Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อ Chicago

ชิคาโก (Chicago) เป็นเมืองตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ รู้จักกันในชื่อ "เมืองแห่งลม" (Windy City) ชื่อเล่นนี้ มีที่มาจากการที่นักข่าวเขียนล้อเลียนนักการเมืองของ ชิคาโกใน ศตวรรตที่ 19 เกี่ยวกับการพูดจากลับกลอกไปมา บางคนเชื่อว่ามีที่มาจากการที่เป็นเมืองที่มีลมพัดแรงตลอดเวลาแต่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆเขียนสนับสนุนทฤษฎีนี้ ชิคาโกเป็นเมืองใหญ่อันดับสามในสหรัฐอเมริกาเทียบตามจำนวนประชากร รองจากเมืองนิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส เมืองชิคาโกตั้งอยู่ในเคาน์ตีคุก รัฐอิลลินอยส์ เขตมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมเคาน์ตีรอบ ๆ ชิคาโกทั้ง 8 เคาน์ตีจะเรียกเขตว่า ชิคาโกแลนด์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 9 ล้านคน

ชิคาโกพัฒนาจากเมืองทุ่งนาจากปี พ.ศ. 2376 (ค.ศ. 1833) กลายมาเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของโลก และในปัจจุบันนับเป็น 1 ใน 10 เมืองสำคัญของโลกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ชิคาโกยังคงเป็นศูนย์กลางทางด้านความเจริญ การเงิน การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของเขตมิดเวสต์ ในชิคาโกมีสนามบินอยู่ 3 แห่ง โดยสนามบินโอ'แฮร์ เป็นสนามบินนานาชาติที่มีการจราจรทางอากาศมากที่สุดเป็นหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกา

ประชากรในชิคาโกประกอบด้วยหนึ่งในสามเป็นคนขาว และอีกหนึ่งในสามเป็นคนดำ และที่เหลือเป็นคนกลุ่มอื่น โดยในเมืองชิคาโกแบ่งออกเป็น 77 ชุมชนแยกตามกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาตั้งอยู่ในชิคาโก อาธิ มหาวิทยาลัยคาทอลิคที่มีชื่อเสียงคือ มหาวิทยาลัยเดอโปล (DePaul University) และ มหาวิทยาลัยโลโยลา (Loyola University) นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยชิคาโก (The University of Chicago) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการทั่วๆ ไป ส่วน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสถาบันศิลปะชิคาโก (School of the Art Institute of Chicago)ที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอันดับต้นของประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เมืองชิคาโกได้เปิดมิวเซียมแคมปัส (Museum Campus) ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ของชิคาโกบริเวณริมทะเลสาบมิชิแกนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแกรนต์ปาร์ก (Grant Park) พิพิธภัณฑ์ฟิลด์ พิพิธภัณฑ์ที่มีฟอสซิลของไดโนเสาร์สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่รู้จักในชื่อว่า "ที.เร็กซ์ ซู" (T.Rex Sue) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชดด์ (Shedd Aquarium) และ หอดูดาวแอดเลอร์ (Adler Planetarium) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชิคาโก ในเขตแกรนต์ปาร์กมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงชื่อว่าสถาบันศิลปะชิคาโก หรือ "อาร์ตอินสติตูตออฟชิคาโก" (Art Institute of Chicago) ที่ตั้งอยู่บนถนนมิชิแกน ในศูนย์กลางเมืองชิคาโก หรือที่เรียกว่าดาวน์ทาวน์ จะมีวิลลิสทาวเวอร์ (Willis Tower) ตึกที่ได้ชื่อว่าเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกในช่วง ปี พ.ศ. 2517-2546 และตึกจอห์นแฮนค็อก (John Hancock Tower) และ วอเตอร์ทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างชิ้นเดียวที่รอดจากไฟไหม้ใหญ่ของชิคาโก นอกจากนี้ในดาวน์ทาวน์ยังมีห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆ

ภูมิอากาศ นครชิคาโกได้รับสมญานามว่า "Windy City" เนื่องจากมีกระแสลมพัดแรงตลอดปี ภูมิอากาศจะผันผวน แต่ไม่เคยปรากฏภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอร์ริเคน 

ประชากร ประมาณ 5 ล้านคน (1999) 

การปกครอง นายกเทศมนตรี และ City Council เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการและปัญหาต่าง ๆ ในนครชิคาโก 

 ธุรกิจ นครชิคาโกเป็นหนึ่งในผู้นำทางตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เงินตรา เป็นตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายล่วงหน้า เป็นสำนักงานใหญ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ Amoco Corporation, Motorola, McDonald's Corporation Ameritech, Sears Robuck and Company, Sara Lee Corporation ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรกของนครชิคาโก ได้แก่ First National Bank of Chicago, Northorn Trust Company, La Salle National Bank และ Harris Trust and Saving Bank 

 การคมนาคม นครชิคาโกเป็นหนึ่งศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางอากาศ และทางรถไฟ สนามบิน O'Hare เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุด มีผู้โดยสารเดินทางผ่านมากกว่า 67 ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินรวมทั้งปีกว่า 9 แสนเที่ยวบิน

การสาธารณสุข นครชิคาโกมีโรงพยาบาลกว่า 95 โรง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Cook County Hospital, Northwestern Memorial Hospital, St.Joseph Medical Center ฯลฯ 

นครชิคาโก เป็นหนึ่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 • ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ทางบก เรือ อากาศ
 • การผลิตลูกกวาด ขนมคุ๊กกี้ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์
 • ศูนย์กลางการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้า
 • ธุรกิจส่งของทางไปรษณีย์
 • อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่นอน หมึกพิมพ์
 • อุตสาหกรรมทีวีและวิทยุ
 • เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์
 • มีโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดคือ Conrad Hilton
 • มีอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุด คือ The Merchandise Mart
 • มีศูนย์จัดนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุด คือ Mc Cormick Place 

     ชุมชนไทย ในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียงมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแพทย์ วิศวกร พยาบาล เจ้าของร้านอาหารไทย มีวัดไทย 8 วัด มีสมาคมและชมรมของคนไทยมากกว่า 10 แห่ง มีหน่วยราชการไทย 2 แห่ง ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2522) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2534) 

     มลรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกมีขอบเขตรับผิดชอบจำนวน 12 มลรัฐ คือ Illinois, Indiana , Iowa, Kentucky, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota และ Wisconsin 
ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและกระทรวงต่างประเทศ
 

สอบถามสมัครเรียนต่อประเทศอเมริกาและโปรโมชั่น click 

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465, 080-941-5664

 Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อ Chicago  study in chicago  เรียนต่อชิคาโก

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view