Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อโปแลนด์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์

โปแลนด์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของยุโรป มีพื้นที่ทั้งหมด 312,679 ตารางกิโลเมตร (120,728 ตารางไมล์) เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่เจ็ดในทวีปนี้ ประชากรโปแลนด์มีจำนวนเกือบ 38 ล้านคน เมืองหลวงคือวอร์ซอ (ประมาณ 2 ล้านคน) โปแลนด์ชายแดน 7 ประเทศ: เยอรมนีตะวันตก, สาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียในภาคใต้, ยูเครน, เบลารุสและลิทัวเนียทางทิศตะวันออกและรัสเซียทางเหนือ

  • ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐโปแลนด์ / Rzeczpospolita Polska 
    (แบบสั้น: โปแลนด์ / Polska)
  • อิสรภาพ : 11 พฤศจิกายน 2461 (ประกาศสาธารณรัฐ)
  • ประเภทของรัฐบาล : สาธารณรัฐ
  • สถานที่ : Central Europe

Image result for map of poland

อากาศในโปแลนด์

สภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง อุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ° C (68 ° F) ถึง 30 ° C (86 ° F) ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 3 องศาเซลเซียส (37.4 องศาฟาเรนไฮต์) ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึง -8 ° C (17,6 ° F) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Image result for warsaw poland

อาศัยอยู่ในโปแลนด์

การทำงานในโปแลนด์

ในเมืองในโปแลนด์นักเรียนสามารถหางาน part-time ทำงานนอกเวลาในขณะที่คุณกำลังเรียนอยู่ 
นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ทำงานในขณะที่ศึกษาในประเทศโปแลนด์ตราบใดที่ยังเรียนอยู่ในสถาบัน นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก EU ต้องมีใบอนุญาตอยู่อาศัยที่ถูกต้อง 
อนุญาตให้ทำงาน 20 ชม. ในระหว่างการศึกษารวมทั้งทำงานเต็มเวลา 3 เดือนในช่วงวันหยุด 


ทำงานหลังจากจบการศึกษา BLUE CARD

ผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทสามารถสมัคร Blue Card ได้เมื่อหานายจ้างแล้ว เริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและต่ออายุได้อีก 3 ปีและสามารถทำงานได้ทั่วประเทศในสหภาพยุโรปในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Blue Card หลังจากผ่านไป 5 ปีคุณสามารถยื่นขอวีซ่า Permanent Residence ได้


วีซ่าประชาชนที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป / EEA

ประชาชนนอกสหภาพยุโรปและ EEA ต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวที่สถานกงสุลโปแลนด์ในประเทศของตน ต้องมีใบรับรองการลงทะเบียน วีซ่ามีอายุไม่เกิน 12 เดือนและต้องได้รับการตรวจสอบใหม่ในสำนักงาน Voivodship ท้องถิ่น วีซ่าจะอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศโปแลนด์และในช่วง 3 เดือนแรก ยังเข้าเยี่ยมชมประเทศสมาชิกข้อตกลงเชงเก้นอื่น ๆ การยืดอายุวีซ่าอาจเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น กฎทั่วไปคือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการพำนักอยู่ในโปแลนด์เป็นระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตนักเรียนต่างชาติต้องมีนโยบายการประกันสุขภาพที่ถูกต้องและมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักและเดินทางกลับประเทศต้นทาง
นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องยื่นขอใบรับรองชั่วคราวภายใน 3 วันนับจากวันที่ข้ามพรมแดนโปแลนด์ เจำเป็นที่จะต้องไปที่สำนักทะเบียนประชากรท้องถิ่นในสำนักงานเทศบาล


ประกันสุขภาพ

เป็นข้อบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะต้องทำการประกันสุขภาพในโปแลนด์ ชาว EU / EEA  ต้องซื้อนโยบายการประกันทางการค้าที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้ได้นโยบายจำเป็นต้องแสดงใบรับรองการลงทะเบียนบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวและหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักที่ถูกต้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับhttp://www.nfz.gov.pl/ue/?katnr=5&dzialnr=2&artnr=716&czartnr=2


ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อัตราการเกิดอาชญากรรมในโปแลนด์อยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปและต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

ทำไมต้องเรียนที่โปแลนด์?

สำหรับระบบการศึกษาของโปแลนด์ที่มีคุณภาพสูง 

คุณภาพของระบบได้รับการรับรองโดย State Accreditation Committee ซึ่งจะตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาของโปแลนด์ทุกแห่ง ตามผลการควบคุมของมหาวิทยาลัยมากกว่า 80% ของโปแลนด์มีการจัดอันดับที่โดดเด่นและดี

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิต

ถึงแม้ว่าโปแลนด์จะผ่านกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ต้นทุนการครองชีพยังคงต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ จำนวนเงินรวม 200-500 ยูโรก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของที่พักอาหารและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาก็มีการแข่งขันสูงมาก อัตราขั้นต่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2000-5000 ยูโรต่อปี (ขึ้นอยู่กับสาขาการศึกษา) ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่เท่า

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 650 ปีในการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ในหอพักหรือสามารถเช่าอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวได้ หลายห้องเช่าในอพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่

