Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อนิวซีแลนด์

 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์

  

สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่
M Thai Tower
ชั้น 15 All Seasons Place ถนนวิทยุ
โทร : 0-2654-3444
โทรสาร : -654-3445

 ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 3.9 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ และอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ปลอดภัยมาก

 ค่าเงินของประเทศนิวซีแลนด์ โดยประมาณ 1 NZD = 24-25 บาท

สภาพภูมิประเทศ

  ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) ถ้ามองดูแผนที่จะเห็นว่า ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูง มีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

เมืองสำคัญ

- เกาะเหนือ

  1. โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ
  2. แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งเป็นแม่น้ำยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (The University of Waikato)
  3. เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน


- เกาะใต้

 
1. ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)
เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน
  2. ดะนีดิน (Dunedin) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago)
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 4 ฤดู
ฤดู ช่วงเดือน เกาะเหนือ เกาะใต้ เครื่องนุ่งห่ม
ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 16 - 25 c 13 - 22 c ปกติ
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม - พฤษภาคม 13 - 19 c 7 - 17 c แจ็กเก็ต
ฤดูหนาว มิถุนายน - สิงหาคม 8 - 13 c 2 - 10 c โค้ทหนา
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน - พฤศจิกายน 11 - 17 c 7 - 17 c โค้ทบาง
เวลา

เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เขาจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง)

การใช้ชีวิต
เงินตรา

นิวซีแลนด์ดอลลาร์ (NZ$) คือ สกุลเงินของประเทศนิวซีแลนด์ เงิน 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยมีธนบัตรมูลค่า 100, 20, 10, 5, 2 และ 1 ดอลลาร์ และเหรียญตรามูลค่า 50, 20, 10 และ 5 เซนต์ ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามหากนำเงินสดเข้ามามีมูลค่าเกิน 10,000 NZ$ ต้องกรอกเอกสาร " Border Cash Report " ด้วย ธนาคารในนิวซีแลนด์นั้น เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.00 น. สำหรับการแลกเงินตราต่างประเทศนั้น นอกจากจะแลกเงินได้ตามธนาคารแล้ว ยังสามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมต่างๆ รวมถึงสามารถแลกเงินได้ที่จุดรับแลกเงิน ที่สนามบินนานาชาติด้วยไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์คือ 230 Volt โดยปลั๊กที่ใช้เป็นปลั๊กสามขา หากต้องการนำเครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไป จะต้องหาซื้อเครื่อง Adapter เพื่อแปลงไฟด้วย โดยสามารถหาได้จากร้านค้าทั่วไป


ประปา

น้ำประปาสะอาดสามารถใช้สำหรับดื่มได้


ศาสนา

ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ในหลายนิกาย เช่น Anglican, Presbyterian, Roman Catholic, Methodist และอื่นๆ

การทำงานของสักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิทำงานพิเศษได้ โดยทำได้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควรมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาด้วย โดยสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่ New Zealand Immigration Service ส่วนนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักเรียนระดับมัธยม ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
การทำงานของสักศึกษาต่างชาติ
ระบบการศึกษา
นิวซีแลนด์เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชาวนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติ และเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน มีหลักสูตรสาขาวิชาให้เลือกมากมาย
สถาบันสอนภาษา
มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้งของเอกชน และขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยหรือโพลีเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 สัปดาห์) และระยะยาวคือ 1 ปี ใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี
ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง
ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ
ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย
นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน
National Certificate of Educational Achievement
The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์
การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) 
NCEA Level 1 - นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1 
NCEA Level 2 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด "Register of New Zealand Quality Assured Qualifications" โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย
การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า "ประกาศนียบัตรแห่งชาติ" (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz
ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
- ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
- ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา


สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic)
คือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปิด ให้การศึกษาอบรมสายวิชาชีพ เน้นด้านอุตสาหกรรมธุรกิจ และการพาณิชย์ มีสาขาวิชาให้เลือกมากถึง 150 สาขามีหลักสูตร ตั้งแต่ประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาตรี และสามารถ โอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยได้ โพลีเทคนิคทั้งหมดมี 25 แห่งนอกจากนี้โพลีเทคนิคยังมีการ อบรมหลักสูตรสั้นๆ และหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษอีกด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- GPA 2-2.5
- สอบ TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 500 หรือ IELTS 5.0
ภาคการศึกษา
เปิดสอนเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม โดยมีวันหยุดในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม ส่วนใหญ่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม
มหาวิทยาลัย (University)

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่

เกาะเหนือ 5 มหาวิทยาลัย อันได้แก่

Massey University อยู่ที่เมือง Palmerston North
Victoria University of Wellington อยู่ที่เมือง Wellington
University of Waikato อยู่ที่เมือง Hamilton Auckland
University of Technology อยู่ที่เมือง Auckland เดิมชื่อ AIT (Auckland Institute of Technology) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2000

เกาะใต้มี 3 มหาวิทยาลัย คือ

University of Canterbury อยู่ที่เมือง Christchurch
Lincoln University อยู่ที่เมือง Christchurch
University of Otago อยู่ที่เมือง Dunedin

มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตร และอนุปริญญา ด้วย


คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง จากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย สามารถสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับปริญญาตรี (แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Pro- gramme ก่อน หรือมิฉะนั้นก็เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน Form 7 หรือเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วจึงสมัครเรียนต่อ ปริญญาตรี) คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 5.5

