Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Boarding school uk


เปิดรับสมัครแล้วภาคเรียน  สมัครด่วน

เป็นวิทยาลัยใน London ที่มีประสบการณ์สอนมานานถึง 15 ปี สถาบันแห่งนี้เป็นวิทยาลัยที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียน อายุ 13 ถึง 18 ปี ทั้งจากในประเทศอังกฤษและทั่วโลกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ผ่านการเรียนในโปรแกรมต่างๆดังนี้ GCSE and A-Level programmes, Specialist Medical Science and Business Programmes, and Tailored learning programme

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ไม่ต้องมีผลภาษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

CATS College มีชื่อเสียงมานานกว่า 60 ปี ในการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Top ของอังกฤษหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์  มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล หรือ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยดังของอังกฤษ ที่ตั้งของวิทยาลัย CATS College มี 3 แคมปัส ในลอนดอน แคมบริดจ์ และแคนเทอเบอรี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bellerbys College เป็นโรงเรียนนานาชาติสอนหลักสูตรวิชาการในสหราชอาณาจักรมีทั้งหมด 4 แคมปัส: Brighton, Cambridge, London, Oxford สอนหลกสตร GCSEs, A Level and Foundation เพื่ออเตรียมตัวนักเรียนนานาชาติเข้าศึกษาต่อในระดบ ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Chase Grammar School (ชื่อเดิม Chase Academy) โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Cannock ตอนกลางของประเทศอังกฤษอังกฤษ ใกล้กับเมือง Stafford  จุดเด่น ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นๆในอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมือง Cannock เมืองเล็กๆ ที่มีความปลอดภัยสูง ประชากรส่วนใหญ่ 99% เป็นคนอังกฤษ ผลวัดระดับการสอบ GCSE , A LEVEL ของนักเรียน ซึ่งเป็นการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของเด็กอยู่ในระดับสูง ติดอันดับที่ 16 ใน Top 100 Independent Schools at A-level

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนประจำ – ระบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร

วุฒิการศึกษา

โรงเรียนและวิทยาลัยจะมอบโอกาสให้นักเรียนเก็บเกี่ยวและเพิ่มพูนคุณสมบัติทางวิชาการตามช่วงอายุและระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่มอบให้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้แก่:

 • General Certificate of Secondary Education (GCSEs)
 • International General Certificate of Secondary Education (IGCSEs)
 • A-level
 • Advanced International Certificate of Education
 • International Baccalaureate Diploma

 • โรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนกินนอนที่ซึ่งนักเรียนจะได้พักอาศัยและเรียนในช่วงปีของการเรียนในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนประจำประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ, เวลส์, สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ

โรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะทำการสอนนักเรียนนานาชาติและนักเรียนสหราชอาณาจักรรวมกัน “นักเรียนประจำ” คือนักเรียนที่พักอาศัยที่โรงเรียน ส่วน “นักเรียนภาคกลางวัน” จะพักอาศัยกับครอบครัวและกลับบ้านหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน การผสมผสานกันนี้ได้ช่วยสร้างบรรยากาศทางสังคมที่ดี

โรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะเป็นแบบสหศึกษา โดยทำการสอนทั้งเด็กชายและหญิง (เรียนรวมกันในห้องเรียน แต่แยกที่พักกัน) แต่ก็มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะชายหรือหญิงเช่นกัน

โรงเรียนประจำแบ่งเป็น 2 ประเภท:

โรงเรียนประจำอิสระ (หรือที่รู้จักกันในชื่อโรงเรียนประจำเอกชนหรือสาธารณะ) โรงเรียนประจำรัฐบาล
มีโรงเรียนประจำอิสระประมาณ 465 แห่งในสหราชอาณาจักร มีโรงเรียนประจำรัฐบาล 35 แห่งในสหราชอาณาจักร
รับสมัครนักเรียนจากทุกสัญชาติ รับสมัครนักเรียนสหราชอาณาจักรและนักเรียนจากเขตเศรษฐกิจยุโรป
สำหรับรายละเอียดทั้งหมด กรุณาดูที่หัวข้อการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่าและการศึกษาสำหรับนักศึกษาอายุ 16 ปีหรือมากกว่

