Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Master Degree in USA

 

 

 

 

California Lutheran University ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 เป็นสถาบันการศึกษาที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงสายวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ด้วยวิทยาเขตที่สวยงามขนาด 558 ไร่ ของ CLU ตั้งอยู่ที่เมือง Thousand Oaks มีระยะทางห่างจากทะเลแปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeles ซึ่งเพียงพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง นอกจากนี้ Thousand Oaks ยังได้รับการจัดอันดับโดย FBI ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

Florida Institute of Technology มีวิทยาเขตที่ทันสมัย ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนพรรณไม้ที่เพียบพร้อมไปด้วยต้นไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งและต้นปาล์ม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นบนเนื้อที่ 331 ไร่ ใช้เวลาเดินทางไปยัง Indian River ได้ภายใน 5 นาที หรือไปยังมหาสมุทรแอตแลนติคโดยใช้เวลา 10 นาที และ 50 นาทีไปยัง Kennedy Space Center Florida Institute of Technology ยังมีหลักสูตรการบินที่ดำเนินการสอนภายในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งของประเทศ มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Aerospace Engineering, Avaition Management, Biological Sciences, Computer Engineering, Mechanical Engineering, Physics, Space Sciences เป็นต้น หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีชื่อเสียงได้แก่ Electrical Engineering, Computer Science, Biological Science เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click

Ohio Dominican University เป็นมหาวิทยาลัยแคทอลิคด้านศิลปศาสตร์ที่ยึดมั่นในลัทธิโดมินิกัน โดยมีแนวทางของเป้าหมายด้านการศึกษาที่ยึดมั่นในคติของลัทธิโดมินิกัน นั่นคือ การพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างพินิจพิเคราะห์ และการแบ่งปันสิ่งที่ได้รับมาในครั้งนี้กับผู้อื่น Ohio Dominican University ให้การศึกษาด้านศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานภายใต้บรรยากาศการเรียนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนทางสติปัญญา การเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืน ที่นี่เป็นสถานที่ที่จะดูแลเอาใจใส่นักศึกษาที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกนิยม ประสบการณ์ที่ Ohio Dominican ยังรวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ กิจกรรมสังสรรค์ การเล่นกีฬา ชมรม และสมาคมนักศึกษาต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

 

Hawai’i Pacific University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านวิชาการที่มีความโดดเด่น ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นด้านการสอน และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ HPU ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก โดยมีนักศึกษาที่เดินทางมาจากกว่า 100 ประเทศและทั้ง 50 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา HPU เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างที่ได้มอบประสบการณ์ กิจกรรม และธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ มากมายให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชน ทั้งยังมุ่งเน้นด้านการบริการที่เน้นให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

New York Film Academy ก่อตั้งในปี ค.ศ.1992 โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เน้นหลักสูตรการปฏิบัติจริง ซึ่งโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนให้ใช้เรียนมากที่สุดในโลก การเรียนการสอนจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึง และโรงเรียนยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับ Universal, Theme Park, Back lock outdoor ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้ไปเรียนที่สถานที่ถ่ายทำจริง ใช้กล้องจริง ฝึกงานกับมืออาชีพ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน และ Guest Speakers ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดง นักแสดงร่วม ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้กำกับ ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้เขียนบท เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษาที่เรียนจบจากสถาบันจะได้รับการยอมรับจากวงการภาพยนตร์ ว่าเป็นผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียน นอกจากนี้ทุกหลักสูตรยังได้รับการรับรองจาก รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

Ashland University ได้รับรางวัลจาก US News ให้เป็น Top University ในกลุ่ม 200 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศอเมริกา และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรขนาดกลางที่เก่าแก่ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 135 เอเคอร์ที่สวยงาม เต็มไปด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ ภายในวิทยาเขตประกอบด้วยอาคารกว่า 45 อาคาร มีสนามกีฬา ฟิตเนส และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในทำเลที่สะดวก ไม่ไกลจาก Akron, Cleveland และ Columbus, Ohio นักศึกษาจึงได้รับโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีสาขาที่เปิดให้เรียนมากกว่า 70 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีสาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เช่น MBA รวมไปถึงการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Education นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนมากมาจากรัฐ Ohio บางส่วนมาจากรัฐอื่นๆ กว่า 27 รัฐ และนักศึกษาต่างชาติจาก 31 ประเทศทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

Murray State University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางของรัฐบาล (State University or Public University) ที่ ก.พ. รับรอง โดยที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก Kentucky State Government ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 9,000 คน ซึ่งมาจาก 50 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและจาก 94 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับของวารสาร U.S. News & World Report (America's Best Colleges 2005) Murray State University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 21 ของ Southern region อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับจากสมาคม America Association of State Colleges and University ให้อยู่ใน top 25 percent Southeastern region อีกด้วย นate University เคยได้รับการจัดอันดับจากวารสาร College Crime ให้ติดอยู่ในอันดับ Top 10 ว่าเป็นสถานที่ "Lowest Crime Rate" and "Safest Campus" in the United States

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

 

California State University, Fullerton ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ตั้งอยู่ในเมือง Fullerton ทางตอนใต้ของรัฐ California ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง ลอสแองเจลลิส ประมาณ 1 ชั่วโมง และห่างจากเมืองซานดิเอโก ประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ Disneyland , Universal Studios , Magic Mountain and Sea World มีนักศึกษา ประมาณ 35,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500 คน มีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 55 สาขาให้เลือกเรียน และหลักสูตรปริญญาโทมีสาขาให้เลือกมากกว่า 50 สาขา นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่สำหรับนักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆโดยมีหนังสือมากกว่า 2 ล้านเล่ม สาขาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

University of California, Berkeley ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก ด้วยคะแนน 74.2 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง Berkeley ทางทิศตะวันออกของเมือง San Francisco ในมลรัฐ California สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2411 (ค.ศ.1868) และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดากลุ่มมหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย Berkeley มีชื่อเสียงในหลายด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการค้นพบไซโคลตรอน (cyclotron) โดยเออร์เนสต์ ลอว์เรนซ์ และมีการค้นพบธาตุเคมี 17 ธาตุใหม่ รวมถึงพลูโตเนียม แคลิฟอร์เนียม การพัฒนาอินเทอร์เน็ต การพัฒนายูนิกซ์ BSD และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, New York โดยวิทยาเขต C.W. Post เป็น 1 ใน 6 วิทยาเขตของ Long Island University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1954 ตั้งอยู่ในเมือง Brookville รัฐ New York ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา อยู่ห่างจากแมนฮัทตันประมาณ 25 ไมล์ และ 40 นาทีจากนิวยอร์ค เป็นมหาวิทยาเอกชนแบบสหศึกษา มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทประมาณ 3,300 คนต่อปี เป็นนักเรียนต่างชาติมากกว่า 400 คนจาก 38 มลรัฐและ 48 ประเทศ เรียนในห้องเรียนประมาณ 15 คน ได้รับการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานการศึกษามากมาย เช่น Middle States Association of Colleges and Secondary Schools และแทบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานต่างๆที่ดูแลในสาขาวิชานั้นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view