Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

วีซ่าอเมริกา

คำจำกัดความของวีซ่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาออกวีซ่าหลายประเภทให้กับนักศึกษา นักศึกษาเต็มเวลาจะได้วีซ่าประเภท F-1 หรือวีซ่าประเภท M-1

ส่วนคู่สมรสและบุตรของนักศึกษาจะได้วีซ่าประเภท F-2 หรือวีซ่าประเภท M-2

บุคคลแลกเปลี่ยนจะได้วีซ่าประเภท J-1

บุคคลแลกเปลี่ยนหลายคนเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, มาฝึกงาน, มาทำการวิจัยค้นคว้าหรือมาสอน, บ้างก็มาเพื่อทำงานแบบชั่วคราว หรือ Au Pair

หลังจากที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้ยอมรับนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มที่เรียกว่า I-20 ไปให้นักศึกษาเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1

ถ้าคุณจะมาเป็นบุคคลแลกเปลี่ยน คุณต้องให้ผู้สนับสนุนของคุณไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวแทนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งแบบฟอร์มDS-2019 มาให้คุณเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ)อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)ประเภทวีซ่ารายละเอียด
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 C-1 ผ่านแดน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 F นักเรียน (สายวิชาการ)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 T เหยื่อของการค้ามนุษย์
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 R ผู้เผยแผ่ศาสนา
265 เหรียญสหรัฐ 9540.00 K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
205 เหรียญสหรัฐ 7380.00 E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย

หลังจากนักเรียนได้รับบการยอมรับให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ซึ่งจะเป็นตัวอนุญาตให้คุณสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถึงแม้ว่ากระบวนการยื่นใบสมัครขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหรือบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะยุ่งยากและซับซ้อน แต่ก็มีนักศึกษาหลายร้อยหลายพันคนที่สามารถแสดงคุณสมบัติที่ต้องการในการสมัครขอวีซ่าได้ทุกปี และในปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ทั้งหมด 447,385 คน

ขั้นแรก ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปให้นักศึกษาเพื่อแสดงถึงการยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถานบันที่ได้รับการอนุญาตจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service (USCIS) ว่าสามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียนได้ (คุณจะได้อ่านและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม I-20 สำหรับวีซ่าประเภท F-1 หรือแบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับวีซ่าประเภท J-1)

ขั้นที่ 2 การนัดหมายวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ นักศึกษาสามารถได้รับวีซ่านักเรียน 120 วัน ก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 และสำหรับบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นสามารถรับวีซ่าเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม DS-2019 อย่างไรก็ตาม คุณควรจะทำการสมัครขอวีซ่านักเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขั้นที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกการอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณ เรียกว่า SEVIS 

ขั้นที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ขั้นที่ 5 การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำคือ การสมัครขอวีซ่าไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน ถ้าเป็นไปได้คุณควรที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เพราะถ้าหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นที่สถานฑูต คุณก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ หรือเอาไว้สำหรับยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอวีซ่าอีกครั้งในกรณีที่โดนปฏิเสธ ผู้สมัครทุกคนจะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจุดประสงค์ของ Security clearance และในบางประเทศ นักศึกษาอาจจะถูกตรวจสอบเพิ่มเติม การทำกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมนี้จะใช้เวลาเพิ่มถึงสองหรือสามสัปดาห์

เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์วีซ่าจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ในการไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณนั้นคืออะไร จุดประสงค์ทางด้านศึกษาหรือด้านวิชาชีพ

ผลการศึกษาก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนกับ ถ้าคุณมีผลเฉลี่ยการศึกษาที่ต่ำ คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมคุณถึงจะประสบความสำเร็จถ้าคุณได้ทำการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai Study USA เป็นผู้ดูแลตั้งแต่สมัครเรียน จัดเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่า นัดหมายวีซ่า ซื้อค่าธรรมเนียมต่างๆ  พร้อมเตรียมการสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียดวีซ่านักเรียน click

Thai Study USA  022455845  Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

                      

Tags : วีซ่าอเมริกา วีซ่าประเทศอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา  f1 visa  นัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา  ยื่นวีซ่า f1  การทำวีซ่าอเมริกา  usa visa  ยื่นวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา  การยื่นวีซ่าอเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view