Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

ทำงานหลังเรียนจบอเมริกา

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT) และ การฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

Optional Practical Training (OPT) เป็นหนทางยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา OPT ยังได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ให้สามารถยืดกำหนดเวลากลับประเทศในวีซ่านักเรียนประเภท F1 ได้ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

นักศึกษาชาวต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฝึกงานแบบ OPT รวม 12 เดือน หลังจากจบการศึกษาหนึ่งหลักสูตร (นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานแบบ OPT ครบ 12 เดือนแล้ว สามารถสมัครขอฝึกงานเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป) นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ ทั้งก่อนหรือหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา หากได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานนักศึกษาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครขอฝึกงานแบบ OPT แต่อย่างไรก็ตามงานที่เสนอให้นักศึกษานั้นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาโดยตรง

นอกจากนั้นการทำงานเต็มเวลาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษาแล้ว การฝึกงานแบบ OPT ยังให้สิทธิ์นักศึกษาทำงานในช่วงเวลาปิดเทอมอีกด้วย เช่น ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา (pre-completion)) หรือการทำงานเสริมนอกเวลา (20 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า / สัปดาห์) ระหว่างภาคการศึกษา (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆตามรายละเอียดด้านล่าง จะได้รับสิทธิ์ตามกฎ 2008 ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ให้สามารถยืดเวลากลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ถึง 29 เดือน:

  • คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรม
  • วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทหาร
  • ฟิสิกส์

การขอยืดขยายเวลากลับประเทศนั้น มีไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม E-Verifyเท่านั้น www.uscis.gov) เท่านั้น E-Verify เป็นระบบฟรีในอินเตอร์เน็ต ที่ดำเนินการโดย USCIS และกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Social Security Administration) ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำการพิจารณาว่าบุคคลใดจะได้รับสิทธิ์ทำงานต่อ

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ต้องการที่จะทำการศึกษาถึง 12 เดือนก่อน เพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT CS San Diego Extension’s International Diploma Program (IDP) เสนอการฝึกงานให้นักศึกษาหลังจากที่ทำการศึกษาไปเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร 4 เดือน จากคณะบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบริหารธุรกิจระดับโลก, การตลาด หรือการบริหารโครงการ วิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถรวมเวลาการศึกษาที่สถาบันกับการฝึกงานไว้ด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาในหลักสูตร MBA มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาเข้ารับการศึกษาและฝึกงานในหลักสูตร IDP บางคนเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วหรือบางคนก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพด้านธุรกิจ หลักสูตร IDP เสนอการฝึกงานในด้านธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา, การบันเทิง, การเงินและการธนาคาร, การดูแลสุขภาพ, การบริการ, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ หรือ การโทรคมนาคมสื่อสาร ล่าสุดได้มีการรวมการฝึกงานกับบริษัท Ballena Technologies, บริษัท Bayer Healthcare LLC, บริษัท Comcast Spotlight, บริษัท Shaklee Corporation, บริษัท Siemens, บริษัท Voleon Capital Management LP และโรงแรม Westin St. Francis เพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่การฝึกงานจะเป็นการทำงานในบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดกลาง

ผู้ช่วยประสานงานด้านการฝึกงานจะช่วยนักศึกษาในด้านการเขียน resume, พัฒนาทักษะในการสอบสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมการออกงานต่างๆของบริษัทหลายๆบริษัท เพื่อจะได้มีโอกาสเจอกับนายจ้าง เมื่อนักเรียนได้เข้าฝึกงานแล้ว จะมีอาจารย์ผู้สอน IDP ช่วยแนะนำนักศึกษาในเรื่องหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผ่านการฝึกงาน รวมทั้งมีหัวหน้างานคอยสังเกตการทำงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพราะการฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ดังนั้นนักศึกษาชาวต่างชาติจึงสามารถคงสถานภาพนักศึกษาเต็มเวลาไว้ได้ มีนักศึกษาหลายคนที่ฝึกงานจนจบหลักสูตร IDP 12 เดือน ซึ่งเรียกว่าหลักสูตร Management and Business Track แล้วสามารถรับสิทธิ์ฝึกงานแบบ OPT ได้อีก 12 เดือน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีโอกาสที่จะออกไปสมัครงานแล้วได้งานสูงขึ้น 

หลักสูตร International Business Professions หลักสูตรการศึกษาจะครอบคลุมถึงการพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, แนวคิดแบบร่วมสมัย, การเรียนภาษาอังกฤษ และด้านธุรกิจอื่นๆ เช่น การตลาด, การบริหาร, คอมพิวเตอร์, การจัดการโครงการ, หลักสูตรแอนนิเมชั่น, การตกแต่งภายใน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, คำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ และเศรษฐศาสตร์จุลภาค ชั้นเรียนเกี่ยวกับการฝึกงาน, ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และ การสังเกต การนำเสนอและทักษะการสอบสัมภาษณ์

สอบถามสมัครเรียนต่อประเทศอเมริกาและโปรโมชั่น click 

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-41594,  087-642-5465,  080-941-5664

 Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : work and study usa  เรียนทำงาน อเมริกา  เรียนพร้อมทำงาน ประเทศอเมริกา  opt program

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view