Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

ยื่นวีซ่าด่วนประเทศอังกฤษ

การขอวีซ่าผ่านบริการด่วนพิเศษประเทศอังกฤษ

การบริการแบบด่วนพิเศษเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอวีซ่าเร่งด่วนโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม เพื่อได้รับการพิจารณาใบสมัคร/เอกสาร ภายใน 3-5 วันทำการ ค่าบริการราคา 5,600 บาทต่อคน สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยไม่สามารถยอมรับความต้องการที่จะใช้การบริการด่วนพิเศษได้หลังจากเอกสารวีซ่าของคุณได้ส่งมอบแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัครที่สามารถชำระค่าบริการตรวจลงตราแบบด่วนพิเศษ

 • ผู้ขอวีซ่าประเภท Business Visitors (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)
 • พนักงานบริษัท/ธุรกิจที่มีชื่อปรากฏในรายการ Business Select Scheme ของUnited Kingdom Visas and Immigration (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน) ด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และมีหนังสือรับรองจากบริษัท
 • ผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (General visitor หรือ Family visitor) เฉพาะผู้ที่เคยได้รับวีซ่าของสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเขตเชงเก็น ภายในระยะเวลา 5 ปี (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน)
 • บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรของ สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเขตเชงเก็น สมัครวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
 • ลูกเรือ (Seafarers) ที่ประสงค์ไปทำงานกับเรือในสหราชอาณาจักร และเป็นบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าด้วยเหตุผลเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ยื่นวีซ่าต้องมีเอกสารระบุการเป็นลูกเรือ
 • นักบินและลูกเรือที่ยื่นขอวีซ่าประเภท visitors หรือ business visitors และต้องยื่นเอกสารยืนยันอาชีพประกอบหลักฐานการสมัคร
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 1 Tier 2 และ Tier 4 (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)

ข้อควรรู้/ข้อควรระวัง

ข้อแนะนำสำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่เคยติดประวัติไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาแต่มิได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้รับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ บุคคลที่จะชำระค่าธรรมเนียมฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร และไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือมีประวัติการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือกระบวนการพิจารณา ใช้เวลามากกว่า 3-5 วันทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมบริการวีซ่าด่วนพิเศษ

  

การนัดหมายการบริการด่วนพิเศษ

ถ้าผู้สมัครคนใดไม่สะดวกที่จะขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในช่วงเวลาทำการปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.00-15.00 คุณสามารถใช้บริการในวันเสาร์ได้โดยการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น 1,500 บาท เพื่อง่ายต่อการใช้บริการนี้ ควรเลือกการบริการด่วนพิเศษเมื่อทำการนัดหมายออนไลน์และจ่ายเงินสด 1,500 บาทเมื่อเข้ามาที่ศูนย์วีซ่า

การบริการห้องรับรอง VIP

ห้องบริการรับรอง VIP ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า มีการบริการดังนี้

 • ไม่ต้องเข้าคิว
 • สบายและเป็นส่วนตัว
 • การคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการบริการระหว่างดำเนินการยอมรับและบันทึกข้อมูล
 • ฟรีเครื่องดื่มและขนม
 • ฟรีการบริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์
 • ฟรีถ่ายเอกสาร –ถ้าต้องการ (มากสุด 50 แผ่น)
 • ฟรี SMS และการแจ้งเตือนอีเมลล์ (ถ้าต้องการ)

ค่าบริการห้องรับรอง VIP 3,000 บาท ต่อคน รวม VAT 7%

ช่วงเวลาในการนัดหมาย ระหว่าง 8.30 และ 15.00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้องทำการจองอย่างน้อยที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนทำการนัดหมาย

ข้อควรรู้

เอกสารวีซ่าของคุณจะทำการดำเนินการและตัดสินใจโดยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย การตัดสินใจออกวีซ่าหรือปฏิเสธวีซ่าทำขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและVFS Global ซึ่งไม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการ การใช้ ห้องรับรองพิเศษไม่ได้รับประกันว่าจะอนุมัติวีซ่าของคุณหรือส่งผลเวลาในการดำเนินการ

อบถามและขอรับรายละเอียด click 

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 083-096-7274,086-383-4454, 080-941-5664

 Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อประเทศอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ  study uk study in uk  visa uk  วีซ่าอังกฤษ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view