Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

University of Victoria

มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (UVic)

มหาวิทยาลัยวิกตอเรียก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1963 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของแคนาดาและได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการวิจัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา (นิตยสาร Maclean)


UVic เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีอาณาบริเวณกว้างขวาง รายรอบไปด้วยพื้นที่ธรรมชาติอันงดงามไม่ไกลจากชายหาดและห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่ 15 นาที ภายในมหาวิทยาลัมมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรเอื้อให้นักเรียนนานาชาติสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนได้อย่างเต็มที่ ELC ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับภาควิชาต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริการนักศึกษาของ UVicที่ตั้งและการเดินทาง

วิกตอเรีย

ด้วยภูมิทัศน์ชายฝั่งตะวันตกที่ตระการตา กิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย รวมไปถึงแหล่งจับจ่าย ซื้อของชั้นยอดและสภาพอากาศที่อบอุ่นที่สุดของแคนาดา ทำให้วิกตอเรียเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ และเป็นเมืองในอุดมคติสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกเหนือจากการเรียนในชั้น นักเรียนยัง ได้เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้งท่ามกลางบรรยกาศที่ผ่อน คลาย เป็นมิตรและปลอดภัยของเมืองหลวงที่มีประชากรเพียงแค่ 350,000 คนแห่งนี้ ชาว วิกตอเรียยินดีต้อนรับและภูมิใจที่จะแบ่งบันประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวแคนาเดียนแก่ทุกคน

กิจกรรมแนะนำ

 • กิจกรรมดูปลาวาฬ
 • เที่ยวสวน Butchart Gardens ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • กิจกรรมเดินป่า ปั่นจักรยานและพายเรือคะยักตลอดปี
 • เดินชมวิวริมทะเลและพักผ่อนที่ชายหาด
 • เที่ยวชมเทศกาลท้องถิ่น ห้องแสดงงานศิลปะและแหล่งประวัติศาสตร์
 • จับจ่ายตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และตลาดที่มีอยู่มากมาย
 • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปแวนคูเวอร์ ซีแอตเทิลหรือเกาะใกล้ๆ มากมายในบริเวณ Gulf Islands
 • เพลิดเพลินกับแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนท้องถิ่น รวมถึงโรงละครและไนท์คลับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกตอเรีย สามารถเยี่ยมชมได้ที่ : www.tourismvictoria.com

สภาพอากาศ

วิกตอเรียเป็นเมืองที่ไม่หนาวและไม่ร้อนเกินไป ช่วงฤดูร้อนอากาศจะอบอุ่นและแห้งสบายโดยมี อุณหภูมิประมาณ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียล ส่วนฤดูหนาวมีระยะเวลาสั้นและไม่ค่อยมีหิมะตก ฝน ตกปรอยๆ ช่วยให้สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงในเมืองเขียวชะอุ่มและงอกงามตลอดทั้งฤดู

การเดินทางไปวิกตอเรียและ UVic

วิกตอเรียตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะแวนคูเวอร์ มีเครื่องบินและเรือเฟอร์รี่มาจากเมืองแวนคูเวอร์ วิกตอเรียมีสนามบินนานาชาติซึ่งมีเส้นทางการบินตรงจากแวนคูเวอร์ โทรอนโต และซีแอตเทิล เครื่องบินจากแวนคูเวอร์ถึงสนามบินนานาชาติวิกตอเรียใช้เวลา 20 นาที ถ้าต้องการบินมายัง วิกตอเรียควรทำการจองตั๋วผ่านบริษัทท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาแคนาดา


มหาวิทยาลัย: 7 กิโลเมตรจากใจกลางเมืองวิกตอเรีย / 20 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติวิกตอเรีย

จํานวนนักศึกษา: 19,000 (10% เป็นนักศึกษานานาชาติ)


คณะและภาควิชา: บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย การพัฒนาสังคมและมนุษย์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ELC!)

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการของ UVic:

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้อย่างไม่จํากัด
 • ห้องปฎิบัติการด้านภาษา
 • โรงอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่สังสรรค์และร้านอาหาร
 • ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
 • สระว่ายน้ํา
 • ห้องสมุดและห้องแสดงงานศิลป์
 • คลินิคและศูนย์ทันตกรรม
 • หอพักนักศึกษา
 • ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
 • โรงภาพยนตร์
 • ร้านขายยา

การตอบรับเข้าศึกษาต่ออย่างมีเงื่อนไขของ UVic สําหรับนักศึกษาต่างชาติ

ในกรณีที่นักศีกษาผ่านข้อกําหนดคุณสมบัติทางวิชาการของทางมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่ผ่านมาตรฐานระดับภาษาอังกฤษที่ UVic กําหนด ในกรณีดังกล่าวนักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกเรียนหลักสูตร ELC ได้สองแบบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้:

