Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Griffith University

 

ข้อมูลทั่วไป


นับตั้งแต่เปิดทำการในปี ค.ศ. 1975 มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย เราได้เจริญเติบโตเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหลายวิทยาเขตพร้อมจุดเด่นในด้านการสอนและการวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ปัจจุบัน Griffith มีเจ้าหน้าที่คณาจารย์เต็มเวลามากกว่า 3,500 คนและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 300 หลักสูตรใน 5 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Griffith มีนักศึกษามากกว่า 44,000 คนรวมถึงนักศึกษานานาชาติมากกว่า 11,000 คนจาก 131 ประเทศ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในรัฐ Queensland ในด้านจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยตัวเลือกอันดับ 1 ของออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาจาก 34 ประเทศอาทิเช่นแคนาดา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ โปรตุเกส สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบราซิล

จุดเด่นของ Griffith:

 • ในปี 2010   มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัย 10 อันดับแรกของออสเตรเลียจากผลการรายงานแห่งชาติในความเป็นเลิศด้านการวิจัยของออสเตรเลีย (ERA)
 • ในปี 2011   มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของออสเตรเลียที่ได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวสำหรับหลักสูตร MBA และ International MBA จากสมาคมการจัดการระดับบัณฑิตแห่งออสเตรเลีย (GMAA)
 • ในปี 2012   มหาวิทยาลัย Griffith อยู่ใน 5% สูงสุดของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU)
 • ในปี 2012   มหาวิทยาลัย Griffith เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของโลกและได้รับการจัดอันดับโดย Times Higher Education ในฐานะสถาบันการศึกษา 100 อันดับแรกที่มีอายุเก่าแก่น้อยกว่า 50 ปีรวมถึงเป็นมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุเก่าแก่น้อยกว่า 50ปี จาก Asian QS Rankings
 • ในปี 2012   มหาวิทยาลัย Griffith อยู่ในระหว่างการลงทุนมูลค่า 320 ล้านดอลล่าร์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นศูนย์สุขภาพ Griffith แห่งใหม่มูลค่า 150 ล้านดอลล่าร์ที่ Gold Coast อาคาร Sir Samuel Griffith มูลค่า 40 ล้านดอลล่าร์ที่ Nathan และการขยายห้องสมุดของวิทยาเขต Gold Coast มูลค่า 20 ล้านดอลล่าร์
 • ในปี 2013  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Gold Coast ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลมูลค่า 1.76 พันล้านดอลล่าร์กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขต Gold Coast ของมหาวิทยาลัย Griffith โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2013
 • ในปี 2014   โครงการรถไฟฟ้าระดับโลกมูลค่า 1.8 พันล้านดอลล่าร์จะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2014 และจะเชื่อมวิทยาเขต Gold Coast กับศูนย์กลางร้านค้าปลีกและภัตตาคารในย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึง Surfers Paradise และ Broadbeach


 

ชีวิตที่ Griffith

มหาวิทยาลัย Griffith ดำเนินการเรียนการสอนกระจายอยู่ทั่ว 5 วิทยาเขตในภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดของประเทศในเขต Brisbane-Gold Coast พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสันทนาการชั้นยอดสำหรับนักศึกษา
 
วิทยาเขต Gold Coast
วิทยาเขต Gold Coast ตั้งอยู่ที่เมือง Southport  ห่างจากชายหาดความยาวกว่า 70 กิโลเมตรอันมีชื่อเสียงของ Gold Coast และเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมเยือน Surfers Paradise วิทยาเขตนี้มีนักศึกษามากกว่า 17,000 คนจากทั่วโลกทำให้ที่นี่เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Griffith  

วิทยาเขต Logan
วิทยาเขต Logan มีนักศึกษามากกว่า 2,900 คน ตั้งอยู่ในเขตที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ระหว่างเมือง Brisbane และ Gold Coast วิทยาเขต Logan ของมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่คุณจะได้รับจากมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของออสเตรเลีย ที่พักนักศึกษาของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนและการอยู่อาศัย

วิทยาเขต Mt. Gravatt
ด้วยวิวมุมกว้างของเมือง Brisbane วิทยาเขต Mt Gravatt อยู่ห่างจากเส้นทางรถประจำทาง South East ไม่ไกลทำให้การเดินทางไปมามีความสะดวกง่ายดายสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในเมือง Brisbane และพื้นที่ที่ห่างออกไป ด้วยจำนวนนักศึกษา 5,000 คน วิทยาเขตอันทันสมัยแห่งนี้มีที่พักรวมอาหารภายในวิทยาเขตให้บริการที่ หอพัก Mt Gravatt 

วิทยาเขต Nathan
วิทยาเขต Nathan เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัย Griffith และได้ขยายเติบโตจนมีนักศึกษามากกว่า 15,000 คน โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าพุ่มไม้อันเงียบสงบติดเขตป่า Toohey วิทยาเขต Nathan อยู่ห่างจากวิทยาเขต Mt Gravatt ไม่ไกลด้วยการเดินหรือรถประจำทางหรือห่างจากใจกลางเมือง Brisbane เพียง 10 นาทีโดยรถยนต์ นอกจากนี้วิทยาเขตแห่งนี้ยังมีหอพัก 6 แห่งให้บริการด้วยทางเลือกที่พักแบบรวมอาหารและไม่รวมอาหารสำหรับนักศึกษาอีกด้วย


วิทยาเขต South Bank
วิทยาเขต South Bank ของGriffith ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยศิลปะ Queensland, คณะวิชาภาพยนตร์ Griffithและสถาบันสอนดนตรี Queenslandมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศในสาขาศิลปะเชิงสร้างสรรค์และศิลปะการแสดง

สาขาวิชาเรียน

มหาวิทยาลัย Griffith เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 300 หลักสูตรในสาขาวิชาต่อไปนี้:

 • การบัญชี การธนาคารและการเงิน
 • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • เอเชียศึกษา
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิชาการบิน
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การสื่อสาร
 • ทันตกรรมและสุขภาพช่องปาก
 • การศึกษา
 • วิศวกรรม
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ภาพยนตร์ อนิเมชั่นและการถ่ายภาพ
 • การออกแบบกราฟฟิก ตกแต่งภายในและ 3 มิติ
 • สุขภาพ
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • กฏหมาย อาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • ชีววิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • แพทยศาสตร์
 • มัลติมีเดียศึกษา
 • ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • การพยาบาล
 • เภสัชศาสตร์
 • กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์
 • การจัดการการกีฬา
 • การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • ทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

Griffith English Language Institute (GELI)

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบ Direct Entry สำหรับนักศึกษาที่มีผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนภาษาจากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสอบ IELTS โดยเปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
- General English
- English for Academic Purposes (EAP)
- Direct Entry Program (DEP)
- English Test Preparation (ETP)
- Cambridge Examination Preparation Prog

นักเรียนต่างชาติเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อ Pathway เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารสมัครเรียน

Master Degree

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานได้

ผลการสอบIELTS6.5หรือเทียบเท่า

Bachelor Degree

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า

ผลการสอบIELTS6.0หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนมหาวิทยาลัย Griffith สมัครผ่านทาง Thai Study Abroad Consultant

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click!!

Thai Study Abroad Consultant

Tel: 02-245-5845    Hotline: 080-941-5664

 

Tags : Griffith University เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย เรียนต่อออส เรียนต่ออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view