Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Bangor University

Bangor University ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอังกฤษ โดยมีอายุกว่า 120 ปี มีนักเรียนกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษามากกว่า 11,000 คน คณะวิชา 20 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกว่า 2,000 คน มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการวิจัยและความยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ชุมชนการวิจัยอันมีชีวิตชีวา

   

Bangor University  ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาสโนว์โดเนียและทะเลจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงและ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกมากเป็นอันดับที่สอง นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ใน หอพักของมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นจะต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือระบบขนส่งสาธารณะ เพราะสามารถเดินเท้าจากหอพักไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องฟังบรรยาย และห้องสัมมนาได้

 

เมืองแบนเกอร์ “เมืองแห่งการเรียน” เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามพร้อมด้วยทัศนียภาพที่มองเห็นได้โดยรอบ หนังสือพิมพ์ Independent ได้จัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพประหยัดที่สุดสำหรับการเรียนเป็น อันดับที่สี่ในสหราชอาณาจักร เมืองนี้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันมั่งคั่งและมีความภาคภูมิใจในพิพิธภัณท์ หอศิลปะและโบสถ์วิหารที่มีอยู่มากมาย

 

ทำไมเลือกเรียนที่อ Bangor University 

การจัดอันดับ

 • Top R 2% ของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นทั่วโลก
 • การจัดอันดับโลก 107 สำหรับ Outlook นานาชาติ - ไทม์อุดมศึกษาอันดับโลก, 2015-16
 • 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้านคุณภาพการสอน - ไทม์สและซันเดย์ไทมส์ลีก Tabl, E 2016
 • 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรสำหรับความพึงพอใจของนักเรียน - แห่งชาติสำรวจนักเรียน 2015
 • 15 อันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรสำหรับ 'ประสบการณ์ของนักเรียน' - ไทม์สและซันเดย์ไทมตารางลีก 2016
 • มหาวิทยาลัย 350 โลก - โดย Times Higher Education การจัดอันดับโลก 2016

การประกอบอาชีพและการจ้างงาน

 • 90% ของผู้สำเร็จการศึกษาของเราก้าวหน้าไปการจ้างงานหรือการศึกษาต่อภายในหกเดือนของการสำเร็จการศึกษา -DLHE สำรวจ 2013/14
 • มีหลายหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพผ่าน;
  • ตำแหน่งที่เคยทำ:นักศึกษาจะได้รับบริการที่มีความหลากหลายของตัวเลือกสำหรับประสบการณ์ในการทำงานกับ - ทั้งในระดับผ่านการฝึกงานมหาวิทยาลัยหรือโดยการเป็นอาสาสมัคร
  • ความร่วมมืออุตสาหกรรม:องศาบางคนจะถูกเรียกใช้ในความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเช่นการฝึกอบรมครูพยาบาลและสังคมสงเคราะห์
  • ได้รับการรับรองมืออาชีพ:เพื่อช่วยพัฒนาอาชีพของนักเรียนหลายองศาได้รับการรับรองโดยหน่วยงานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น IBMS, ACCA, CIMA, CIM, RSC, BCS, BPS, IET, ICF, SRA, BSB และ NMC


Bangor International College

International Incorporated Bachelor's


เป็นโปรแกรมที่เปิดสอนเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และวิชาเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ด้าน

 • Business, Management and Finance
 • Engineering and Computer Science
 • Law, Social Sciences and Media
 • Psychology

คุณสมบัติสำเร็จระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 4.5 
 • IELTS 5.0 
 • IELTS 5.5 

International Incorporated Master's

หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาโท

 • Business and Management
 • Investment and Banking
 • Accounting and Finance

ข้อกำหนดในการเข้า


 • IELTS 5.5 (with no component below 5.5) OR
 • IELTS 4.5 (with no skill below B1) with 12 week pre-sessional English programme, OR
 • IELTS 5.0 (with no


