Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

National University & John F. Kennedy University

นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ Los Angeles, San Diego, San Francisco ห้ามพลาด นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษพร้อมศึกษาต่อปริญญาโดยไม่ต้องมีผลภาษา พร้อมแบ่งจ่ายค่าเรียนโดยชำระค่าเรียนเมื่อไปถึงได้ 

 

 

 Our University

National University เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private, Non-profit) ที่เปิดสอนระดับปริญญาในหลากหลายสาขาหลักสูตร เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในขณะนี้ www.nu.edu.

National University ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

Los Angeles
Los Angeles เป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งนางฟ้า”หรือ “City of Angels” และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน California และใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา ผู้คนอาศัยอยู่กว่า 3.8 ล้านคนจากทั่วโลก Los Angeles เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้พบชุมชนต่าง ๆ เช่น Little Tokyo Thai Town และ Little Ethiopia

Los Angeles เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปิน นักเขียน นักสร้างภาพยนตร์ นักเต้นรำและนักดนตรี ด้วยเหตุนี้ Los Angeles จึงถูกเรียกว่า “เมืองหลวงแห่งความบันเทิง” นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 300 แห่งที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี อาทิ Getty Museum ซึ่งแสดงศิลปะจากยุคกลางจนถึงปัจจุบันและมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม the Hollywood Walk of Fame โรงภาพยนต์จีน Grumman และป้าย Hollywood ที่มีชื่อเสียง

San Diego
San Diego ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของอเมริกา” ชื่อเสียงนี้ได้มาจากสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ชายหาดที่มีแสงแดดอบอุ่น ห่างจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพียง 70 ไมล์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย San Diego เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับแปดในสหรัฐอเมริกา ทั่งยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจไฮเทค อิเล็กทรอนิก โทรคมนาคมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์กลางการกีฬา เช่น โต้คลื่น เรือใบ กอล์ฟ ขี่จักรยาน ไต่เขาและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น San Diego Zoo, Wild Animal Park และ SeaWorld ซึ่งมีนักท่องเที่ยวถึง 32 ล้านคนต่อปี

 National University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน (Non-Profit Organization) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน National University มีวิทยาเขตมากกว่า 29 แห่ง ทั้งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐเนวาด้า มีนักศึกษามากกว่า 28,000 คนจาก 74 ประเทศ

National University เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 100 สาขาวิชา ใน 6 คณะได้เเก่ Schools of Business and Management; Education; Engineering, Technology and Media; Health and Human Services; Professional Studies; and the College of Letters and Sciences.

การรับรองวิทยฐานะ: National University ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) และ The Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันที่รับรองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆ ในภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าเล่าเรียน: ที่ National University นักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวอเมริกันจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาที่เท่ากัน ซึ่งโดยเฉลี่ยถูกกว่าค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยเอกชนอื่นถึง 59 เปอร์เซ็นต์

รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน: National University สอนหลักสูตร ด้วยตารางการเรียนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถเรียนจบ 12 รายวิชาได้ภายในหนึ่งปี

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ: National University เสนอหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมเนื้อหาให้กับนักศึกษาและบุคคลผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และอีกทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ National University ยังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Camp ซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นๆที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการออกไปทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันอีกด้วย

Pre-MBA Program: เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับพื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจให้กับนักศึกษาในบรรยากาศการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ทำให้นักศึกษามีความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร MBA อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ: National University มีบุคลากรซึ่งสามารถพูดภาษาไทยได้คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนไทย ในเรื่องการรักษาสถานภาพของวีซ่านักเรียน F-1, ใบอนุญาตให้ทำงาน, ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับนักศึกษาไทย รวมถึงนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติและมีวีซ่า F-1 ซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอฝึกงานในโปรแกรมที่เรียกว่า Optional Practical Training (OPT) ในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 12 - 29 เดือน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพได้ที่เลือกไว้

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตร MBAการบัญชีมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบความปลอดภัยภอมพิวเตอร์และการรับประกันข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารไร้สาย
ศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนและการเรียนในสังคมทั่วโลก
โลกศึกษาและจิตวิทยาการกีฬา
สาธารณสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทั่วไป
วิชาเอกการศึกษาทั่วโลกสื่อบันเทิงดิจิตอลและภาพยนตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบันเทิงดิจิตอลและศิลปะเชิงโต้ตอบ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ดิจิตอล

