Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

City University of Seattle

        

เรียนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี และปริญญาโท แบ่งจ่ายค่าเรียน 

2 มี.ค เวลา 11:00 น พบกับมหาวิทยาลัยบินตรงรับสมัครและให้ข้อมูการสมัคร ทุนการศึกษาฟรี

ลงทะเบียนสัมมนาฟรี click 

City University of Seattle   ไม่ต้องมีผล Toefl ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน No Gmat สำหรับเรียนต่อ MBA 

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถโอนหน่วยกิต เรียนต่อปริญญาตรีได้ 

Thai Study Abroad Consultant ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก City University of Seattle 


City University of Seattle   ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 สถาบันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร โดยได้รับการรับรองจาก Northwest Commission of College and Universities หลักสูตรต่างๆ  ด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองจาก International Assembly for Collegiate Business Education ด้วย  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Seattle  

เพราะเหตุใดจึงควรเลือก CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

 • หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตันที่
 • ผลิตมหาบัณฑิต MBA ออกมามากที่สุด
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง และมีทุนการศึกษาให้
 • ไม่ต้องใช้คะแนน GMAT, GRE, SAT หรือ ACT
 • เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 และสะอาดที่สุด อันดับที่ 2 ในสหรัฐฯ
 • ระบบการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง รวมทั้ง รถไฟฟ้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติลทาโคมาโดยตรง
 • เป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท เช่น ไมโครซอฟท์ โบอิ้ง และสตาร์บัคส์
 • สภาพอากาศที่อบอุ่นและสภาพแวดล้อมที่สะอาด

City University of Seattle มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ CityU ทุนการ ศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษานานาชาติทุกคนที่มีวีซ่า F-1 และกำลังศึกษาหลักสูตรที่ City University of Seattle

การมอบทุนการศึกษาจะเป็นไปตามลำดับการสมัครเข้ามาของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนรวมมากกว่า 80% ในใบแสดงผลการเรียนของที่ส่งเข้ามา (คำนวณโดยฝ่ายทะเบียนของ CityU)
2. ทุนการศึกษาจะมอบให้หนึ่งครั้ง โดยจำนวนเงินขึ้นอยู่กับผลการเรียนเฉลี่ยที่คำนวณได้ และเริ่มตั้งแต่ $2,000 ถึง $5,000
3. ต้องส่งใบสมัครอย่างน้อยสามเดือนก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา


 

การจัดอันดับและการรับรองวิทยฐานะ

 • NWCCU – City University of Seattle ได้รับการรับรองวิทยฐานะอย่างเต็มที่โดย Northwest Commission on Colleges and Universities
 • ACBSP – สำนักวิชาการจัดการของเราได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศในการสอนและผลการเรียนรู้ที่ดีของนักศึกษา
 • PMI – หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการ ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Project Management Institute (PMI) สำหรับโปรแกรมการศึกษาการจัดการโครงการ เราเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่สถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับ การรับรองวิทยฐานะนี้
 • AAIEP – หลักสูตรภาษาอังกฤษของ CityU เป็นสมาชิกของ American Association of Intensive English Programs ท็อป 50 – City University of Seattle ติดหนึ่งใน 50 อันดับแรกสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางออนไลน์ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ในปี 2013
 • โดยการจัดอันดับของ US News & World

ซีแอตเทิเป็นประจำทุกปีจัดอันดับหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะมีชีวิตอยู่เนื่องจากความงามสถานบันเทิงยามค่ำคืนและโอกาสในการทำงานที่มีอยู่ที่นี่

การอยู่อาศัยในเมืองอาจมีราคาแพงดังนั้นเราจึงภูมิใจที่จะเสนอหอพักสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม CityU หอพักสามารถเดินไปได้ภายในวิทยาเขตซีแอตเทิลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยหลายอย่างซึ่งนักเรียนทุกวัยและวัฒนธรรมต่างต้องการและต้องการ

หลักสูตรต่างๆ  ที่เปิดสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 • โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ESL ระดับ 1-6
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการ
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาทั่วไป
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศ-เอกการเขียนโปรแกรม
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาการเป็นผู้นำ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