ระดับปริญญาโท/เอก
- สำเร็จปริญญาตรี/โท
- คะแนน TOEFL 600 หรือ IELTS 6.0-6.5
- บางสาขาวิชาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 - 3 .00

ค่าใช่จ่ายในการศึกษา
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 10,500 - 25,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี
วิทยาลัยโพลีเทคนิค ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 12,000 - 30,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี
ปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 25,000 - 32,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี
ปริญญาโท/เอก ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 25,000 - 43,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ค่าเรียนประมาณเดือนละ 1,200 - 1,400 เหรียญนิวซีแลนด์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ใบรับรองผลการเรียน หรือใบรายงานผลการศึกษาชั้นสูงสุด ที่มีจดหมายรับรอง จากสถาบันที่เรียนอยู่หรือที่เรียนจบ

ระดับอุดมศึกษา

- ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
- ใบรับรองผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS
- จดหมายรับรองจากสถาบันที่ศึกษาอยู่หรือที่จบมาหรือ จากสถานที่ที่ทำงานอยู่

ระดับปริญญาเอก

- ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
- คำแปลสูติบัตรหรือเทียบเท่า (บางมหาวิทยาลัย)
- จดหมายแนะนำจากอาจารย์
- จดหมายเรียงความประวัติส่วนตัวและเหตุผลที่ต้องการ ศึกษา
- ใบรับรองผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS

เรียนภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องแสดงวุฒิการศึกษา

การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับโพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียน เรียนเต็มเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถขอทำงานได้ แต่ควรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และต้องมีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยด้วย


ทุนการศึกษา
เกือบทุกมหาวิทยาลัยจะมีทุนค่าเล่าเรียน หรือค่าวิจัยให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาสามารถขอทุนได้หลังจากไปเรียนแล้ว และมีผลการเรียนที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ค่าครองชีพ
ค่าครองชีพซึ่งรวมถึง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อยู่ในช่วงประมาณ NZ$ 9,500-NZ$ 10,000 ต่อปี

การประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณเดือนละ NZ$ 250 - 400 ตัวอย่างราคาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น
ค่ารถ NZ$ 2.50 หรือมากกว่า
ค่าอาหาร NZ$ 5.00-50.00 หรือมากกว่า
ค่าบัตรภาพยนตร์ NZ$ 14.00-20.00
ค่าแสตมป์ NZ$ 1.40-3.00
ค่าตัดผม (ผู้หญิง) NZ$ 50.00-90.00
ค่าตัดผม (ผู้ชาย) NZ$ 24.00-30.00
น้ำอัดลม 1 กระป๋อง NZ$ 2.00
น้ำผลไม้ NZ$ 3.00

ระดับค่าเล่าเรียน (NZ$)
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NZ$ 1,200 - NZ$ 1,400 ต่อสัปดาห์
โรงเรียนมัธยมศึกษา NZ$ 7,500 - NZ$ 25,000 ต่อปี
วิทยาลัยโพลีเทคนิค NZ$ 12,000 - NZ$ 30,000 ต่อปี
ปริญญาตรี NZ$ 25,000 - NZ$ 32,000 ต่อปี
ปริญญาโท/เอก NZ$ 25,000 - NZ$ 43,000 ต่อปี

ที่พักอาศัย
ที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาตินั้นมีให้เลือกตามความต้องการ ดังนี้

ที่พักแบบเช่า (Rental Accommodation) อาจเช่าเป็นบ้านทั้งหลัง หรืออพาร์ตเมนต์ โดยทั่วไปจะมี 2 ประเภทคือ ที่พักแบบมีเฟอร์นิเจอร์พร้อม และที่พักแบบ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ในการเช่าจะต้องทำสัญญาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี อย่างต่ำสุดคือ 1 เดือน โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ในการทำสัญญาเจ้าของต้องการจดหมายรับรอง และเงินมัดจำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเท่ากับค่าเช่า1 เดือน

Homestay หรือที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดหาที่พักแบบ Homestay ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งการพักในลักษณะนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อมกับได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษา
Hostel หรือที่พักในสถาบันการศึกษา
เป็นที่พักที่มีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบห้องพักรวม ซึ่งนักศึกษา สามารถเลือกลักษณะของห้องพัก ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ
แฟลตหรืออพาร์ทเมนท์ (Apartment or Flat)
นักศึกษาที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก สามารถพักแบบ
อพาร์ตเมนต์ หรือแฟลต โดยพักรวมกับเพื่อนที่จะมาเช่าอยู่ร่วมกัน ซึ่งที่พักในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ค่าใช้จ่าย พักกับครอบครัว
(Homestay)
หอพัก 
(Hostel)
อพาร์ตเมนท์/แฟลต 
(Flat)
ค่าที่พัก 600-700 600-650 200-270
ค่าอาหาร 20-60 40-80 150-200
ค่าไฟฟ้า - - 30-50
ค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ - - 10-15
ค่ารถ 20-40 0-40 20-80
รวม 640-800 640-770 430-615

Tags : เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ศึกษาต่อนิวซีแลนด์ study in new zealand work and study newzeland  work and study nz  ทำงานที่นิวซีแลนด์ job in newzealand

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view