Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อ Shanghai

เซี่ยงไฮ้ 

นครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่บนชายผั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศใต้ติดกับอ่าวหังโจว ทิศตะวันตกติดมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตงไห่ เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตร.กม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยเป็นผืนแผ่นดิน 6,218.65 ตร.กม. และเป็นผืนน้ำ 121.85 ตร.กม. ทิศเหนือจรดทิศใต้คิดเป็นระยะทาง 120 ก.ม. ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกคิดเป็นระยะทาง 100 ก.ม. โดยมีแม่น้ำหวงผู่เป็นแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านใจกลางเมืองเป็น ระยะทาง 80 กิโลเมตร ทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองสำคัญที่มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

ภูมิอากาศ

เซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 18.4 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด -3.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,042.6 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนมากกว่าร้อยละ 70 วัดได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้อยู่ติดกับทะเลตงไห่ ทำให้ชายฝั่งทะเลของเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจถึง 20 กว่าชนิด อีกทั้งมีพื้นที่ติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำจืดชนิดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

Shanghai Maritime University (SMU) เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลากหลายสาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ SMU ก่อตั้งโดยกระทรวงการสื่อสารในปี1959

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรหลังปริญญาเอก 2 หลักสูตร ปริญญาเอก 17 หลักสูตร ปริญญาโท 57 หลักสูตร ปริญญาตรี 45 หลักสูตร ปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องอีก 12 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ระยะเวลา : 4 ปี การสอนเป็นภาษาจีน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากมัธยมปลาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพดี
 • ผลสอบ HSK ใหม่ ระดับ 4 HSK เก่า ระดับ 5

ค่าเล่าเรียน : RMB 20000 per year

ภาคเรียน: เริ่มเรียนเดือนกันยายนของทุกปี

หลักสูตรปริญญาโท

ระยะเวลา : 2 ปี การสอนเป็นภาษาจีน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือมากกว่า
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพดี
 • ผลสอบ HSK ใหม่ ระดับ 4 HSK เก่า ระดับ 5

ค่าเล่าเรียน : RMB 23000 per year

ภาคเรียน: เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2014


หลักสูตรภาษาจีน

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตรระยะยาว : 1 เทอม (4 เดือนหรือมากกว่า) หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 วัน, 3 วัน และอื่นๆ ภาคเรียนฤดูใบไม่ผลิเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ และภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงเริ่มในเดือนกันยายน

หลักสูตรระยะสั้น : 2-18 สัปดาห์ต่อเทอม หรือมากกว่า หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 วัน, 3 วัน และอื่นๆ

คอร์สเรียนภาษาจีน: จากระดับ 1 ถึง ระดับ 8 รวมทั้งหมด 8 ระดับประกอบไปด้วย การอ่านอย่างละเอียด การอ่านแบบกว้างขวาง การฟัง การพูด การเขียน การอ่านหนังสือพิมพ์ และ HSK

คุณสมบัติ

 • อายุมากกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี
 • มีสุขภาพที่ดี

ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม click 

Shanghai Lixin University of Commerce มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมายและ ศิลปศาสตร์ มีโรงเรียนเฉพาะด้าน 13 แห่ง หลักสูตรปริญญาตรี 22 หลักสูตร หลักสูตรปริญาโท 1 หลักสูตร คือ การบัญชี ในปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 10,000 คน กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ยื่งไปกว่านั้น Shanghai Lixin University of Commerce กำลังดำเนินการจัดหาหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักเรียน การศึกษาภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการศึกษาระดับปริญญาสำหรับนักเรียนนานาชาติ

หลักสูตรปริญญา

1. หลักสูตรปริญญาโท การสอบบัญชี

2. หลักสูตรปริญญาตรี : การบัญชี การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า บริหารธุรกิจ

 • เงื่อนไขในการสมัคร

                - ต้องไม่ใช่พลเมืองจีน

                - ต้องมีสุขภาพดี

                -จบการศึกษาจากมัธยมปลาย

                -อายุต่ำกว่า 35 ปี

                -มีทักษะภาษาจีนในระดับดี

 • ค่าใช้จ่าย

            - Application Fee 400¥, Tuition 18000 ¥ for arts

ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิมเติม click


Welcome to Sanda University มหาวิทยาลัย Sanda ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong มหาวิทยาลัย Beijing และมหาวิทยาลัย Tsinghua ในปี 1992 Sanda มีวิทยาเขต 2 แห่ง Shanghai Pudong และ Jiashan และยังมีอีก 11 วิทยาลัยประกอบไปด้วย Shengxiang College of Business Administration, College of Management, College of Foreign Languages, College of Information Science and Technology, College of Humanities, College of Public Education, College of International Medicine and Technology, Jiashan Guangbiao College, Hudong College of Engineering and College of Fashion Designing ได้เสนอหลักสูตรปริญญาตรี 20 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 8สาขา เศรษฐศาสตร์ การจัดการ วรรณคดี กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีนักเรียน 11,130 คน  

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Sanda ตั้งอยู่ที่ ถนน Jinhai เขต Pudong เซียงไฮ้

ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิมเติม click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 083-096-7274,086-383-4454

 Email:info@thaistudyabroad.com

 Tags : เรียนต่อประเทศจีน เรียนต่อจีน เรียนภาษาจีน study in china study chinese language

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view