Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Work and study ireland

 

ข้อมูลทั่วไป วีซ่าเรียนต่อ Diploma Degree High School

   Work & Study


Image may contain: 1 person, smiling, text

Ireland ประเทศไอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่มีความสวยงาม อีกทั้งความเป็นมิตรของชาวเมืองท้องถิ่นที่เป็นที่รู้กันทั่วโลก เป็นเหตูผลสำคัญที่ทำให้นักศึกษานานาชาติให้ความสนใจประเทศนี้ และ Ireland ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยที่สามารถรักษาระดับคุณภาพและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนมากที่มาเรียนต่อที่นี่เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง นักเรียนที่สมัครเรียนและได้รับวีซ่า Study and Travel สามารถทำงานทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

รู้หรือไม่ว่า…ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในโลก รัฐบาลไอร์แลนด์มุ่งมั่นจะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อตอบรับกับสภาวะเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ จึงทำให้ไอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์สูงไม่แพ้ประเทศไหนเลยค่า 

ดับลินเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวในยูโรโซน มีประเพณีทางวัฒนธรรมที่ร่ำรวยเป็นที่รู้จักของนักเขียนและกวีที่มีชื่อเสียงมากมายและเป็นที่ตั้งของนวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดับลินมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรปและเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีประวัติอยู่รอบตัวคุณ! นอกจากนี้ดับลินยังเป็นที่น่าตื่นเต้นในปัจจุบันด้วยเช่นกันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคนิคของยุโรป

ทำไมเลือกเรียนต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่่ดีที่สุดในโลก โดยชื่อสียงด้านการศึกษามาตรฐานสูงที่มีมาเป็นเวลานานนี้มีรากฐานมาจากการยึดมั่นรักษาาควาเป็นเลิศดังต่อไปนี้

1. ไอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาอังกฤษในเขตยุโรป

2. ไอร์แลนด์มีการศึกษาและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตสูงที่สุด

3.ไอร์แลนด์สร้างบัณฑิตที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวัตกรรมใหม่ๆ และมีความพร้อมสำหรับตลาดแรงงาน

4. ไอร์แลนด์มีปฎิสัมพันธ์กับทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำของโลกมากมายเช่น Google และ Facebook สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์

5. ไอร์แลนด์มีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ช่วยให้นักเรียนมีชีิวตวัยเรียนที่สนุกสนานและกระตือรือร้นอยู่เสมอ

6. ไอร์แลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกเวลาระหว่างเรียน และสามารถอาศัยต่อได้ 12 เดือนหลังจบการศึกษา

Work & Study Ireland

รียนและท่องเที่ยวที่ Ireland พร้อมทำงานได้ ได้รับ work permit

นักเรียนที่สนใจเรียน ภาษาอังกฤษที่ประเทศไอร์แลนด์ สามารถได้รับวีซ่าสูงสุด 8 เดือน 

ซึ่งแบ่งออก เป็นการเรียนที่ 6 เดือน และ ท่องเที่ยว ได้ 2 เดือน

*ช่วงเวลาเรียน ทั้งตอนเช้า หรือตอนบ่ายได้

   ช่วงเช้า เรียน 9.00-12.15

   ช่วงบ่าย เรียน 13.45-17.00

วีซ่า 

นักเรียนจะได้วีซ่ายาว 35 weeks 

การต่อวีซ่า เมื่อเรียนครบ 8 เดือนแล้ว นักเรียนสามารถต่อวีซ่าที่ Ireland ได้อีก 8เดือน แต่ต้องมี Attendance ไม่ต่ำกว่า 85% สามารถต่อวีซ่าไปได้เรื่อยๆถึง 2 ปี แสดงว่านีกเรียนสามารถลงเรียนได้ 8 เดือน สามรอบค่ะ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

*สามารถทำงานได้สูงสุด  20ชั่วโมง/สัปดาห์

*ช่วง 15ธันวาคม -15 มกราคม และ พฤษภาคม-สิงหาคม สามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมง/สัปดาห์

*ฟรี Job Seminars ช่วยนักเรียนในการหางาน

*ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม กับเจ้าของภาษา

*รับค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 9.15 Euro/ชั่วโมง

 

การทำงานในไอร์แลนด์

นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ในหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาและทักษะของไอร์แลนด์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในการทำงานในไอร์แลนด์

จากกันยายน 2016  นักเรียนถือตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องแสตมป์ 2 ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนและจาก 15 ธันวาคมถึง 1 มกราคม รวม ในช่วงเวลาอื่น ๆ นักเรียนที่ถือครองสิทธิ์ในการเข้าเมือง 2 แสตมป์จะถูกจำกัดให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุการอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในแสตมป์ 2

นักเรียนต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะทำงานในไอร์แลนด์ต้องได้รับหมายเลขบริการสาธารณะ (PPS Number) นายจ้างสามารถจ่ายเงินให้พนักงานที่มีหมายเลข PPS ได้โดยปกติเงินจะถูกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของไอร์แลนด์เท่านั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสากล (USC) การจ่ายเงินประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (PRSI) กฎหมายการจ้างงานและข้อกำหนดด้านภาษีอากร 

 ค่าจ้างขั้นต่ำของไอร์แลนด์คือ€ 9.15 ต่อชั่วโมง

ทั้งหมดทุกขั้นตอนสถาบันจะช่วยดำเนินการเอกสารต่างๆ ให้กับนักเรียนเมื่อเดินทางไปถึง 

ลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย click 

 

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

 Email:info@thaistudyabroad.com

  

Tags : เรียนต่อ Ireland work and study ireland  Study and Travel Program in Irelandเรียนต่อไอร์แลนด์  เรียนต่อไอร์แลนด์ ค่าใช้จ่าย  เรียนต่อ ireland ค่าใช้จ่าย  เรียนทำงานประเทศไอร์แลนด์ม  เรียนภาษาที่ dubline  เรียนต่อเมือง dublin  เรียนพร้อมทำงานที่ ireland 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view