Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

HCC-LA

Harbor Career College

สถาบัน Harbor Career College ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1935 เป็น Meridian Institute ด้วยเป้าหมายที่ต้องการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะอาชีพในหลายๆด้าน และ สถาบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Harbor College ในเดือนกรกฎาคม 2012 ซึ่งในปี 2006 สถาบัน Harbor Career college ได้รับการรับรองจาก ABHES หรือ the Accrediting Bureau of Health Education School โดยที่สถาบัน Harbor Career College จะเป็นผู้ช่วยให้คุณก้าวถึงอาชีพที่คุณต้องการ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ เหมือนจริงและเข้มข้น เราเตรียมให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณต้องการ ซึ่งคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อเลือกมาเรียนที่ Harbor Career College

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Harbor Career College

English as Second Language Program

เป็นหลักสูตรที่คุณจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ง Harbor Career College มีการเรียนการสอนเหมาะกับที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์การและความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่สำคัญทั้ง Reading, Writing, Speaking, รวมถึง Comprehension ซึ่งชั้นเรียนของเราจะเน้นการ Pronounce คำให้ถูกต้อง และสอนเทคนิคต่างๆในการออกเสียง โครงสร้างหลักสูตรของเราถูกออกแบบให้มีความหลากหลาย โดยที่จะแบ่งระดับการเรียนดังนี้ค่ะ

  • ESL 101 -  Beginning ESL A: เป็นระดับพื้นฐานตั้งแต่ Vocabulary และ Grammar สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ดี ซึ่งจะเน้นเป็นการ introducing oneself, greeting people, describing occupations, likes and dislikes, describing people and events, asking for information
  • ESL 102 – Beginning ESL B : เป็นหลักสูตรที่จะเน้นและช่วยพัฒนาด้านการสื่อสาร การใช้ Tense อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถบรรยายเหตุการณ์ สามารถเล่าเรื่อง ให้คำแนะนำ บรรยาย ติชม ให้ข้อแนะนำต่างๆได้
  • ESL 201 – Intermediate ESL A: จะเน้นการใช้ Grammar ได้อย่างถูกต้องสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน บรรยายความแตกต่าง บรรยายความเหมือน สามารถเข้าใจและสนทนาในหัวข้อทั่วๆไปได้
  • ESL 202- Intermediate ESL B: จะเน้นการใช้ Grammar ได้อย่างถูกต้องสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน แบบ Comprehension สามารถเสนอความคิดเห็นทั้งที่เป็น Fact และ Opinion ได้ สามารถแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลได้ รวมถึงการสนทนนาในหัวข้อต่างๆได้ดี
  • ESL 301- Advance ESL A: เป็นระดับที่เน้น grammar, reading, writing, listening, and speaking การสนทนาในระดับสูง มีการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความรู้เรื่อง idiom และ read and comprehend academic texts ในระดับสูงขึ้น
  • ESL 302 – Advance ESL B: เป็นระดับที่เน้นการวิเคราะห์การสื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน นักเรียนสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดี การเขียนที่เป็น Academic และ analyze grammatical structure.


TOEFL Exam Preparation

เป็นหลักสูตรที่เพตรียมตัวนักเรียนที่ต้องการสอบ TOEFL โดยที่มีเป้าหมายในการทำคะแนนให้สูงเพื่อ นำผลTOEFL ไปใช้สมัครในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้จะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ทักษะการอ่าน ทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบ การพูด การเขียน การฟัง โดยที่อาจารย์ที่มีคุณภาพจะเป็นผู้แนะนำแทคนิคที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ

Conversational English

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูด และกิจกรรมจ่างๆในแต่ล่ะวัน นักเรียนจะได้เรียนการแสดงความคิดเห็น และความหลากหลายในหัวข้อการสนทนา การออกเสียงที่ถูกต้อง เทคนิคต่างๆที่นำมาปรับใช้ในทักษะการสนทนา รวมถึง  idioms, proverbs, sayings และ colloquialisms

English for the business Professional

หลักสูตรมุ่งเน้นความรู้เรื่องธุรกิจ ทั้งการสื่อสาร ทักษะต่างๆที่ใช้ในการงานธุรกิจ การนำเสนองาน การต่อรองสินค้า การประชุม การโทรศัพท์ และอีกมากมายที่สำคัญต่อการใช้งานธุรกิจ


English for the Medical Professional  

เป็นหลักสูตรที่เน้นสำหรับผู้ทำงานด้าน Medical ทั้งคำศัพท์ และการสื่อสารใน Medical Environment  โดยที่เป็นตัวเสริมทักษะด้านภาษาในเรื่องของอาชีพด้าน Medical ได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 083-096-7274, 086-383-4454, 080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view