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัย John F. Kennedy ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1964 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกซึ่งมีวิทยาเขตอยู่สามแห่งด้วยกัน มหาวิทยาลัย John F. Kennedy เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของ National University System มหาวิทยาลัย John F. Kennedy ได้รับการรับรองจากองค์กรการศึกษา WASC ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย John F. Kennedy ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่และมีความยืดหยุ่นในด้านการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและในด้านวิชาชีพ มหาวิทยาลัย John F. Kennedy เสนอหลักสูตรปริญญาตรี (undergraduate-completion programs) ที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากวิทยาลัยสองปีแล้วและต้องการที่จะทำการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี รวมไปถึงหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาขาจิตวิทยา กฎหมาย การจัดการ การศึกษาเสรีนิยม การศึกษากฎหมาย การเป็นผู้นำทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาแบบองค์รวม และพิพิธภัณฑ์ศึกษา

 

       

การศึกษาที่ราคาไม่แพง: มหาวิทยาลัย John F. Kennedy ตั้งใจที่จะเสนอการศึกษาในราคาที่ไม่แพงซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ที่มหาวิทยาลัย John F. Kennedy นักศึกษาทุกคนชำระค่าเล่าเรียนในอัตราเดียวกัน ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียหรือมาจากต่างประเทศ และค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัย John F. Kennedy นี้ก็ยังต่ำกว่าค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 25 เปอร์เซ็นต์

ระบบภาคการศึกษาแบบดั้งเดิม:  วิทยาลัยของ John F. Kennedy เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรวิชาชีพ โดยใช้ระบบภาคการศึกษาแบบดั้งเดิม นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถลงเรียนได้ตลอดปีแล้วแต่หลักสูตรที่เลือก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว หรือฤดูใบไม้ผลิ ระบบภาคการศึกษานี้มีส่วนทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีความกระตือรือร้นที่จะทำการศึกษามากขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องตลอดปฏิทินปีการศึกษา จึงทำให้นักศึกษาบรรลุถึงเป้าหมายทางการศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาสนใจได้ดีและเร็วขึ้น

การศึกษาในซานฟรานซิสโก: บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในชุมชนเมืองใหญ่ของโลก นักศึกษาจะมีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายระดับโลก รวมไปถึงศิลปะและโรงละคร อีกทั้งยังมีสะพาน Golden Gate, Fisherman’s Wharf, เกาะ Alcatraz, ชายฝั่งทะเล และสวนสาธารณะที่สวยงามกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง

วิทยาเขต Pleasant Hill ของมหาวิทยาลัย John F. Kennedy ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับนักศึกษา (Bay Area Rapid Transit (BART)) นำเสนอการขนส่งที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบายในราคาที่ประหยัดให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก อีกทั้งนักศึกษายังสามารถท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆทั่วอ่าวซานฟรานซิสโกได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งของเมืองที่ดี

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ: เจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการรักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษา (F-1) สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ สามารถขออยู่ฝึกงานต่อได้นาน 12-29 เดือน การฝึกงานนี้เรียกว่า Optional Practical Training (OPT) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงานในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาอีกด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: เนื่องจากมหาวิทยาลัย John F. Kennedy เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของ National University System นักศึกษาจึงสามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมได้ที่ National University ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้มีวิชาชีพที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนหรือการพูดนักศึกษาสสามารถเข้ามารับการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้กับอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์และมีความใส่ใจที่จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริงและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาขั้นต่อไป

JFK หลักสูตรที่เปิดสอน

การบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
การจัดการ
 • ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
จิตวิทยา
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษา
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาแบบองค์รวมด้านการให้คำปรึกษา
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการกีฬา
 • ปริญญาจิตวิทยาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาโดยสมบูรณ์
สุขภาพ
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาแบบองค์รวม

นิติศาสตร์

ความเป็นผู้นำในด้านการบังคับใช้กฏหมาย

 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความเป็นผู้นำในด้านการบังคับใช้กฏหมาย
กฏหมายทั่วไป
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฏหมายทั่วไป
นิติศาสตร์
 • ปริญญาร่วมนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านนิติศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
 • ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (Juris Doctor)
 • ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฏหมายอเมริกา
สังคมศาสตร์
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา

 

 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click!!

Thai Study Abroad Consultant

Tel: 02-245-5845    Hotline: 080-941-5664,086-383-4454

 

Tags : National University  John F.Kennedy University  study in usa  เรียนต่ออเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view