เก็บค่าเล่าเรียนและค่าอาหารและที่พัก

โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นองค์กรการกุศลและนำผลกำไรกลับมาลงทุนในการพัฒนาโรงเรียน

ฟรีค่าเล่าเรียน (ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล) แต่เก็บค่าที่พักและอาหาร

เนื่องจากโรงเรียนประจำอิสระเก็บค่าเล่าเรียน ดังนั้นจึงมีเงินมากกว่าโรงเรียนประจำรัฐบาลเพื่อการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และมีขนาดชั้นเรียนที่เล็กกว่า อย่างไรก็ตามโรงเรียนประจำรัฐบาลก็อาจมีมาตรฐานที่สูงเช่นกัน หากคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำรัฐบาล คุณควรตรวจสอบแต่ละโรงเรียนว่ามีบริการใดบ้างและตัดสินใจเลือกจากคุณภาพของโรงเรียนแต่ละแห่ง

การเข้าระบบของโรงเรียน

ระบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ:

 • ประถมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4 หรือ 5 ปีจนถึงอายุ 11 หรือ 13 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเด็ก, โรงเรียนมัธยมต้น, โรงเรียนก่อนเตรียมและโรงเรียนเตรียม ชื่อ “โรงเรียนก่อนเตรียม” และ “โรงเรียนเตรียม” คือชื่อเรียกที่มีการใช้ทั่วไปมากที่สุดในภาคการศึกษาอิสระ
 • มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีหรือ 13 ถึง 16 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนไฮสคูลและโรงเรียนมัธยมปลาย  “โรงเรียนมัธยมปลาย” คือชื่อที่มีการใช้ทั่วไปมากกว่าในภาคการศึกษาอิสระ
 • Sixth Form เป็นระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีอายุ 16 ถึง 18 ปี

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีสามารถเข้าเรียนโรงเรียนประจำในแบบนักเรียนภาคกลางวัน ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป เด็กสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบภาคกลางวันหรือประจำ การเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่อายุ 7 ปี นักเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเข้าเรียนเมื่ออายุ 7, 11, 13, 14 หรือ 16 ปี

สาขาวิชาและคุณวุฒิการศึกษา

โรงเรียนประจำเปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในหลากหลายสาขาวิชาอาทิเช่น คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, การละคร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, ภูมิศาสตร์, วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ

 • ในช่วง 2 ปีหลังของการเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14 ถึง 16 ปี) นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียนหลักสูตร GCSE โดยมีทางเลือกอื่นๆเช่นหลักสูตร Standard Grades และIntermediate ของประเทศสก๊อตแลนด์ หรือหลักสูตร International Baccalaureate Middle Years 
 • ที่ระดับ sixth form นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียนหลักสูตร A-levels โดยมีทางเลือกอื่นๆเช่นหลักสูตร Standard Grades และ Highers ของประเทศสก๊อตแลนด์หรือ International Baccalaureate 

คุณวุฒิการศึกษาเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและผู้จ้างงานของสหราชอาณาจักรและนานาชาติ

ปีการศึกษามีการแบ่งภาคเรียนอย่างไร?

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรจะทำการสอน 3 ภาคเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนของตนเอง แต่โดยทั่วไปจะแบ่งภาคเรียนดังนี้:

 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงมีระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ: ต้นเดือนมกราคมถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์
 • ภาคเรียนฤดูร้อน: หลังเทศกาลอีสเตอร์ถึงต้นเดือนกรกฎาคม วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูร้อนมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

เกิดอะไรในช่วงวันหยุดของโรงเรียน?