Undergraduate Degrees

 • A.S. General Studies
 • B.A. Applied Psychology
 • B.A. Early Childhood Education
 • B.A. Human Services
 • B.A. in Education: Elementary Education
 • B.A. in Education: Special Education
 • B.A. Management
 • B.S. Accounting
 • B.S. Business Administration
 • B.S. Communications
 • B.S. Computer Systems
 • B.S. General Studies
 • B.S. Information Systems
 • B.S. Marketing
 • B.S. Project Management

Graduate Degrees

 • M.A. Counseling Psychology
 • M.A. Leadership
 • M.Ed. Adult Learning
 • M.Ed. Curriculum and Instruction
 • M.Ed. Educational Leadership: Administrator Certification
 • M.Ed. Guidance and Counseling
 • M.Ed. Leadership
 • M.Ed. Leadership in Education (BC, Canada)
 • M.Ed. Reading and Literacy
 • M.Ed. School Counseling (BC, Canada)
 • M.S. Computer Systems
 • M.S. Information Security
 • M.S. Project Management
 • Master of Counselling (AB, Canada)
 • Master of Counselling (BC, Canada)
 • MBA
 • MIT Elementary Education
 • MIT Special Education
 • Performance-Based MIT

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL อาจารย์ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การสอนที่ประสบความสำเร็จเป็นเวลาหลายปี หลังจากที่จบหลักสูตร ESL ระดับ 6 แล้ว คุณสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้เลย โดยไม่ต้องมีการทดสอบ TOEFLS

 โปรแกรมหลักสูตรพิเศษ AMBA

City University of Seattle เป็นสถาบันทีได้รับการรับรองเพียงแห่งเดียวที่เสนอโปรแกรมการช่วยเหลือด้านภาษาหลักสูตร MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หลักสูตร AMBA ของ City University of Seattle  ให้การศึกษาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กันแก่นักเรียน นั่นคือ การศึกษาด้านธุรกิจที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางธุรกิจ และการศึกษาภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณ

โครงสร้างหลักสูตร AMBA หลักสูตร MBA นี้ใช้เวลาเรียน 15-30 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มเรียนและความเร็วในการศึกษาของคุณ ในหลักสูตร AMBA คุณจะเข้าเรียนวิชาต่างๆ  ในระดับปริญญาโท และวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งวิชาต่อเทอม เป็นเวลาสามเทอมติดต่อกัน หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และเรียนจบวิชาของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จ

 เอกสารในการสมัครเรียน
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ ติดต่อและสมัครได้ที่ TSAB 022455845
 • ค่าธรรมเนียการสมัคร $50
 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport
 • ใบรายงานผลการศึกษาและประกาศนียบัตรฉบับจริงหรือสำเนาทั้งสอบฉบับและมีการรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้อง
 • จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน แสดงยอดเงินขั้นต่ำดังนี้ $24,433 สำหรับ ESL และ $34,519 สำหรับปริญญาตรี และ $34,744 สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผลการสอบ TOEFL หรือทำการทดสอบภาษาอังกฤษกับทาง City University of Seattle ก่อนการลงทะเบียนเรียน กรณีที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษ นักเรียนสมัครเรียนภาษากับทางสถาบันเพื่อ pathway ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • แบบฟอร์มการประเมินผลการโอนหน่วยกิตของนักศึกษานานาชาตที่กรอกครบถ้วน

 

ปริญญาตรี (1 ปี) $26,009
ปริญญาโท (1 ปี) $24,515
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ELP) ต่อการเรียน 5 สัปดาห์ $1600

ภาคการศึกษา เริ่มภาคการศึกษา วันสุดท้ายของการสมัคร แนะนำให้ส่งใบสมัครภายใน
ฤดูใบไม้ร่วง ตุลาคม 1 กันยายน 1 สิงหาคม
ฤดูหนาว มกราคม 1 ธันวาคม 1 พฤศจิกายน
ฤดูใบไม้ผลิ เมษายน 1 มีนาคม 1 กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน กรกฎาคม 1 มิถุนายน 1 พฤษภาคม

 


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งรับฟังข้อมูลเรียนต่อ click

Thai Study Abroad Consultant

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-6564159

 

Tags : รียนต่อ city university of seattle  เรียน city university of seattle  มหาลัย city university of seattle  เรียนต่อ seattle  เรียนต่อซีแอทเทล  seattle  city university of seattle  มหาวิทยาลัย City University Seattle  City University Seattle ดีไหม  City Univ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view