Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

ข้อมูลทั่วไป เรียนภาษา Diploma Course Degree
Learn German at Zurich เรียนภาษาเยอรมัน

สถาบัน Promotion 3 เดือน  6 เดือน 9  เดือน
Image result for lsi

Promotion

ลดค่าเรียน 15%

สมัครภายใน 31 มีนาคม 2019 นี้เท่านั้น


5,559 CHF

 8,976 CHF

13,464 CHFการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการโรงแรมและบริการ

Work & Study in Switzerland กับสถาบันที่มีชื่อเสียงการเรียนการสอนด้านการโรงแรม พร้อมจัดหาสถานที่ฝึกงานโดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน

การฝึกทดลองงานในสวิตเซอร์แลนด์

การฝึกอบรมงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โรงเรียนจะทำการจัดหาสถานที่ฝึกอบรมงานที่โรงเรียนได้คัดสรรเป็นอย่างดี 1 แห่ง ต่อปีการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยการฝึกอบรมงานนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในครั้งแรกของการฝึกอบรมงาน นักเรียนจะได้รับตำแหน่งในระดับผู้ช่วยงานที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะ และนำความรู้ที่ศึกษาในระยะเวลา 6 เดือนแรกที่เข้าเรียนที่ สถาบันมาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนในโปรแกรม Culinary จะได้ฝึกอบรมงานในสายงานนี้ ในขณะที่นักเรียนในโปรแกรมการให้บริการ จะได้ฝึกงานในสายงานทางด้านการให้บริการ ฝ่ายงานแม่บ้าน หรือส่วนงานที่ช่วยส่วนงานหลักอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนักเรียนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกงานในครั้งแรกเป็นอย่างดี อาจได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หรืออาจได้ตำแหน่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ในการฝึกงานครั้งต่อไป

ตลอดระยะเวลาในระหว่างการฝึกอบรมงานแบบมีค่าตอบแทนนี้ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนต้องการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และได้เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างการฝึกอบรมงาน โดยโรงเรียนได้มีการจัดจ้าง ผู้ประสานงานด้านการฝึกอบรมงานเพื่อการนี้โดยฉพาะ

ซึ่งนักเรียนสามารถเข้ารับการให้บริการจากผู้ประสานงานด้านการฝึกทดลองงานนี้ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย คะแนนผลการทดสอบทางด้านความคิดและอารมณ์ที่ดี การเข้าเรียนในชั้นเรียน เกรดเฉลี่ยอย่างน้อยในระดับต่ำสุดที่โรงเรียนกำหนด และความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน

สำหรับในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่นักเรียนจะได้รับในระหว่างการฝึกอบรมงานนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน ค่าตอบแทนขั้นต่ำในการทำงานอยู่ที่ 2,168 ฟรังก์สวิส ประมาณ 70,000 บาท โดยจากรายได้ที่นักเรียนจะได้รับนี้ นักเรียนอาจต้องเสียค่าเช่าที่พัก ค่าโดยสาร และภาษี โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ ระหว่าง 1,200/1,400ฟรังก์สวิส


Click ดูรายละเอียดสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับความนิยม


เรียนต่อปริญญาตรีและโท ที่เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์

Geneva Business School, GBS, เรียนต่อ geneva business, เรียนต่อเจนีวา,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิส, เรียนต่อปริญญาตรี สวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อปริญญาโท สวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิส ค่าใช้จ่าย, geneva business school ดีไหม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click BA and MBA Hotel Management Courses, BHMS University Program

เรียนและฝึกงานที่ประเทศ Switzerland

เรียน การบริหารธุรกิจ การโรงแรม การทำอาหาร ที่ประเทศ  Switzerland

BHMS Business & Hotel Management School (โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMSเปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก


Image result for htmi

click ดูรายละเอียดสถาบันและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี Undergraduate Courses

2.5 ปี Swiss Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management (includes paid work placements) เรียนต่ออีกครึ่งปี Bachelor Degree, ได้รับปริญญาบัตรจาก University of Ulster, UK and taught at HTMi.

หลักสูตรปริญญาโท Postgraduate Courses

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี. 1 Year Swiss Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management, or Events Management and a 1 Year Masters or MBA Degree awarded as HTMi International Hospitality University Degrees Switzerland, and by other international universities.