หลักสูตรระดับปริญญาโท

Bangor Business School
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับ
LLM Law and Banking Sep, Jan IELTS 6.5
MA Banking and Finance Sep, Jan IELTS 6.5
MA Business and Marketing Sep, Jan IELTS 6.5
MA Business with Consumer Psychology Sep, Jan IELTS 6.5
MA Islamic Banking and Finance Sep, Jan IELTS 6.5
MA Management and Finance Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Banking and Law

Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Chartered Banker

Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Environmental Management

Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Finance

Sep, Jan IELTS 6.5
MBA Information Management Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Law and Management

Sep, Jan IELTS 6.5
MBA Management Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Marketing

Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Accounting and Finance Sep, Jan IELTS 6.5

MSc Business with Consumer Psychology

Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Banking and Development Finance Sep, Jan IELTS 6.5

 

Biological Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับ
MRes Ecology Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Natural Sciences Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Medical Molecular Biology with Genetics Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Molecular Biology with Biotechnology Sep, Jan IELTS 6.5

 

Chemistry
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Chemistry Sep, Jan IELTS 6.0
MSc Analytical Chemistry Sep, Jan IELTS 6.0
MSc Environmental Chemistry Sep, Jan IELTS 6.0

Computer Science
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Advanced Visualization, Virtual Environments and Computer Animation Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Computer Systems Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Computing and Internet Systems Sep, Jan IELTS 6.5

 

Creative Studies and Media
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Digital Media Sep, Jan IELTS 6.5
MA Filmmaking: Concept to Screen Sep, Jan IELTS 6.5

MRes Creative Practice

Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Film and Visual Culture Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Media Management Sep, Jan IELTS 6.5

 

Education
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA/MEd Education Studies Sep, Jan IELTS 6.5

 

Electronic Engineering
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Electronic Engineering Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Bio-Electronics) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Micromachining) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Microwave Devices) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Nanotechnology) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Optical Communications) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Optoelectronics) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Organic Electronics) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (Polymer Electronics) Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Electronic Engineering (VLSI Design) Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Broadband and Optical Communications Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Electronic Engineering Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Nanotechnology and Microfabrication Sep, Jan IELTS 6.5

 

English
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Medieval Studies Sep, Jan IELTS 6.0

MA English

Sep, Jan IELTS 6.0
MA Arthurian Literature Sep, Jan IELTS 7.0
MA Medieval and Early Modern Literature Sep, Jan IELTS 7.0
MA Early Modern Literature Sep, Jan IELTS 7.0
MA Creative Writing Sep, Jan IELTS 6.0

 

Environment and Natural Resources
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MBA Environmental Management Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Agroforestry Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Conservation and Land Management Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Environmental Forestry Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Forestry and Environmental Management degrees Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Sustainable Forest and Nature Management   Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Sustainable Tropical Forestry Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Forestry Sep, Jan IELTS 6.5

MSc Tropical Forestry

Sep, Jan IELTS 6.5
MA/MSc Welsh Medium Sustainable Environmental Management Sep, Jan IELTS 6.5

 

Healthcare Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Implementing Evidence in Health & Social Care Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Advanced Clinical Practice Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Health and Social Care Leadership Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Health Science Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Public Health and Health Promotion Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Risk Management in Health and Social Care Sep, Jan IELTS 6.5

 

History and Welsh History

หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Celtic Archaeology Sep, Jan IELTS 6.5
MA History Sep, Jan IELTS 6.5
MA Medieval Studies Sep, Jan IELTS 6.5
MA Welsh History Sep, Jan IELTS 6.5

 

Institute of Medical and Social Care Research (IMSCaR)
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MSc Ageing and Dementia Studies Sep, Jan IELTS 7.0
MSc Health Economics Sep, Jan IELTS 7.0
MSc Health Services Research Sep, Jan IELTS 7.0

 

