Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

University of California, Irvine

 

 

US News & World Report , UC Irvine เป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและเป็นอันดับที่ 10 ของบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ

Irvine, California 

Irvine  เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงอันดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา

 

University of California, Irvine เป็นหนึ่งใน 10 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ในเมือง Irvine ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเมือง Irvine  ใกล้ทะเล อากาศ ไม่ร้อน ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาในหน้าร้อนและ 15 องศาในหน้าหนาว มีประชากรประมาณ 2.9 ล้านคน   มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงามน่าอยู่  UC Irvine ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) ประมาณ 40 ไมล์ ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 

University of California, Irvine  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1965 เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่มีความสวยงามตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดดเด่นด้านผลงานวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่งานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาด้านเคมี และฟิสิกส์ นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจยังเป็นคณะที่ติดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งในด้าน Business, Engineering และ Technologies    ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีจำนวน 22,004 คน ใช้ระบบปฏิทินการศึกษาแบบ 4 ภาคการศึกษา

University of California, Irvine Extension

Certificates for Internationals a department of University Extension เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย UC Irvine เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนมานานกว่า 30 ปี และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลรวม 3 ครั้งในปี 1995 และ 2004

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ที่ UC Irvine, คุณจะได้เรียนรู้จากที่มีคุณภาพสูง, อาจารย์ผู้สอนที่มีระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์ระหว่างประเทศและจำนวนมาก เตรียมความพร้อมที่จะเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในความหลากหลายของนักวิชาการมืออาชีพและสถานการณ์ส่วนบุคคล TOEFL- และการศึกษา IELTS-เป้าหมายในทุกชั้นเรียนของเรา ในแต่ละหลักสูตรคุณจะได้สัมผัสแบบไดนามิกการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านความหลากหลายของที่ประสบความสำเร็จ, 

เรานำเสนอต่อไปนี้ประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษ:

10 สัปดาห์ ESL เร่งรัด

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ความก้าวหน้าในอาชีพและเป้าหมายส่วนบุคคลสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในครั้งนี้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่โปรแกรมวิชาการที่มุ่งเน้น

4, 8 และการสนทนา 12 สัปดาห์และวัฒนธรรม

 • เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวันในวิธีที่สนุกและการโต้ตอบในโปรแกรมได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ของเรา
 • สำรวจชุมชนของเราทัศนศึกษาวัฒนธรรมเพื่อประสบการณ์การศึกษาแบบบูรณาการ

4, 8 และ 12 -Week ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศของคุณในโปรแกรมนี้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของอาชีพของคุณหรือประสบความสำเร็จในหนึ่งของโปรแกรมการรับรองของเราเร่ง
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมธุรกิจอเมริกันและวิธีการทำธุรกิจกับมุ่งเน้นไปที่มีอยู่ในการเงินการตลาดและนำเข้า / ส่งออก

หลักสูตร/ระยะเวลาค่าเรียน

10 สัปดาห์ ESL เร่งรัด

$ 4,000

4 สัปดาห์การสนทนาและวัฒนธรรม

$ 2,300

4 สัปดาห์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

$ 2,300โปรแกรมรับรองและการฝึกงาน

แต่ละหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษาของเราให้โอกาสที่จะไปนี้:

 • เพิ่มมูลค่าของการศึกษาระดับปริญญาของคุณและปรับปรุงทักษะและความรู้ในพื้นที่ของคุณของความเชี่ยวชาญในเวลาเพียง 3 เดือน
 • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานในทางปฏิบัติและใช้ทฤษฎีทางวิชาการในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของคุณของการศึกษา
 • เข้าร่วมการสื่อสารมืออาชีพสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของคุณและเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพของคุณ
 • รับนักวิชาการให้คำปรึกษา
 • มีส่วนร่วมในการศึกษานอกสถานที่ที่จะสังเกตเห็นมืออาชีพชาวอเมริกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • พัฒนาเครือข่ายมืออาชีพของเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันและต่างประเทศ
 • พิจารณาตัวเลือกการฝึกอบรมปฏิบัติ (OPT) หลังจาก 9 เดือนของการศึกษาแบบเต็มเวลาAccelerated Certificate Programs (ACPs)

ACP เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะด้านที่มีทฤษฎีและการปฏิบัติที่สมดุลโดยเน้นถึงประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ในรูปแบบของโปรแกรม 3เดือนที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะด้าน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวโน้มในตลาดอุตสาหกรรม และการประยุกค์ใช้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทุกหลักสูตรของ ACP สามารถเลือกฝึกงานได้ 3เดือน ประมาณ 20-35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนสามารถขอ OPT ได้ด้วย หลักสูตร ACP มีดังต่อไปนี้

ACP Business Administration
ACP International Tourism & Hotel Management
ACP Marketing
ACP Communications & Embedded Systems Design Engineering
ACP Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals
ACP Digital Marketing
ACP Global Human Resources Management
ACP Innovation Management & Entrepreneurship
ACP International Business Law
ACP International Business Operations & Management
ACP International Finance
ACP Media & Global Communications
ACP Project Management
ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL)


Entry Requirements
คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 80 iBT หรือ IELTS 6.5

OPT (Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน   + OPT 12 เดือน

UCIExtIntl Programs Certificates Optional Practical Training


โปรแกรมการเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่จะนำเสนอโปรแกรมการจัดทำบริการเต็มรูปแบบของตัวเองรวมไปถึง:

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเตรียม (IUPP)

เพิ่มโอกาสของการเข้าศึกษาต่อใน UC Irvine และความสำเร็จของคุณเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรระดับปริญญาตรีการเตรียมการทดสอบอย่างเข้มข้นรสนิยมวัฒนธรรมและการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติการเตรียม Program (IGSPP)

ทักษะการศึกษาจบการศึกษาของคุณได้รับประสบการณ์ในทางปฏิบัติและได้รับความช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับสูงจบการศึกษาในโปรแกรมการเตรียมการที่ครอบคลุม


Housing

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยที่พักแบ่งออกเป็น

 • Homestay

เป็นการพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน โดยนักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัวพร้อมอาหาร หรือจะเลือกแบบไม่รวมอาหารก็ได้

 • University apartments

เป็นหอพักที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขต จะมีสองห้องนอน และสองห้องน้ำ สำหรับนักเรียนพักสี่คน

 • Campus Dormitory

เป็นหอพักที่อยู่ภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัย จะเปิดสำหรับช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น หนึ่งห้องนอนพักสองคน สามารถเดินไปเรียนได้โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

 

OPT ( Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน + OPT 12 เดือน สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159,  080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : University of California Irvine  UC Irvine  UCI Extension เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อประเทศอเมริกา study in america  study usa  เรียนภาษา อเมริกา  เรียนภาษาในมหาลัยอเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view