 

หลักสูตรอนุปริญญาโทและปริญญาโท Postgraduate Courses - "The Master's Class"

Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management

Postgraduate Diploma in Hotel Events Management


Advanced Diploma and Postgraduate Diploma in European Baking and Pastry Arts

Master of Arts in Hotel Business Management and MA Postgraduate Diploma in Hotel Business Management  (Double Award)

Master of Business Administration (MBA) in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (Double award)

Master's Dissertation Course

Master's MSc Hospitality and Tourism Management (Edinburgh Napier University), Masters of Business Administration (MBA) in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (Joint Course - Triple award)

Executive Masters of Business Administration in Hotel Management, includes Exec MBA Postgraduate Certificate In Hotel Management, Exec MBA Postgraduate Diploma in Hotel  Management (Triple Award) Can be completed online and on campus at HTMi.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click 

 

สมัครด่วนภาคเรียนเดือน สิงหาคม 2017 รับทุนการศึกษามูลค่า CHF 6,000 ประมาณ 210,000 บาท สำหรับหลักสูตร MBA

IMI เป็นสถาบันการโรงแรมไม่กี่แห่งที่มีความเป็นส วิส 100% ที่บริหารโดยชาวสวิส ก่อตั้งเมื่อปี 1991

IMI นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการเรียน การสอนพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรม ทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือก เรียนได้หลากหลายตามความชอบของแต่ละคน ทั้ง สาขา การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการจัด Event ต่างๆ ซึ่งที่ IMI นั้น นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร ที่มาจากหลักสูตรของสวิสและประเทศอังกฤษและ ได้รับใบประกาศจากทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน ในปี 2013 นั้น IMI ได้เริ่มเปิดคอร์สด้านการทำ อาหาร ภายใต้ชื่อ Interna1onal Culinary Ins1tute (ICI) โดยการควบคุมห้องเรียนให้มีขนาดเล็กทำให้ อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และนักเรียน กคนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถส่วนบุคคล ได้อย่างเต็มที่ และนอกจากการทำอาหารแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารที่จำเป็น ในหน้าที่การงานของเราอีกด้วย

Certificate in International Hotel & Tourism Management

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click Image result for ubis, university inter business studied switzerland

Name & Website Programs Eligibility Duration Course Fee Application Fee Accomodation Meals Operating Cost Total Cost (CHF) Intake Internship
UBIS - University of Business & International Studies.  http://www.ubis-geneva.ch                      
  Bachelor's Programs:                    
http://www.ubis-geneva.ch Dual Swiss/U.S. Bachelor of Business Administration (BBA) 10+2 36 Months CHF 58.800 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 22000 P.A. Jan/Mar/May/Jun/Sep/Oct 4 to 6 months
  Dual Swiss/U.S Bachelor of Arts in International Relations (BA-IR) 10+2 36 Months CHF 58.800 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 22000 P.A. Jan/Mar/May/Jun/Sep/Oct 4 to 6 months
                       
  Master Programs:                    
IELTS MANDATORY Dual U.S./Swiss Master of Business Administration (MBA) 12+3 18 Months CHF 27500 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 49500 Jan/Mar/May/Jul/Sep/Oct 4 to 6 months
  Master Of Business Administration (MBA) 12+3 18 Months CHF 27500 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 49500 Jan/Mar/May/Jun/Sep/Oct 4 to 6 months
  Executive Master Of Business Administration (EMBA) 12+3 18 Months CHF  35200 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 57200 Jan/Mar/May/Jun/Sep/Oct 4 to 6 months
  Master Of Arts in International Relations 12+3 18 Months CHF 27500 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 49500 Jan/Mar/May/Jul/Sep/Oct 4 to 6 months
  MBA Finance with MIM and UBIS (in NY, including internship) 12+3 12 Months CHF  26000 CHF 400 CHF 11400 CHF 6000 CHF 4200 CHF 48000 Jan/Mar/May/Jul/Sep/Oct 4 to 6 months

