเทศแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  เรียนภาษาอังกฤษ แคนาดา  เรีย…

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view