Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

University British Columbia

        

 

Thai Study Abroad Consultant เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย The University of British Colubmia ในประเทศไทย

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแคนาดา

พร้อม pathway เข้าปริญญาตรีหรือปริญญาโท 02-245-5845 Hotline: 080-941-5664

 

 ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ UBC

 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เป็นจุดเริ่มต้นทางการศึกษาและอาชีพการงานของท่าน
 • เป็นสถาบันที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมของเมืองที่น่าอยู่

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

 • เมืองใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกของประเทศแคนาดาและเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
 • เมืองที่สวยและน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ทำเลที่ตั้งใกล้ชายฝั่งทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขาและหาดทราย
 • ผู้คนที่อบอุ่นและเป็นมิตร
 • มีร้านอาหาร สโมสร และแหล่งชอบปิ้ง ขึ้นชื่อระดับโลก
 • มีกิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งปี ตั้งแต่การล่องแพไปจนถึงการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย

 • เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำของแคนาดา อันเป็นแหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งของชุมชน
 • ทำเลที่ตั้งของวิทยาเขตล้อมรอบด้วยทัศนียภาพงดงามของสวนสาธารณะและหาดทราย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายและทันสมัย เช่น ห้องสมุด โรงยิม ชมรมนักศึกษา สวน พิพิธภัณฑ์
  แกลเลอรี่ ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

 • เปิดสอนภาษาอังกฤษ ESL ตั้งแต่ปี 2512
 • ตั้งอยู่ใจกลางวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษามากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ให้บริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย และการเข้าใช้งานอีเมล
  เรียนรู้ได้รวดเร็วด้วยนโยบายใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวของสถาบัน
  บริการจัดหาที่อยู่อย่างครบวงจร เราสามารถช่วยจัดหาที่พักทั้งภายในมหาวิทยาลัย * หรือพักอาศัยกับ ครอบครัวชาวแคนาดา
 •    ๐    *การเข้าพักภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการเฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่านั้น
 • จัดงานสังสรรค์และการสนทนาร่วมกับนักศึกษาชาวแคนาดา
 • พบปะเพื่อนมากมาย และสามารถติดต่อกันได้ตลอดไปโดยผ่านแผนกงานบริการศิษย์เก่าของเรา

โปรแกรมสำหรับทุกคน

หลักสูตรระยะยาวและระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ด้านภาษาทุกระดับ

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและดีเลิศทางอาชีพการงาน

รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีกว่าด้วยสถานการณ์จริงและเทคโนโลยีล่าสุด

 

ภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด  ภาษาอังกฤษโปรแกรมขั้นสูง

หลักสูตรระยะยาวครอบคลุมทุกแง่มุมของภาษาอังกฤษ   

ระยะเวลาของหลักสูตร : 16 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์
ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ : เรียนในห้องเรียน 28 ชั่วโมง

 • การฝึกฝนใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา
 • การเรียนแบบหนึ่งคาบหรือหลายคาบ
 • ระดับการเรียนหกระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นถึงขั้นเชี่ยวชาญ เจ็ดระดับ
 • มุ่งเน้นความรู้ด้านวิชาการหรือการติดต่อสื่อสาร
 • นักศึกษาทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการศึกษา
 • เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน ELI ของ UBC (ออกให้ครั้งเดียว เมื่อจบจากสถาบัน)
 • UBC ให้การรับรองประกาศนียบัตรในระดับคะแนน 600 เป็นหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการเข้าเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ UBC

ELI Campus Building

วิชาเลือกเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ IELTS                                    

นักเรียน IEP ภาคปกติเรียนเต็มเวลาสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนวิชาเลือกเสริมในการเรียนของตนเอง โดยคุณต้องสมัครเรียน IEP ภาคปกติเต็มเวลา (ระดับ 300 ขึ้นไป) เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนวิชานี้ได้ คุณสามารถเรียนวิชานี้ได้ในเทอม/ภาคเดียวกันกับ IEP ที่คุณสมัครเรียนหรือคุณสามารถเรียนวิชาเลือกนี้ได้กรณีที่คุณเป็นศิษย์เก่าของ ELI และเคยเรียน IEP มาก่อนแล้ว

การเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข

หลักสูตรการเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขของ UBC มีขึ้นสำหรับผู้สมัครที่ผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมแต่ยังมีคะแนนทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ถึงมาตรฐานที่ UBC กำหนด คุณอาจสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยการเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเรา ภาษาอังกฤษโปรแกรมขั้นสูง

ภาษาและวัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยการแนะนำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแคนาดา

ระยะเวลาของหลักสูตร : 3-4 สัปดาห์
ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ : 27 ชั่วโมง (ภาคปกติ), 18 ชั่วโมง (ภาคพิเศษ)

 • ชั้นเรียนเพื่อฝึกการพูดและความคล่องแคล่ว
 • หลักสูตรแบบเต็มวัน (เช้าและบ่าย) หรือครึ่งวัน (เฉพาะช่วงเช้า)
 • เวิร์คชอปช่วงบ่ายเน้นทักษะพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • เริ่มเรียนในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพลเมืองโลก

หลักสูตรระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณและสัมผัสประสบการณ์ตรงถึงเหตุผลที่ UBC เป็นผู้นำในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ปรับและประยุกต์ใช้หลักการของความยั่งยืน ความเป็นพลเมืองโลก และประชาสังคม

ระยะเวลาของหลักสูตร: 3-4 สัปดาห์
ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์: 27 (ภาคปกติ), 18 (ภาคพิเศษ)

 • ชั้นเรียนเพื่อการฝึกพูดและความคล่องแคล่วไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคม ความเป็นพลเมือง และความยั่งยืน
 • หลักสูตรแบบเต็มวัน (เช้าและบ่าย) หรือครึ่งวัน (เฉพาะช่วงเช้า)
 • เวิร์คชอปช่วงบ่ายเน้นการนำเสนอและแผนงาน
 • เริ่มเรียนในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้นออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณในการพูด  ฟัง อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจ

ระยะเวลาของหลักสูตร : 3   สัปดาห์
ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ :  27  ชั่วโมง  

 • เพิ่มเติมคำศัพท์ของคุณ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจประจำวัน
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณด้วยการฝึกเขียนเอกสารต่าง ๆ, เข้าร่วมประชุมสถานการณ์และบทบาทจำลอง,  และร่วมแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาต่าง ๆ
 • พิจารณาเรียนรู้การดำเนินธุรกิจจากมุมมองของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย, เข้าร่วมการทัศนศึกษา หรือดำเนินการจัดตั้งกิจกรรมโครงการพิเศษ

หลักสูตร  ELI + การฝึกงาน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนจำเป็น ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษโปรแกรมขั้นสูง (IEP) ในระดับที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่โครงการฝึกงาน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านของภาษาอังกฤษ (IEP)
 • เรียนรู้ทั้งประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและประสบการณ์ทางวิชาการ
 • สร้างประวัติส่วนตัวแบบมืออาชีพ
 • รับความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนตลอดทั้งหลักสูตร

ใช้ชีวิต เรียนรู้ และหาประสบการณ์

สถานที่พักอาศัยที่ตรงตามความต้องการของท่าน

ความทรงจำอันยาวนานที่มีต่อเพื่อนชาวแคนาดาและเพื่อนจากทั่วโลก

การพักกับครอบครัว

ค่าธรรมเนียมการจัดหาครอบครัว : $200 เหรียญแคนาดา
ค่าธรรมเนียมการพักกับครอบครัว : $30 เหรียญแคนาดา / คืน รวมค่าอาหาร

 • ปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างพักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา
 • ห้องพักตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ และอาหาร 3 มื้อ
 • ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับครอบครัวแคนาดา
 • เจ้าหน้าที่ ELI จะจัดครอบครัวที่มีพื้นฐานและความสนใจที่ตรงกับนักศึกษา
 • การเลือกสรรหาครอบครัวแคนาดา จะคำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ
 • สามารถพักในหอพักของวิทยาเขตช่วงสั้นๆ ก่อนถึงวันกำหนดย้ายเข้าพักกับครอบครัวแคนาดา

