Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

seattle central community college

Seattle Central Community College

วิทยาลัยซีแอทเทิลเซ็นทรอลคอมมิวนิตี้คอลเล็จ

ในแต่ละปี นักเรียนชาวอเมริกันจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน และนักเรียน ต่างชาติจำนวนกว่า ๑, ๒๐๐ คน จากกว่า ๖๕ ประเทศเลือกเรียนที่ Seattle Central Community College เช่นเดียวกับวิทยาลัยเขตอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากมลรัฐวอชิงตัน   กล่าวได้ว่าที่สถาบันของเรามีคณะอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ จำนวน นักเรียนในชั้นเรียนไม่แออัด มีโปรแกรมมากมายให้เลือกเรียน นักเรียนได้รับการเอาใจใส่เป็นส่วน ตัวอย่างทั่วถึงอีกทั้งค่าเรียนยังถูกอีกด้วย

อะไรที่ทำให้ซีแอทเทิลเซ็นทรอลดีเด่นเป็นพิเศษ ?

เรามาเป็นอันดับหนึ่ง...จากวิทยาลัยเขตจำนวนมากกว่า 1,200 แ ห่ ง  นิตยาสารไทม์ (TIME Magazine) ปี 2001 ได้ยกย่องให้ Seattle Central Community College เป็น “วิทยาลัยดีเด่นประจำปี” จากผลการสำรวจวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง...

Seattle Central Community College เป็นวิทยาลัยเขตแห่งเดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีแอทเทิล มลรัฐวอชิงตัน  สถาบันของเราอยู่ใกล้ใจกลางเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวา  ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารนานชนิด ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และร้านค้าต่าง ๆ  จากย่าน CapitolHill นี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที   (5 นาทีโดยรถเมล์)ก็ถึงอาคารต่าง ๆ ใจกลางเมือง

 

ซีแอทเทิลเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและผู้คนมีความเป็นกันเอง ทั้งยังเคยติดอันดับว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุด”หลาย ครั้งด้วยกัน

หลักสูตรที่มีคุณภาพ…

• หลักสูตรสะพานสู่ระดับวิทยาลัย (College Bridge “CB”) หลักสูตรติวเข้มภาษาระยะยาว  เรียนติวภาษาพร้อมๆกันกับเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรโอนเรียนต่อมหาวิทยาลัย (College Transfer) เพื่อโอนเข้าเรียนต่อปีสามในมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรติวเข้ม อี เอ็ส แอล (Intensive ESL) เรียนติวเข้มภาษาอังกฤษอย่างมีแบบแผน และมุ่งพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิผล

• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Completion) รับอนุปริญญาพร้อมกับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในคราวเดียว

• ประกาศนียบัตรระยะสั้น (Short-Term Certificates) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนประมาณ 3-9 เดือน

• การเลือกฝึกงานสายอาชีพ (American Internship Experience) เพื่อหาประสบการณ์การทำงานกับบริษัทและสถาบันต่างๆในท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้...

นักเรียนจากหลักสูตรสะพานสู่ระดับวิทยาลัย (CB) สามารถเลือกเรียนหน่วยกิตวิชาในวิทยาลัยได้ขณะที่กำลังศึกษาด้านภาษาอังกฤษไปด้วย ทางวิทยาลัยขอรับประกันว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยได้ทันทีโดยไม่มีการทดสอบด้านภาษาอังกฤษอีก

ในระหว่างภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2000 ถึงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2002 ราว 87% ของนักเรียนที่สำเร็จจากหลักสูตรสะพานสู่ระดับวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่ Seattle Central Community College ในหลักสูตรโอนเรียนต่อมหาวิทยาลัย (College Transfer) จากนั้น 93% ของกลุ่มดังกล่าวได้ศีกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น ผลการเรียนโดยทั่วไปของนักเรียนต่างชาติที่สถาบัน ของเรานี้ อยู่ในระดับเฉลี่ย 3.5 (จากเกณฑ์ 4.0)

ด้านการเงิน...

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (เป็นจำนวนเงินถึง 85,000 เหรียญต่อปี ) และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหางานให้นักเรียนต่างชาติทำในวิทยาลัย โดยรวมแล้วค่าเล่าเรียนต่อปี (3 ภาคเรียน) ประมาณ 8,500 เหรียญ สำหรับค่าที่พักในเมืองซีแอทเทิลถือว่าถูกกว่าเมืองอื่น ๆซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่แพงจนเกินไป

สอบหรือไม่สอบ TOEFL ?...

นักเรียนที่ได้คะแนน TOEFL 520 หรือสูงกว่าและได้คะแนนจากส่วนของการเขียน 4.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยได้ทันทีในโปรแกรมไหนก็ได้ (หลักสูตรมัธยม-ศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตรโอนเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง) โดยที่ไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษอีกส่วนนักเรียนที่ได้คะแนน TOEFL อย่างน้อย 510  สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนน TOEFL อย่างน้อย 470 สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสะพานวิทยาลัยได้

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีคะแนน TOEFL แต่สนใจในหลักสูตรสะพานวิทยาลัยหรือหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษสามารถสอบวัดระดับได้ เมื่อเดินทางมาถึงสถาบัน

 ด้านที่พักอาศัย...

สถาบันของเราตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยที่พักทั้งห้องเช่าและบ้านพัก ซึ่งสะดวกทั้งในการเดินเท้าและขึ้นรถเมล์

สำหรับการพำนักอยู่ในระยะสั้น เลือกพักได้ที่โรงแรม บ้านหรือห้องหักให้เช่าราคาประหยัดมีมากมายให้เลือก สถาบันของเรามี Housing Agency ให้ความช่วยเ หลือในด้านที่พัก สำหรับนักเรียนใหม่ที่เดินทางมาถึงและยังมีรถรับส่งถึงสนามบินอีกด้วย

บริการ และแผนกอำนวยความสะดวกต่าง ๆ....

• ศูนย์โอนเรียนต่อมหาวิทยาลัย (College Transfer Center) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวโอนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

• ศูนย์ข้อมูลวิชาชีพ (Career Information Center) แผนกช่วยหางาน (Career  Placement Office) และหน่วยงานด้านการศึกษา (Cooperative Educati on Office) ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฝึกงาน การหางาน/สมัครงาน การแต่งจดหมายประวัติการทำงาน รวมถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

• เจ้าหน้าที่โปรแกรมการศึกษานานาชาติ ไอ อี พี (International Education Programs/IEP) พร้อมคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา ที่ปรึกษาซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่ากับคณะอาจารย์คอยดูแลนักเรียนต่างชาติ  ทั้งในด้านวีซ่า/การตรวจคนเข้าเมือง  วิชาชีพ/การงาน และเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

• สำนักงานกิจกรรมของ ไอ อี พี (The IEP Activities Office) จัดหากิจกรรมหลากหลาย เช่น ทัศนศึกษาในแต่ละภาคเรียนจัดหาคู่สนทนาฝึกภาษา(Conversation Partners) กิจกรรมกลุ่มในท้องถิ่นและตอนสุดสัปดาห์ อีกทั้งยังมีแผนกนักเรียนผู้นำ (Student Leadership) ช่วยจัดหากิจกรรมทำร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันและประชากรในท้องถิ่นอีกด้วย

• บริการเรียนพิเศษฟรีหลายวิชา

• ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา (The modern Student Activities Center) ที่ทันสมัยและพร้อมพรั่งไปด้วย ห้องยกน้ำหนัก สนามเทนนิส ห้องเล่นเกมส์ (บิลเลียด) โรงยิม/สนามบาสเก็ตบอลล์และลู่วิ่งในตึก

• นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องศิลปกรรม และโรงละคร Broadway Theatre พร้อมอำนวยความสะดวกในโอกาสต่าง ๆแก่นักเรียนในสถาบันของเรา

แหล่งเรียนรู้หลากหลาย..

จากการที่มีนักเรียนต่างชาติจำนวนกว่า 1,200 คน และจากการได้รับยกย่องเป็นวิทยาลัยดีเด่นจากTIME Magazine ทั้งยังมีนักเรียนต่างชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในมลรัฐ  นักเรียนในสถาบันของเราไม่เพียงแต่ศึกษาหาความรู้ตามตำราและจากอาจารย์สอนเท่านั้น ทว่ายังมีโอกาสหาความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นนานาชาติอีกด้วย

การสมัครเรียนสะดวกสบาย...

นักเรียนต่างชาติ สามารถสมัครเข้าเรียนได้สี่ครั้งต่อปีคือ ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (Fall) ฤดูหนาว (Winter) ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) และฤดูร้อน (Summer)

คอร์สพิเศษที่น่าสนใจ

คอร์ส High School Completion หรือเรียกอีกชื่อว่า Fast Track ผู้ที่ลงเรียนในคอร์สนี้จะสามารถเรียน High School ไปพร้อมๆกับการเก็บหน่วยกิจของระดับมหาวิทยาลัยได้ในคราวเดียวกัน และนักเรียนสามารถนำหน่วยกิจที่เรียน ไปยื่นในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี 4 ปี) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยที่สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 ได้ทันที

นักเรียนที่ลงเรียนคอร์ส Fast Track นี้ สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาทั่วๆไป

ใครบ้างที่สามารถเรียนคอร์ส Fast Track..

ผู้ที่สมัครคอร์ส Fast Track จะต้องเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่ในระดับ High School (มัธยมปลาย)  และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยในเทอมแรกในขณะที่เรียนเกรด 10 (มัธยมศึกษาปีที่4) ไม่ต่ำกว่าเกรด B (หรือประมาณ 3.00) โดยปกติแล้ว ผู้ที่จะสามารถเข้าเรียนที่ Seattle Central Community College จะต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ แต่ในขณะนี้ เราได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ที่มีความพร้อม และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ ด้วยสภาพแวดล้อมแบบการศึกษาระดับสูง และผู้ที่สมัครคอร์ส Fast Track นั้น จะต้องมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่วิทยาลัยกำหนด คือ

  • TOEFL 520, writing 4.0 ขึ้นไป
  • iBT 68, writing 18 ขึ้นไป
  • IELTS 5.5, writing 5.0 ขึ้นไป

จะได้ High School Diploma มาอย่างไร..

หลังจากที่เรียนคอร์ส Fast Track แล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร High School Diploma และ ยังจะได้รับ Associate Degree จาก Seattle Central Community College อีกด้วย (โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานและต้องสำเร็จงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย)

     

ลงทะเบียนเพื่อขอรับส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติม click

Tel:02-2455845 Hotline:086-3834454

Email: info@thaistudyabroad.com

                                                                                                                         

Tags : study in usa  เรียนต่อประเทศอเมริกา  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อซีแอทเทิล  เรียนต่อ seattle  คอร์สเรียนอเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view