Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

ELS Canada

ELS CANADA

สถาบัน ELS Language Centers ของเราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญกับการสนทนา ห้องเรียนทุกห้อง หนังสือและสื่อาการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดีขึ้น ซึ่งต่างจากการท่องจำ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงสร้างประโยคได้อย่างลึกซึ้ง ห้องเรียนมีสื่อช่วยในการฝึกฝนทักษะด้านภาษา เรามั่นใจด้วยการฝึกฝนในการใช้ภาษาด้วยการฝึกพูด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง

Vancouver

ศูนย์กลางความเจริญแวดล้อมด้วยแหล่งช็อปปิ้ง ร้านค้า ร้านคอฟฟี่ช็อป แกลอรี่งานศิลปะ โรงภาพยนต์ โรงละคร ห้องสมุดสาธารณะ ELS Language Centers Vancouver ตั้งอยู่บนชั้น6 ชั้น7  และชั้น8 ของอาคารที่ใช้เพื่อการศึกษา ทุกห้องเรียนมีแอร์ และยิ่งกว่านั้นนักเรียนสามารถใช้บริการห้องนั่งพักผ่อนหย่อนใจ คุยเลบ่น พบปะสังสรรคกับเพื่อนที่บริเวณชั้น7 นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเท่านั้น หรือจะทำการบ้านในห้องพักก็ได้ เรามีบริการห้องปฏิบัติการด้านมัลติ มีเดีย ไว้บริการนักศึกษา สามารถใช้ติดต่อกับทางบ้านหรือเพื่อนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้สะดวก

Toronto

ELS Language Centers เป็นอาคารสองชั้น ห้องเรียนติดแอร์ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัย สถาบันจัดให้มีห้องนั่งพักสำหรับนักเรียนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ทานอาหารกลางวัน อาหารว่าง นั่งคุยกับเพื่อนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสนามหญ้าด้านนอกสำหรับนักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศระหว่างการเรียนต่อในชั่วโมงถัดไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ในฐานะผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS มีหลักสูตรมากมายให้คุณเลือก เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ ตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ไปจนถึงการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายทางอาชีพ และทางการศึกษาของคุณได้เมื่อเรียนภาษากับ ELS

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ (Skills Enhancement Courses หรือ SEC) หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร การเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล การเรียนในช่วงบ่ายจำนวนสองคาบเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับการสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้หัวข้อที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ตัวอย่างหัวข้อเหล่านี้ได้แก่ สำนวนต่างๆ ภาพยนตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรม

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณเรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ในระดับ 112 จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่น ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในแถบนั้น ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้เทคนิคการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรองข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมีการนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ

หลักสูตร American Explorer

ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตร American Explorer เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง เรียนรู้การพูดกับคนอเมริกัน ขณะที่คุณชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทางวัฒนธรรมและจุดหมายปลายทางอันเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ศูนย์ภาษา ELS จำนวน 55 แห่งทั่วสหรัฐฯ คุณจะเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะในช่วงเช้า และมีเวลาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในช่วงบ่าย

 

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาในสถาบันของเรา ในห้องมัลติ-มีเดียแล็บ นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ ได้ตามความต้องการ

ความหลากหลายของโปรแกรมที่มีให้เลือกใช้ตามความสามารถทางภาษาของนักเรียนในทุกระดับ

วีดีโอส่วนตัว จอภาพ และเครื่องอัดเทป

คอมพิวเตอร์ และฟรีอินเตอร์เน็ต รวมทั้งบริการด้านอีเมลล์ (นักเรียนสามารถใช้บริการได้เวลากลางวัน และหลังเลิกเรียน)

นักเรียนสามารถใช้ตู้เย็น ไมโครเวฟ

ที่พัก

  • Student Residence : ตั้งอยู่บนถนน Granville ซึ่งเป็นแยกศูนย์รวมแหล่งบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, ร้านนสะดวกซื้อ, คลับ เดินแค่ 10 - 15 นาทีก็จะถึงโรงเรียนสอบถามและขอรับรายละเอีย click


Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 083-096-7274, 086-383-4454, 080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อแคนาดา  เรียนต่อต่างประเทศ  เรียนต่อ  study in canada  ELS canada  study abroad

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view