 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย – หลักสูตรเข้มข้น 12 สัปดาห์ (ระดับสูงสุด)
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย: ภาษาอังกฤษขั้นสูงและการศึกษาเกี่ยวกับแคนาดา (4 สัปดาห์)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบรับเข้าศึกษาต่ออย่างมีเงื่อนไข สามารถอ่านรายละเอียดได้จากแผ่นพับนี้:

หลักสูตรของ ELC

แต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 30 ประเทศเลือกเรียนหลักสูตรของ ELC เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยส่วนตัว เพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น 12 สัปดาห์ (ELPI)

 • 30 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • 6 ระดับชั้น: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
 • ระดับชั้นเพื่อเตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรเรียนภาษาและฝึกงาน
 • ศูนย์การเรียนและคลินิคการออกเสียง
 • ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
 • ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

หลักสูตรภาษาอังกฤษรายเดือน (กันยายน – พฤษภาคม)

 • 20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • 3 ระดับชั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขั้นสูง
 • เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
 • ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
 • ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม)

 • 20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • 3 ระดับขั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขึ้นสูง
 • เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
 • ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
 • ที่พักและอาหาร: โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว) (มิถุนายน); หอพักในมหาวิทยาลัย (กรกฎาคมและสิงหาคม)

หลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรฝึกงานภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฝึกงานอาสาสมัคร
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC / IELTS
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงและแคนาดาศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรตามความต้องการเฉพาะกลุ่มคณาจารย์และชั้นเรียนของ ELC

ชั้นเรียน ELC: แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร

ELC จะเน้นแนวการสอนเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน ซึ่งแทนที่จะเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆ ใน การเรียนหลักไวยกรณ์หรือการฟังเพียงอย่างเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ทักษะด้านภาษาทุก ทักษะร่วมกัน โดยใช้สถานการณ์จริงในการสื่อสารขึ้นกับประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้รอบตัว โดยแนวคิดนี้นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย กิจกรรมใน ห้องเรียนจะรวมถึงการทำงานกลุ่มย่อยกับเพื่อนตัวต่อตัว กับเพื่อนทั้งชั้นเรียน และบางครั้งมีการ ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชั้นเรียนด้วย

คณาจารย์ของ ELC และการประเมินผล

อาจารย์ทุกคนของ ELC จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทางด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี อาจารย์ทุกท่านทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนโดยเฉลี่ย 15 คนต่อชั้น

การประเมินผลนักเรียนจะพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งผลการทดสอบในชั้นเรียน ในตอนท้ายของหลักสูตรจะมีการทดสอบรวมและสอบทักษะด้าน การพูด หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียน

ที่พักอาศัยแบบต่างๆ

โฮมสเตย์ (การอยู่อาศัยกับครอบครัว)

ELC ใหับริการโครงการโฮมสเตย์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นสำหรับนักเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและ ระยะยาว โดยนักเรียนจะชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยตรงให้กับครอบครัวที่ดูแล ที่พักแบบโฮมสเตย์ประกอบด้วย:

 • การรับและส่งนักเรียนจากสนามบินในวิกตอเรีย
 • ห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • อาหารและของว่างทุกมื้อ

หอพักของมหาวิทยาลัย

ระหว่างหลักสูตรระยะสั้นฤดูร้อนนักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักเรียนต่าง ชาติคนอื่นๆและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของ ELC

หอพักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

 • ห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • อาหารในโรงอาหาร (2-3 มื้อต่อวัน)
 • กิจกรรมช่วงเย็นและในวันหยุดสุดสัปดาห์

กิจกรรมของ ELC

ที่ ELC เราเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลสูงสุดต้องมีการเรียนนอกชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของเราจึงได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน ของเรามีโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการสำรวจเมืองที่สวยงามของเราและเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวแคนาดา

กิจกรรมที่ได้รับความนิยม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย):

 • สังสรรค์และดื่มกาแฟทุกวันศุกร์
 • คืนนานาชาติ
 • งานเต้นรำ
 • งานกีฬา
 • เดินป่า
 • ทัวร์สำรวจบริติชโคลัมเบีย
 • เรียนศิลปะและงานฝีมือ
 • เรียนตีกลอง
 • งานอาสาสมัคร

กิจกรรมที่ได้รับความนิยม (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม):

 • ดูปลาวาฬ
 • เยี่ยมชมสวน Butchart Gardens
 • โบว์ลิ่ง
 • สเกตน้ำแข็ง
 • เล่นฮอกกี้
 • สกี / สโนว์บอร์ด
 • เที่ยวแวนคูเวอร์แบบเช้า-เย็นกลับ
สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : University of Victoria เรียนต่อแคนาดา  เรียนต่อประเทศแคนาดา  ศึกษาต่อประเทศแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  study in canada  study in toronto  study in vancouver  work and study canada

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view