สำหรับช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคมถึงต้นเดือนกันยายน) และสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส (ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม) โรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะปิดทำการและนักเรียนจะเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแม่หรือผู้ปกครอง โรงเรียนบางแห่งอาจมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาในช่วงเวลานี้

สำหรับวันหยุดกลางภาคเรียนที่มีระยะเวลาสั้นกว่า บางโรงเรียนยังคงเปิดทำการ โดยปกติแล้ว คุณจะไม่มีการเรียนในห้องเรียนแบบปกติ เพราะมันเป็นวันหยุดของคุณ แต่คุณจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่และสามารถเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนส่วนใหญ่จะปิดในช่วงกลางภาคเรียน หากคุณไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ คุณอาจต้องพักอาศัยกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในสหราชอาณาจักรที่สามารถดูแลคุณได้ โรงเรียนประจำของคุณสามารถช่วยคุณหาผู้ปกครองได้

ที่พักมีลักษณะอย่างไร?

ที่โรงเรียนประจำ คุณจะได้พักอาศัยร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆในบ้านพักประจำ โดยแต่ละโรงเรียนอาจมีบ้านพักประจำหลายหลัง ชายและหญิงจะพักแยกกัน

แต่ละบ้านพักจะมีผู้ปกครองบ้านอย่างน้อย 1 คนที่พักอาศัยในบ้านพัก โดยจะทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการ ซึ่งพวกเขาอาจเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนด้วย

นักเรียนประจำที่อายุยังน้อยอาจพักรวมกันในห้องนอนหรือหอพักร่วมกับเพื่อนอีกไม่เกิน 6 คน นักเรียนแต่ละคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองซึ่งสามารถติดภาพถ่าย, ตู้เก็บของที่ล็อคได้และตู้เสื้อผ้าสำหรับเก็บของส่วนตัว การแบ่งปันที่พักในลักษณะนี้อาจเป็นเรื่องสนุก คุณอาจจะอยากเล่นเกมส์หรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องทั้งคืน แต่ก็อย่าลืมว่าต้องเข้าเรียนในวันรุ่งขึ้นด้วย

โดยปกตินักเรียนประจำที่มีอายุมากขึ้นจะมีห้องนอนส่วนตัวของตนเอง หรือพักร่วมกับนักเรียนอีก 1คนเท่านั้น นอกจากนี้คุณอาจจะมีห้องน้ำส่วนตัวหรือบริเวณซักผ้าของตนเองอีกด้วย

บ้านพักส่วนใหญ่จะมีบริเวณส่วนกลางที่สะดวกสบายที่ซึ่งคุณจะสามารถผ่อนคลาย, สังสรรค์และชมโทรทัศน์ร่วมกับเพื่อนนักเรียนของคุณ บางแห่งอาจมีครัวขนาดเล็กสำหรับทำของว่างด้วย

คุณภาพอาหารเป็นอย่างไร?

อาหารที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความสุขนอกเหนือจากสุขภาพที่ดี โรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรให้ความเอาใจใส่กับมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติอร่อย

สำหรับอาหารเช้า คุณจะได้รับประทานอาหารเช้าที่ปรุงสดใหม่อย่างขนมปังปิ้ง, ซีเรียล, ข้าวต้มหรือผลไม้ สำหรับอาหารกลางวัน คุณจะมีทางเลือกอาหารชั้นดีมากมายอาทิเช่นอาหารปรุงร้อนต่างๆ, สลัดและอาหารมังสวิรัติ, ของหวานและผลไม้สด ในช่วงค่ำ อาหารก็มีคุณภาพดีและมีให้เลือกมากมายเช่นกัน

เงื่อนไขการรับสมัครของโรงเรียนประจำ

โรงเรียนแต่ละแห่งจะกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร sixth form โรงเรียนส่วนใหญ่จะกำหนดระดับเกรดที่คุณได้จากการสอบที่ระดับมัธยมศึกษา (อาทิเช่น GCSE หรือ IGCSE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่คุณต้องการเรียนต่อเนื่อง