Law
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
LLM Executive LLM in Public Procurement Law and Strategy Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Intellectual Property Law Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Law Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Law - specialising in European Law Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Law - specialising in Global Trade Law Sep, Jan IELTS 6.5

LLM International Law - specialising in International Criminal Law

and International Human Rights Law

Sep, Jan IELTS 6.5
LLM Law and Banking Sep, Jan IELTS 6.5
LLM Law and Criminology Sep, Jan IELTS 6.5
LLM Public Procurement Law and Strategy Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Commercial and Business Law Sep, Jan IELTS 6.5
MA Criminology and Law Sep, Jan IELTS 6.5

MBA Banking and Law

Sep, Jan IELTS 6.5
MBA Law and Management Sep, Jan IELTS 6.5

 

Lifelong Learning
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Community Development Sep, Jan IELTS 6.5
MA Fine Art Sep, Jan IELTS 6.5
MA Women's Studies Sep, Jan IELTS 6.5

 

Linguistics and English Language
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Bilingualism Sep, Jan IELTS 6.0
MA Cognitive Linguistics Sep, Jan IELTS 6.0
MA Linguistics Sep, Jan IELTS 6.0
MSc Forensic Linguistics Sep, Jan IELTS 6.0
MSc Language Development Sep, Jan IELTS 6.0

 

Medical Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Medical Sciences Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Behavioural Neurology and Neuropsychiatry Sep, Jan IELTS 6.5

 

Mindfulness

หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA /MSc Mindfulness-based Approaches IELTS 6.5 Sep, Jan

 

Modern Languages
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA European Languages and Cultures Sep, Jan IELTS 6.5
MA Translation Studies Sep, Jan IELTS 6.5

 

Music
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Music Sep, Jan IELTS 6.5
MA Music (Sacred Music Studies) Sep, Jan IELTS 6.5
MA Performance Sep, Jan IELTS 6.5
MA Welsh Music and Celtic Music Sep, Jan IELTS 6.5
MA/MMus Composition/Electroacoustic Composition/Sonic Art Sep, Jan IELTS 6.5

 

Ocean Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MSc Applied Marine Geoscience Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Marine Biology Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Marine Environmental Protection Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Physical Oceanography Sep, Jan IELTS 6.5

 

Psychology
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Psychology Sep, Jan IELTS 6.5
MA/MSc Consumer Psychology with Business Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Foundations of Clinical Neuropsychology Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Foundations of Clinical Psychology Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Neuroimaging Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Psychological Research Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Applied Behaviour Analysis Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Behavioural Neurology and Neuropsychiatry Sep, Jan IELTS 6.5

 

Social Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MA Criminology and Law Sep, Jan IELTS 6.5
MA Social Work Sep, Jan IELTS 6.5
MA Advanced Social Work Sep, Jan IELTS 6.5
MA Comparative Criminology and Criminal Justice Sep, Jan IELTS 6.5
MA Criminology and Sociology Sep, Jan IELTS 6.5
MA Language Policy and Planning Sep, Jan IELTS 6.5
MA Policy Research and Evaluation Sep, Jan IELTS 6.5
MA Social Research and Social Policy Sep, Jan IELTS 6.5

 

Sport, Health and Exercise Sciences
หลักสูตร เทอมที่เปิดรับ เกณฑ์การรับเข้า
MRes Sport and Exercise Physiology Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Sport and Exercise Psychology Sep, Jan IELTS 6.5
MRes Sport and Exercise Science Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Applied Sport and Exercise Physiology Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Applied Sport and Exercise Psychology Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Applied Sport Science Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Applied Sports Science and Outdoor Activities Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Exercise Rehabilitation Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Sport and Exercise Psychology (BPS Accredited) Sep, Jan IELTS 6.5

ขอรายละเอียดคณะที่สนใจศึกษาต่อเพิ่มเติม click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400

Tel:02-245-5845  Hotline: 061-656-4159

Email : info@thaistudyabroad.com

 

Tags : Bangor University study in uk เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อประเทศอังกฤษ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view