Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนทำงานที่ซิดนีย์

เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์ออสเตรเลีย พร้อมทำงานโรงแรม 9 เดือน 

ทำงานโรงแรม 4-5 ดาวในซิดนีย์รับประกันรายได้ หมดห่วงเรื่องงานพร้อมรับวีซ่านักเรียน สมัครภายใน มิ.ย. นี้เท่านั้น

 สอบถามและสมัคร TSAB 02-245-5845 

ขอรับโปรโมชั่น click 


พวกเราเข้าใจดีว่าส่วนหนึงของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทีดีคือการฝึกฝนในสิงทีคุณได้เรียนรู้ เผชิญกับสถานการณ์จริงและสถานการณ์ทีแตกต่างกัน ในฐานะนักเรียนต่างชาติทีเข้ามาศึกษาในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทํางานชั่วคราวซึงเป็ นส่วนช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทีจะเก็บเกียวประสบการณ์ การทํางานร่วมกับองค์กรทีมีชือเสียงและมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพของออสเตรเลีย อีกทังยังช่วย ให้นักเรียนมีค่าครองชีพทีครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างทีนักเรียนศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

โปรแกรมภาษาอังกฤษ 24 สัปดาห์ เริ่มเรียนได้ทุก ๆ วันจันทร์ 

มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการสือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น

พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในการสือสารในเชิงธุรกิจ

ครอสเรียนที่สามารถเลือกเองได้ เช่น ครอสแกมม่าและการสื่อสาร ชมรมคนรักหนัง การออกเสียง รวมไปถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม

Image result for hospitality jobs

ฝึกงานในโรงแรม 9 เดือน การันตีจ่ายเงินค่าจ้าง

รับประกัน ทํางานขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประสบการณ์ทํางานในประเทศที่คุ้มค่าและทักษะการใช้ชีวิตจริง

ทํางานโรงแรม 4 ดาวและ 5 ดาวของซิดนีย์

ได้รับใบรับรอง ออกโดย RTO

ทำงานโรงแรม

อินเตอร์คอนติเนลตัน, โนโวเทล, เมอร์ริตัน ฯลฯ ในเมืองซิดนีย์และใน บริเวณ CBD, Bondi, Manly

Hospitality Internship Program Gross Salaries 

Requirements to join our program

สําหรับผู้ทีถือวีซ่านักเรียนและวีซ่า Working Holiday

สมัครเรียนภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 24 สัปดาห์ ในโรงเรียน

มีระดับภาษา Intermediate ขึนไป

ผู้ทีลงฝึกงาน 9 เดือน ต้องเข้าร่วม Hospitality Class 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทํางานในออสเตรเลียง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้เท่านั้น!!!

1.เมื่อนักเรียนเรียนจบโปรแกรมภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์แรก (General English, IELTS, Cambridge or English for Academic Purposes program) นักเรียนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานนี่ได้

2.เตรียมความพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์ของนักเรียน คําถามลักษณะเดียวกันกับการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าทีของโรงเรียนจะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ความเป็นมืออาชีพในการทํางาน ช่วยเหลือในเรืองของสถานะวีซ่าและยังอธิบายให้นักเรียนรับทราบถึง ประโยชน์ของโปรแกรม เพือให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของนักเรียนเอง

3.เลือกโรงแรมทียังเปิดรับตําแหน่งและเหมาะสมกับความสามารถของตัวนักเรียนเอง วันเริ่มเรียน ลงนามสัญญาจ้างงานและเข้าร่วมการอบรม ก่อนเข้าทํางานจริง 3 วัน

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 086-6564159

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อ sydney เรียนต่อซิดนีย์ เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์  เรียนภาษาอังกฤษ sydney  เรียนและทำงานซิดนีย์  สถาบันภาษาอังกฤษ sydney  เรียนต่อซิดนีย์ ค่าใช้จ่าย  เรียนต่อ sydney ค่าใช้จ่าย  ทำงานที่ syeney  เรียนภาษา 3 เดือน sydney  เรียนภาษา 6 เดือน ที่ sydn

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view