 • สำหรับโรงเรียนบางแห่ง คุณและผู้ปกครองอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่กลับมีความเป็นกันเองอย่างยิ่ง โดยเป็นโอกาสที่คุณจะได้สอบถามข้อมูลและเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้ทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการ

 • โรงเรียนหลายแห่งมีการจัดการสอบเข้าเรียน โรงเรียนบางแห่งจัดให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านการเรียนมากที่สุด ส่วนโรงเรียนอื่นๆไม่ได้คัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบ แต่ใช้ผลการสอบในการระบุว่านักเรียนคนนั้นๆต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนอะไรบ้าง คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสอบ ยังมีโรงเรียนต่างๆมากมายที่รองรับทุกระดับความสามารถและสติปัญญา

 • ในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนต่างๆยินดีต้อนรับนักเรียนในหลากหลายความสามารถ แต่โรงเรียนบางแห่งอาจแนะนำให้คุณเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นหลักสูตรหรือหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาการเรียนในห้องเรียน

  UK Boarding Schools in England

  School Location Type Age
  Abbotsholme Derbyshire Co-Ed 11-18
  Abingdon Oxfordshire Boys 11-18
  Ackworth School West Yorkshire Co-Ed 11-18
  Adcote School Shrewsbury Girls 4-18 years
  Aldenham School Hertfordshire Boys 11-18
  Alexanders College Suffolk Co-Ed 11-17
  Ampleforth College Yorkshire Boys 17-18
  Ardingly College Sussex Co-Ed 13-18
  Ashford School Kent Co-Ed 11-18
  Ashville College North Yorkshire Co-Ed 7-18
  Barnard Castle School Durham Co-Ed 11-18
  Battle Abbey, Hastings Sussex Co-Ed 11-18
  Bearwood College Berkshire Co-Ed 11-18
  Bedford High School Bedford Girls 7-18
  Bedford School Bedford Co-Ed 11-17
  Bedstone College Shropshire Co-Ed 7-19
  Beechwood Sacred Heart Kent Girls 9-18
  Berkhamstead Collegiate Hertfordshire Co-Ed 10-18
  Bethany School Kent Co-Ed 11-18
  Bishops Stortford Junior School Hertfordshire Co-Ed 7-13
  Bloxham School Oxfordshire Co-Ed 11-18
  Blundell's School Devon Co-Ed 11-18
  Bootham School Yorkshire Co-Ed 11-18
  Box Hill School Surrey Co-Ed 11-18
  Bradfield College Reading Boys 17-18
  Brentwood School Essex Co-Ed 11-18
  Brighton College Brighton Co-Ed 13-18
  Bromsgrove School Worcestershire Co-Ed 17-8
  Bruton School Somerset Girls 9-18
  Burgess Hill Sussex Girls 12-18
  Casterton School Cumbria Girls 7-18
  Caterham School Surrey Co-Ed 11-18
  Catteral Hall North Yorkshire Co-Ed Prep 13
  CCSS - Cambridge Cambridgeshire Co-Ed 15 Plus
  Cheltenham College Gloucestershire Co-Ed 17-18
  Chigwell School Essex Co-Ed 7-18
  City of London Freemans Surrey Co-Ed 7-18
  Clifton College Bristol Co-Ed 7-18
  Cobham Hall School Kent Girls 11-18
  Cokethorpe School Oxfordshire Co-Ed 7-18
  Colston's Collegiate Briston Co-Ed 11-18
  Culford School Suffolk Co-Ed 8-18
  Dean Close School Gloucs Co-Ed 13-18
  Denstone College Staffordshire Co-Ed 11-18
  Dover College Kent Co-Ed 11-18
  D'overbroecks Oxfordshire Co-Ed 11-18
  Dulwich College London 10-18
  Durham School Durham Co-Ed 11-18
  Eastbourne College Eastbourne Co-Ed 13-18
  Edgehill College Devon Co-Ed 7-18
  Ellesmere College Shropshire Co-Ed 7-18
  Embley Park School Hampshire Co-Ed 9-18
  Epsom College Surrey Co-Ed 13-18
  Farlington School Horsham Girls 9-18
  Felsted School Essex Co-Ed 7-18
  Friends School Essex Co-Ed 3-18, 11-18 (boarding)
  Fulneck School Leeds Co-Ed 8-18
  Giggleswick School North Yorkshire Co-Ed 17-18
  Great Ballard School Chichester Co-Ed 10-13
  Grenville College Devon Co-Ed 11-18
  Harrogate Ladies College North Yorkshire Girls 10-18
  Harrow School London Boys 17-18
  Heathfield School Ascot Girls 11-18
  Hethersett Old Hall School Norfolk Girls 9-18
  Hurstpierpoint College Sussex Co-Ed 7-18
  Hurtwood House Surrey Co-Ed 16-19
  International College, Sherborne School Dorset Co-Ed 13-18