หอพัก

มหาวิทยาลัยในโปแลนด์หลายแห่งมีหอพักของตัวเองซึ่งมักเป็นที่พักที่ถูกที่สุดสำหรับนักเรียน มาตรฐานของหอพักต่างกันจึงควรตรวจสอบก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย คุณควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายของบ้านนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ค่าที่พักในหอพักจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 ยูโรต่อเดือนสำหรับห้องพักที่ใช้ร่วมกันและระหว่าง 100-150 ยูโรสำหรับห้องเดี่ยว

พาร์ทเมนท์ส่วนตัว / ห้องพักในอพาร์ตเมนต์

นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเช่าอพาร์ทเมนต์ / แชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่กว่า ค่าใช้จ่ายของห้องขึ้นอยู่กับเมือง ค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือนของห้องพักอยู่ที่ 150 และ 200 ยูโรค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ขึ้นอยู่กับเมืองสถานที่และขนาด ค่าเช่ารายเดือนเฉลี่ยของแฟลตขนาดเล็กหนึ่งห้องอยู่ที่ประมาณ 300/350 ยูโรที่กรุงวอร์ซอ

นักเรียนต่างชาติในประเทศโปแลนด์ 2017

มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 65 793 คนจาก 166 ประเทศที่ศึกษาในโปแลนด์มากกว่า 8,500 คนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 15%) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยของโปแลนด์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติคิดเป็น 4.88% ของจำนวนนักเรียนในประเท

Image result for warsaw poland

ค่าครองชีพ

โปแลนด์กำลังดำเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนการครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ จำนวนเงินรวม 200-500 ยูโรก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของที่พักอาหารและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการศึกษาที่แข่งขันได้มาก

อัตราต่ำสุดสำหรับการศึกษาคือ 2,000 ยูโรต่อปีซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่เท่า สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโปแลนด์มีการเติบโตอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในระดับสูงโปแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยกว่าประเทศในยุโรป 

ร้านอาหาร
ห้องอาหารราคาไม่แพง 4.86 €
มื้ออาหารสำหรับ 2, ร้านอาหารระดับกลาง, สามคอร์ส 21.85 €
Combo Meal ที่ McDonalds หรือที่คล้ายกัน 3.89 €
เบียร์ในประเทศ (ร่าง 0.5 ลิตร) 1.58 €
เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) 1.70 €
คาปูชิโน่ (ปกติ) 1.73 €
โค้ก / เป๊ปซี่ (ขวด 0.33 ลิตร) 0.89 €
น้ำ (ขวด 0.33 ลิตร) 0.67 €
ตลาด
นม (ปกติ), (1 ลิตร) 0.63 €
ก้อนขนมปังขาวสด (500 กรัม) 0.64 €
ข้าว (ขาว), (1 กก.) 0.82 €
ไข่ (12) 1.68 €
ชีสท้องถิ่น (1 กก.) 5.40 €
อกไก่ (ไม่มีกระดูก, ไร้ผิว), (1 กก.) 3.87 €
แอปเปิ้ล (1 กก.) 0.76 €
ส้ม (1 กก.) 1.12 €
มะเขือเทศ (1 กก.) 1.21 €
มันฝรั่ง (1 กก.) 0.45 €
ผักกาดหอม (1 หัว) 0.62 €
น้ำ (ขวดขนาด 1.5 ลิตร) 0.47 €
ขวดไวน์ (ช่วงกลาง) 4.86 €
เบียร์ในประเทศ (ขวด 0.5 ลิตร) 0.71 €
เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) 0.99 €
ชุดบุหรี่ (มาร์ลโบโร) 3.16 €
การขนส่ง
ตั๋วขาจร (การคมนาคมในประเทศ) 0.78 €
รายเดือน (ราคานักเรียน) 13.80 €
Taxi Start (ภาษีปกติ) 1.46 €
แท็กซี่ 1 กม. (ราคาปกติ) 0.58 €
แท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (ภาษีปกติ) 8.50 €
เบนซิน (1 ลิตร) 1.36 €
โฟล์คสวาเกนกอล์ฟ 1.4 90 KW Trendline (หรือรถใหม่เทียบเท่า) 15,783.39 €
เสื้อผ้าและรองเท้า
กางเกงยีนส์ 1 คู่ (Levis 501 Or Similar) 63.71 €
ชุดฤดูร้อน 1 ชุดในร้านสต็อก (Zara, H & M, ... ) 32.14 €
รองเท้าคู่ของ Nike 1 คู่ 64.31 €
รองเท้าหนังผู้ชาย 1 คู่ 65.09 €
เช่าต่อเดือน
อพาร์ทเมนท์ (1 ห้องนอน) ใน City Center 361.79 €
อพาร์ทเมนท์ (1 ห้องนอน) นอกศูนย์ 271.17 €
อพาร์ทเมนท์ (3 ห้องนอน) ใน City Center 655.91 €
อพาร์ตเมนต์ (3 ห้องนอน) นอกอาคาร 489.74 €

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อโปแลนด์มโปร์แลนด์  เรียนต่อ poland  สมัครเรียนโปร์แลนด์  เรียนภาษาที่โปร์แลนด์  study poland  โปร์แลนด์ ค่าใช้จ่าย  work and study poland  ทำงานโปร์แลนด์  วีซ่าโปร์แลนด์  มหาวิทยาล้ัยในโปร์แลนด์  เรียนต่อ poland ค่าใช้่จ่าย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view