Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

University Canada West

 

สมัครด่วน ทุนตัวใหม่สำหรับนักศึกษาจาก South East Asia โดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนน้องๆ นักเรียนจาก Thailand

ข้อมูลด้านล่างคือเงื่อนไขของการขอทุนค่ะ

SEA Regional Grant

 

Applicable Program: MBA

 

 • ส่งแบบฟอร์มทุนพร้อมกับแบบใบสมัครของมหาวิทยาลัย
 • Statement of Purpose (500 words) อธิบายถึงโปรแกรมที่เลือกเรียนที่จะสามารถสนับสนุนอาชีพและจุดมุ่งหมายในอนาคตอย่างไรบ้าง
 • สมัครเข้าเทอม Spring (April), Summer (July), Fall (October) 2019 and Winter (January) 2020 term

Value: Graduate (MBA): CAD 9,720

*Scholarship amount will be applicable on MBA program

ทุนโปรแกรมนี้เป็น Targeted scheme ดังนั้นน้องๆมีโอกาสที่จะได้รับทุนสูงมากส่งเอกสารตามต้องการ ทั้งนี้การพิจารณาทุนสุดท้ายขึ้นอยู่กับ Academic Board approval ค่ะ

 

สำหรับทุนของโปรแกรม Associate Degree/Bachelor น้องๆ สามารถยื่นใบสมัครขอทุนโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น International Student Leaders Award (up to CAD12,000) or Academic Excellence (up to CAD 20,000).

 

Master of Business Administration:

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver ในรัฐ British Columbia เป็นเมืองที่มีความสวยงามรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เงียบสงบ ปลอดภัยและมีภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก

ทางมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ British Columbia Ministry of Science and Universities และอยู่ภายใต้การแนะนำของ British Columbia Degree Quality Assessment Board (DQAB)

 จุดเด่นของ University Canada West

 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
 • เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อปี
 • สามารถโอนย้ายหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยอื่นๆได้
 • มีการจำกัดจำนวนผู้เรียนของแต่ละห้องเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัย University Canada West เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา Arts in Media and Communication, Mass Media, Journalism, Advertising, Public Relations, Communication เป็นต้น หากต้องการเข้าเรียนที่ University Canada West สามารถลงเรียน University Pathway  Program กับ ILAC ก่อน หลังจากจบ Pathway Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ University Canada West ได้เลย

ข้อดีของการเรียนปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่ University Canada West

 • มหาลัยวิทยาลัยเอกชน Downtown Vancouver ในประเทศแคนาดาที่เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร MBA – University Canada West เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโท
 • ปริญญาโทหลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP, Language Canada เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และสามารถ transfer credits ได้ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยรัฐ/เอกชนอื่นๆ ได้เนื่องจาก University Canada West อยู่ใน BC Transfer System (BCCAT) เช่น University of British Columbia, Simon Fraser University, British Columbia Institute of Technology, University Victory, etc  (http://www.bccat.ca/articulate/system).
 • ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และสามารถขอ Post Grad Work permit (3 year) เพื่อทำงานต่อหลังเรียนจบได้
 • หากไม่สามารถเข้าหลักสูตร MBA โดยตรงได้  สามารถเข้าหลักสูตร MBA Foundation (3 เดือน) ก่อนเข้าเรียนปริญญาโทโดยไม่ต้องมีผลสอบ GMAT/GRE หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
 • เรียนต่อเนื่องได้ 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้ใช้เวลาเรียนไม่นาน พร้อมทำงานที่ประเทศแคนาดาหลังเรียนจบ
 • มหาวิทยาลัยเพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ในสาขาอาชีพโดยเฉพาะ และสอนในมหาลัยวิทยาลัยรัฐอื่นๆ เช่น UBC, FDU
 • หลักสูตรการสอนต่างๆมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของโลกธุรกิจสมัยใหม่และความต้องการของตลาด
 • UCW DLI is O19377235822 http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp

 

Master of Business Administration – ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

 • Ø ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • Ø เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • Ø ค่าเรียน $35,100 หรือ 912,600 บาท สามารถแบ่งชำระตามภาคการศึกษาได้

คุณสมบัติในการสมัครเรียนปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี CGPA ไม่น้อยกว่า 3.0 (on 4.33 scale)
 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87
 3. และมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
 • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)

**หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA Foundation ได้

MBA Foundation

 • Ø ระยะเวลาเรียน 3 เดือน 
 • Ø เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • Ø ค่าเรียน $7,560 หรือ 196,560 บาท

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.33
 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87

**หากผลสอบ IELTS ไม่คะแนนไม่ถึง 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร University Access Program ได้

University Access Program –  Academic English เตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตรปริญญา

 • ระดับ Advanced – IELTS 6.0 (Writing 5.5) ระยะเวลาเรียน 3 เดือน ค่าเรียน $4,950 หรือ 128,700 บาท
 • ระดับ Upper Intermediate – IELTS 5.5 (Writing 5.0) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ค่าเรียน $9,900 หรือ 257,400 บาท
 • ระดับ Intermediate – IELTS 5.0 (Writing 4.5) ระยะเวลาเรียน 9 เดือน ค่าเรียน $14,850 หรือ 386,100 บาท

คณะที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี - Bachelor of Commerce / Bachelor of Arts in Business communication

ระดับปริญญาโท - Master of Business Administration (MBA)

หลักเกณฑ์การรับเข้าเรียน 

 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.0 สำหรับปริญญาตรี
 • IELTS 6.5 สำหรับปริญญาโท

 Terms and Start Dates

 • Spring Term           -   April
 • Summer Terms       -   July
 • Fall Term                -   October

ทุนการศึกษา 2019 

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ 1 โปรแกรม ซึ่งคณะ Admission board จะเป็นผู้พิจารณาการให้ทุน

 • International Student Leaders Award
 • Scholarships for Academic Excellence
 • MBA Foundation Study Grant

otal scholarship for duration of the Associate of Arts

Cumulative GPA (out of 4.33)International Students
3.80 and above $10,000
3.60 to 3.79 $8,000
3.40 to 3.59 $6,000
3.20 to 3.39 $4,000

Total scholarship for duration of the Bachelor of Commerce and Bachelor of Arts in Business Communication

Cumulative GPA (out of 4.33)International Students
3.80 and above $20,000
3.60 to 3.79 $16,000
3.40 to 3.59 $12,000
3.20 to 3.39 $8,000

Total scholarship for duration of the Graduate (MBA) Program

Cumulative GPA (out of 4.33)Domestic/International Students
3.80 and above $10,000
3.60 to 3.79 $5,000
3.40 to 3.59 $2,500
3.20 to 3.39 N. A.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click!!

Thai Study Abroad Consultant

Tel: 02-245-5845    Hotline: 061-656-4159

Tags : University Canada West เรียนต่อปริญญาตรีแคนาดา เรียนต่อปริญญาโทแคนาดา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อประเทศแคนาดา  MBA in Canada  study in canada

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view