การพักในวิทยาเขต

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก : $100 เหรียญแคนาดา
ค่าธรรมเนียมการพักในวิทยาเขต :  $30.24 เหรียญแคนาดา / คืน

 • เปิดให้เข้าพักตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม
 • พักเดี่ยว หรือแบ่งใช้ห้องพักร่วมกันในหอพักนักศึกษา
 • พบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวแคนาดาและนักศึกษานานาชาติ
 • ได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางสังคม

 • กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายและการจัดงานต่างๆ ที่จัดโดยนักศึกษาของ UBC
 • ขยายขอบเขตการเรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแคนาดา
 • สนุกสนานกับการเล่นกีฬาในร่มและกิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งปี เริ่มจากการจัดบาร์บีคิวที่ชายหาดจนถึงการขี่ม้า
 • ร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ศิลปะวัฒนธรรม, การทำอาหาร, ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชมภาพยนตร์ หรือชอปปิ้งในแวนคูเวอร์
 • การจัดงานในวาระพิเศษต่างๆ โดยสถาบันภาษา ELI ของ UBC รวมถึง การจัดงานราตรีสโมสรนานาชาติ และงานเลี้ยงฉลองอำลา
 • เพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการเดินทางสำรวจต่างเมือง เช่น เมืองวิซต์เลอร์ วิคตอเรีย และอื่นๆ

บริการต้อนรับที่สนามบิน

ค่าบริการต้อนรับ : $50 เหรียญแคนาดา

 • พบตัวแทนจาก ELI ที่สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ ผู้จะทำหน้าที่ให้การต้อนรับ และจัดรถนำส่งท่านไปที่แวนคูเวอร์

Dates and Prices*

2013/2014 Program schedule

Intensive English Program
Duration
Tuition Fee (CAD$)
2013    
Summer Term 2 (Jun 27-Aug 22) 8 weeks $3328
**IELTS Test Prep Summer Term 1 (May 6-Jun 26) 8 weeks $502
**IELTS Test Prep Summer Term 2 (Jun 27-Aug 22) 8 weeks $502
Accelerated Summer IEP for Conditional Admission 8 weeks $3328
Fall Session (Sep 3-Dec 19) 16 weeks $6052
Fall Term 1 (Sep 3-Oct 23) 8 weeks $3328
Fall Term 2 (Oct 24-Dec 19) 8 weeks $3328
**IELTS Test Prep Fall Term 1 (Sep 3-Oct 23) 8 weeks $502
**IELTS Test Prep Fall Term 2 (Oct 24-Dec 19) 8 weeks $502
2014    
Winter Session (Jan 6-Apr 24) 16 weeks $6173
Winter Term 1 (Jan 6-Feb 26) 8 weeks $3395
Winter Term 2 (Feb 27-Apr 24) 8 weeks $3395
**IELTS Test Prep Winter Term 1 (Jan 6-Feb 26) 8 weeks $512
**IETLS Test Prep Winter Term 2 (Feb 27-Apr 24) 8 weeks $512
Summer Session (May 5-Aug 21) 16 weeks $6173
Summer Term 1 (May 5-Jun 25) 8 weeks $3395
Summer Term 2 (Jun 26-Aug 21) 8 weeks $3395
**IELTS Test Prep Summer Term 1 (May 5-Jun 25) 8 weeks $512
**IELTS Test Prep Summer Term 2 (Jun 26-Aug 21) 8 weeks $512
Fall Session (Sep 2-Dec 18) 16 weeks $6173
Fall Term 1 (Sep 2-Oct 22) 8 weeks $3395
Fall Term 2 (Oct 23-Dec 18) 8 weeks $3395
**IELTS Test Prep Fall Term 1 (Sep 2-Oct 22) 8 weeks $512
**IELTS Test Prep Fall Term 2 (Oct 23-Dec 18) 8 weeks $512

*IELTS Test Prep Electives are only available to full time IEP students.

Thai Study Abroad Consultant ตัวแทนอย่างเป็นทางการประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-245-5845 Hotline:  083-096-7274

Tags : UBC University British Columbia  UBC  เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อประเทศแคนาดา study in canada

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view