Image result for ifm university geneva

Name & Website Programs Eligibility Duration Course Fee Application Fee Accomodation Meals Operating Cost Total Cost (CHF) Intake
IFM University - The Institute of Finance Management.                      
  Bachelor's Program:                  
http://www.ifm.ac.tz BBA in International Business 10+2 36 Months 24000 :- 1ST YAER 21000 CHF; 2ND YEAR 25500; 3RD YEAR 25500 CHF 150 CHF 21600 CHF 32400 CHF 14500 CHF 68650 Jan/April/Oct
  BBA in Banking And Finance 10+2 36 Months CHF 24000 CHF 150 CHF 21600 CHF 32400 CHF 14500 CHF 92650 Jan/April/Oct
  BBA in Communication And Marketing 10+2 36 Months CHF 24000 CHF 150 CHF 21600 CHF 32400 CHF 14500 CHF 92650 Jan/April/Oct
  BBA in Family Business Management 10+2 36 Months CHF 24000 CHF 150 CHF 21600 CHF 32400 CHF 14500 CHF 92650 Jan/April/Oct
IELTS MANDATORY                    
  Master Program:                  
  MBA In International Business 12+3 9 Months CHF 18000 CHF 150 CHF 6000 CHF 8100 CHF 3600 CHF 35850 Jan/April/Oct
  MBA In International Finance 12+3 9 Months CHF 18000 CHF 150 CHF 6000 CHF 8100 CHF 3600 CHF 35850 Jan/April/Oct
  MBA In Entrepreneurship 12+3 9 Months CHF 18000 CHF 150 CHF 6000 CHF 8100 CHF 3600 CHF 35850 Jan/April/Oct
  MBA In Oil & Gas Trade Management 12+3 9 Months CHF 18000 CHF 150 CHF 6000 CHF 8100 CHF 3600 CHF 35850 Jan/April/Oct

Image result for geneva business school

Name and Website Programs Elligibility Cost  Intake  Duration Appli. Fees
  Bachelors Program:          
Geneva Business School BBA in International Relations 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
http://gbsge.com/ BBA in International Management 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  BBA in Digital Marketing 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  BBA in International Hospitality management 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  BBA in Oil and Gas Management 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  BBA in Entrepreneurship 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
IELTS MANDATORY BF in International Finance 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  BBA in Sports Management Marketing 10+2 5730 euros per sem Feb and Sept 3 years 150 euros
  Masters Program:          
  MBA in International Relations 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in International Management 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in Digital Marketing 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in International Hospitality Management 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in Oil and Gas Mangement 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in Islamic Fianance 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  Msc. F in iNternational Finanace 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros
  MBA in Sports Marketing Management 12+3 +2 yrs exp 7640 euros per sem Feb and Sept 1.5 years 150 euros

Zurich Business School

Name and Website Programs Elligibility Cost  Intake  Duration
UIBS           
  Graduate      October/january/April/july 1 year
  Master in Liberal Studies  12+3 (60 credits)24000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  MA - Master of Arts in Communication Studies 12+3 (60 credits)24000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
http://www.zurich.uibs.org/ MA - Master of Arts in Global Studies  12+3 (60 credits)24000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Graduate Certificate in Liberal Studies 12+3  (12 credits)14400 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Graduate Certificate in Communication Studies 12+3  (12 credits)14400 CHF P.A October/january/April/july 1 year
IELTS MANDATORY Graduate Certificate in Global Studies 12+3   October/january/April/july  
  Post graduate Certificate      October/january/April/july  
  Postgraduate Certificate in Liberal Studies  12+5 (15 credits)18000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Postgraduate Certificate in Communication Studies 12+5 (15 credits)18000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Postgraduate Certificate in Global Studies  12+5 (15 credits)18000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Postgraduate Certificate in Higher Education 12+5 (15 credits)18000 CHF P.A October/january/April/july 1 year
  Bachelors         
  Bachelor in Liberal Studies  10+2 (180 credits) 72000 P.A October/january/April/july 3-4YEARS 
   Bachelor of Arts in Asian Studies 10+2 (180 credits) 72000 P.A October/january/April/july 3-4YEARS 
  Bachelor of Arts in Communication Studies  10+2 (180 credits) 72000 P.A October/january/April/july 3-4YEARS 
   Bachelor of Arts in European Studies  10+2 (180 credits) 72000 P.A October/january/April/july 3-4YEARS 
  Bachelor of Arts in International Relations 10+2 (180 credits) 72000 P.A October/january/April/july 3-4YEARS 

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-6564159

Email:info@thaistudyabroad.com

 

 

Tags : htmi bhms imi เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์  study in switzerland  htmi imi bhms study in hospitality  study in culinary เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์  B.H.M S  STUDY AND WORK SWITZERLAND  IMI  เรียนการโรงแรมสวิสเซอร์แลนด์  เรีนยต่อสวิส ค่า

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view