  Ipswich College Suffolk Co-Ed 11-18
  Kelly College Tavistock Devon Co-Ed 11-18
  Kent College Kent Co-Ed Junior 3-11, Senior 11-18
  Kent College Pem Kent Girls 11-18
  Kimbolton School Cambridgeshire Co-Ed 7-18
  King Edward's School Surrey Co-Ed 11-18
  Kingham Hill School Oxfordshire Co-Ed 11-18
  Kings College Somerset Co-Ed 17-18
  Kings School Ely Ely Cambs Co-Ed 9-17
  King's School, Rochester Rochester Co-Ed 11-18+
  Kingswood School Bath Co-Ed 11-18
  Kirkham Grammar Lancashire Co-Ed 11-18
  Lancing College Sussex Co-Ed 13-18
  Langley School Norfolk Co-Ed 10-18
  Lavant House Chichester Girls 11-18
  Leighton Park School Reading Co-Ed 11-18
  Licenced Victuallers Berkshire Co-Ed 7-18
  Lime House School Cumbria Co-Ed 7-18
  Lincolnminster School Lincolnshire Co-Ed 7-18
  Longridge Northumberland Co-Ed 7-18
  Lord Wandsworth School Hampshire Co-Ed 11-18
  Loughborough Grammar Loughborough 10-18
  Mill Hill School London Co-Ed 17-18
  Millfield School Somerset Co-Ed 17-18
  Moira House Sussex Co-Ed 9-18
  Monkton Combe School Somerset Co-Ed 11-18
  New Eccles Hall School Norfolk Co-Ed 4-18
  New Hall School Essex Girls 7-18
  Oswestry School Shropshire Co-Ed 9-18
  Pangbourne School Berks Co-Ed 11-18
  Plymouth College Devon Co-Ed 11-18
  Princethorpe Rugby Warks Co-Ed 11-18
  Prior Park College Bath Co-Ed 13-18
  Prior's Field Surrey Girls 11-18
  Queen Anne's School Berks Girls 11-18
  Queen Ethelburgas Yorkshire Co-Ed 11-18
  Queens College Taunton Co-Ed 7-18
  Queenswood Hertfordshire Girls 11-18
  Ratcliffe College Leicestershire Co-Ed 7-18
  Red Maids School Bristol Girls 11-18
  Rencomb College Gloucs Co-Ed 11-18
  Repton College Derbyshire Co-Ed 17-18
  Rishworth School Yorkshire Co-Ed 10-18
  Roedean School Brighton Girls 11 Plus
  Rossall School Lancashire Co-Ed 7-19
  Royal High School Bath Girls 9-18
  Royal Masonic School Herfordshire Girls 7-18
  Royal Russell Croydon Co-Ed 11-18
  Royal Wolverhampton Birmingham Co-Ed 10-18
  Seaford College Petworth Co-Ed 7-18
  Sedburgh School Cumbria Co-Ed 11-18
  Sherborne School Dorset 17-18
  Sherborne School for Girls Dorset Girls 11-18
  Shiplake College Henley on Thames Co-Ed 11-18 boys 16-18 girls
  Sidcot Somerset Co-Ed 9-18
  St Andrews School, Eastbourne Eastbourne Co-Ed 2-13
  St Bedes The Dicker Sussex Co-Ed 17-18
  St Christophers Hertfordshire Co-Ed 11-18
  St Edmunds College Hertfordshire Co-Ed 11-18
  St Edmunds School Kent Co-Ed 3-18 (7-18 for boarders)
  St Georges School Ascot Girls 11-18
  St James School Lincolnshire Co-Ed 7-18
  St Lawrence College Kent Co-Ed 11-18
  St Leonards-Mayfield School Mayfield Girls 11-18
  St Margarets Bushey Girls 11-18
  St Olave's School York Co-Ed 8-13
  St Peter’s School York Co-Ed 13-18
  St Teresas School Surrey Girls 11-18
  Stamford High School Lincolnshire Girls 11-18
  Stonar School Wiltshire Girls Boys 2-11; Girls 2-18
  Stover School Devon Co-Ed 3-18
  Stowe School Buckingham 17-18
  Sutton Valance Kent Co-Ed 11-18
  Taunton School Somerset Co-Ed 11-18
  The Godolphin School Wiltshire Co-Ed 11-18
  The Leys School Cambridgeshire Co-Ed 11-18
  The Mount School North Yorkshire Girls 7-18
  The Oratory School Reading 11-18
  The Park School Somerset Co-Ed 7-18
  The Royal School Haslemere Girls 10-18
  Trinity School Teignmouth Devon Co-Ed 11-18
  Uppingham School Rutland Co-Ed 17-18
  Warwick School Warwickshire 7-18
  Wellington School Somerset Co-Ed 10-18
  Wells Cathedral School Somerset Co-Ed 7-18
  West Buckland School Devon Co-Ed 7-18
  Westonbirt School Gloucestershire Girls 11-18
  Woodbridge School Suffolk Co-Ed 13-18
  Woodhouse Grove West Yorkshire Co-Ed 11-18
  Worksop College Nottingham Co-Ed 7-18
  Worth School Crawley 11-18
  Wycliffe Gloucs Co-Ed 11-18
   

