Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

California Lutheran University


California Lutheran University ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 เป็นสถาบันการศึกษาที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงสายวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ

 • California Lutheran ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น 1 ใน 20 อันดับของมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการให้การศึกษาระดับปริญญาโทในภาคภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาส จัดอันดับโดย US News & World Report-

ซึ่งได้อันดับสูงกว่ามหาวิทยาลัยของภาครัฐอย่าง California State University กว่า 20 แห่งเลยทีเดียว

 • หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยติดอันดับ TOP MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนเหนือโดย QSซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของ World MBA Tour
 • CLU ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆโดยนิตรยสารด้านธุรกิจชั้นนำอย่าง Forbes
 • คณาจารย์และนักศึกษามาจากหลากหลายเชื้อชาติ,ศาสนา และชาติพันธ์
 • CLU ได้รับการก่อตั้งมากว่า 50 ปีและได้รับรางวัลหลักสูตร MBAมากว่า 40ปี
 • มหาวิทยาลัยมีความสวยงามและทันสมัย โดยตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 225เอเคอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม

 • เมือง Thousand Oaks, California ตั้งอยู่ระหว่าง Los Angeles และ Santa Barbara (ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองใดเมืองหนึ่ง)
 • อยู่ในบันทึกของ FBI ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภูมิอากาศแบบในอุดมคติ ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไป มีดอกไม้บานเกือบตลอดทั้งปีเป็นสภาพอากาศที่แบบสบายๆ :)


 

ด้วยวิทยาเขตที่สวยงามขนาด 558 ไร่ ของ CLU ตั้งอยู่ที่เมือง Thousand Oaks มีระยะทางห่างจากทะเลแปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeles ซึ่งเพียงพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง นอกจากนี้ Thousand Oaks ยังได้รับการจัดอันดับโดย FBI ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

        

California Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report  ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกทางภูมิภาค Western ของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตร MBA ก็ได้รับการจัดให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ CLU ยังมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับโอกาสด้านการศึกษา ภายใต้คำแนะนำของเหล่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีชื่อเสียงโด่งดัง ขนาดชั้นเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 คน โดยที่อาจารย์จะเป็นผู้สอนทุกชั้นเรียน(ไม่ใช่อาจารย์ผู้ช่วย) และอาจารย์เหล่านี้ก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน

California Lutheran University ชื่นชอบในความหลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาจา 43 รัฐ และ 47 ประเทศ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาของ CLU จึงเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางด้านความคิดและวัฒนธรรม

หากต้องการเข้าเรียนต่อที่ California Lutheran University สามารถเข้าเรียนที่ ELS ก่อนและทำคะแนนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ California Luthernia University ได้เลยค่ะ


หลักสูตรที่น่าสนใจ :

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Communcations
 • Bachelor of Bio Sciences (Biology, Chemistry)
 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Exersice Science
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Computer Science
 • Master of Information Systems and Technology

การศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้

จุดเด่นของหลักสูตร

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตร MBA เต็มเวลาแบบเร่งรัดตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

 • นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA นี้ได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด เพียง 12 เดือน

(นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนแบบใช้เวลา 15,18,21 หรือ 24เดือน ได้)

 • รับสมัครนักศึกษา 4 ช่วงต่อปีการศึกษาดังต่อไปนี้ ( ช่วงปลายเดือนสิงหาคม กลางเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และ กลางเดือนพฤษภาคม)
 • ทั้งนักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนร่วมกัน เฉลี่ยจำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 20 คน
 • ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน แต่หากไม่มีก็จำเป็นช่นกัน
 • สามารถขอยกเว้น การสอบ GMAT ได้ในหลายกรณี
 • สามารถสมัครในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL เมื่อนักศึกษาเรียนจบ หลักสูตร ELS Intensive Program ระดับ 112 จากสถาบันภาษา ELS กว่า 30 แห่ง รวมถึงสถาบันภาษา ELS ในมหาวิทยาลัยCLU 
 • ผู้สมัครที่มิได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาธุรกิจบัณฑิต สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA ได้โดยต้องลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมอีก 3-4 รายวิชา ระยะเวลาขั้นต่ำที่ใช้เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA โดยรวมวิชาปรับพื้นฐานจะอยู่ที่ 15 เดือน
 • CLU มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทุกทั้งท่านล้วนเป็นมีคุณสมบัติในเรื่องของประสบการณ์การธุรกิจและการต่างประเทศที่สำคัญ
 • CLU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้
 • หลักสูตร MBA มีทั้งหมด 15 คอร์ส ( 45หน่วยกิต)
  • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร MBA แบบปรกติ หรือ MBA หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, การเงิน(ไฟแนนซ์) , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , IT, ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA ที่ CLU

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA ในช่วงปีการศึกษา 2019- 2020 มีรายละเอียดดังนี้

-          ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาน $ 38,475 (หากจบหลักสูตรภายใน1ปี)

-          ค่าหนังสือ,ค่าอาหาร,ค่าซักรีด รวมถึงประกันสุขภาพที่จำเป็นอื่นๆอีก $8,300 โดยประมาณ

-          ค่าที่พักอาศัยระยะเวลา 12 เดือน $9,000 (นอกเขตวิทยาลัย) หรือ $15,3 (ภายในเขตวิทยาลัย) โดยประมาณ

 • ในการขอวีซ่านักเรียน ทางรัฐบาลสหรัฐฯจะขอให้แสดงหลักฐานด้านการเงินว่ามีจำนวนเงินเฉลี่ยขั้นต่ำที่ $41,450
 • ไม่มีการให้ทุน,เงินกู้ หรือการสนับสนุนด้านการเงินใดๆ โดยค่าเล่าเรียนจะเท่ากันทั้งหมดไม่ว่าเป็นนักเรียนอเมริกันหรือนักเรียนต่างชาติ

CLU ได้มีการร่วมมือกับสถาบันแนะแนวการศึกษาชั้นนำ โดยCLUมีการดำเนินการรับสมัครและการตัดสินที่กระชับฉับไว และเปิดรับนักศึกษาถึง 4 ช่วงเวลาต่อปีด้วยกัน

ในการสมัครหลักสูตร MBA ที่ CLU

 • GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำที่ 2.8 อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี นักศึกต้องยื่นเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ :
  ใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) , แผนการศึกษา ( Statement of Purpose) , จดหมายรับรอง 2 ฉบับ, เอกสารรับรองด้านการเงิน และ ค่าสมัคร

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ  

The best thing one can do when it’s raining is to let it- anonymous. Enjoys the rain & have a lovely weekend ค่ะ

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

Email:info@thaistudyabroad.comTags : clu เรียนต่อ califormia lutheran California Lutheran University เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อต่างประเทศ  เรียนต่อปริญญาโท  study in USA  study abroad

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view