  UK Boarding Schools in Northern Ireland

  School Location Type Age
  Royal School Armagh N Ireland Co-Ed 11-18
  Royal School Dungannon N Ireland Co-Ed 11-18
   

  UK Boarding Schools in Scotland

  School Location Type Age
  Dollar Academy Dollar, Clackmannanshire Co-Ed 10-18
  Lomond School Scotland Co-Ed 11-18
  Loretto Edinburgh Co-Ed 8-18
  Merchiston Castle School Edinburgh Boys 10-18
  St Georges School for girls Edinburgh Girls 11-18
  St Margarets Edinburgh Edinburgh Girls 11-18
  Strathallan School Perthshire, Scotland Co-Ed 9-18
   

  UK Boarding Schools in Wales

  School Location Type Age
  Christ College South Wales Co-Ed 11-18
  Rydal Penrhos N.Wales Co-Ed 11-18

 • ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant เป็นตัวแทน High School ในประเทศอังกฤษ
 • ให้บริการสมัครเรียน จัดหาที่พัก รับส่งสนามบิน ยื่นวีซ่านักเรียน น้อง ๆ และผูปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่
 • TSAB 02-245-5845 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  Thai Study Abroad Consultant 

   Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465, 080-941-5664

   Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อ High school  Uk  high school in UK  ฺBoarding School UK  โรงเรียนประจำที่อังกฤษ  เรียนต่อโรงเรียนประจำอังกฤษ  ค่าใข้จ่ายเรียนต่อ High School UK  เตรียมเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ  A level  Foundation   GCSE 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view