Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Hospitality in Australia

 

Holmes Institute เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับสูงซึ่งตั้งอยู่ที่เมลเบิร์น ซิดนีย์และบริสเบน สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 พร้อมกับการก่อตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่เมืองโกลด์ โคสท์ เมืองแคนส์ และประเทศฮ่องกง ที่ Holmes Institute นี้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรเร่งรัด, ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ, IELTS, ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฯลฯ และยังเปิดสอนในระดับอนุปริญญาทางด้านการจัดการ, การตลาด, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและด้านบัญชี

Certificate III in Hospitality (Patisserie) (SIT31107) 

รายละเอียดโดยรวม

รูปแบบการเรียน  ระยะเวลาเรียน สถานที่เรียน
เต็มเวลา 44 สัปดาห์

Sydney Campus

เต็มเวลา 44 สัปดาห์

Holmes Institute

 

Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery) (SIT40407) 

รายละเอียดโดยรวม

รูปแบบการเรียน ระยะเวลาเรียน สถานที่เรียน
เต็มเวลา 64 สัปดาห์

Cairns Campus

เต็มเวลา 64 สัปดาห์

Sydney Campus

เต็มเวลา 64 สัปดาห์

Brisbane Campus

เต็มเวลา 64 สัปดาห์

Gold Coast Campus

เต็มเวลา 64 สัปดาห์

Holmes Institute

 

Diploma of Hospitality (SIT50307)

เต็มเวลา 74 สัปดาห์

Sydney Campus

เต็มเวลา 74 สัปดาห์

Cairns Campus

เต็มเวลา 74 สัปดาห์

Holmes Institute

เต็มเวลา 74 สัปดาห์

Brisbane Campus

เต็มเวลา 74 สัปดาห์

Gold Coast Campus

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม click


 MARTIN COLLEGE OF BUSINESS, TECHNOLOGY & DESIGN ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 โดย Lorraine Martin ประกอบไปด้วยวิทยาเขต 3 แห่งซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบริสเบน, ซิดนีย์ และโกลด์ โคสท์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาทางด้านธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, การออกแบบกราฟฟิค, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การท่องเที่ยว และอีเวนท์ ในแต่ละวิทยาเขตนั้นเพรียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ, ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่, ห้องพิมพ์งาน, เครื่องฉาย และกระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนียังมีระบบ e-Learning ผ่าน Moodle ซึ่งให้บริการนักศึกษาทุกสาขาวิชา

รูปแบบการเรียน ระยะเวลาเรียน สถานที่เรียน
เต็มเวลา 45 สัปดาห์
Martin College of Bu...
เต็มเวลา 45 สัปดาห์

Brisbane Campus

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม clickตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา Le Cordon Bleu ได้พัฒนาจากโรงเรียนสอนทำอาหารเล็กๆในกรุงปารีสไปสู่เครือข่ายสถาบันสอนศิลปะการปรุงอาหารและการโรงแรมระดับนานาชาติ โดยในปัจจุบัน Le Cordon Bleu Australia มีโรงเรียนอยู่ 40 แห่งและมีนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า 20,000 คนในแต่ละปี หัวหน้าพ่อครัวของสถาบันมาจากห้องครัวชั้นยอดที่สุดของโลกและมีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคแก่พ่อครัวรุ่นใหม่ๆ

Le Cordon Bleu, Paris เป็นสถาบันการศึกษาขึ้นทะเบียนซึ่งมุ่งมั่นในการมอบความเป็นเลิศด้านศิลปะการปรุงอาหาร โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1895 วิทยาลัยมี 3 วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลียที่เมือง Adelaide, Sydneyและ Melbourne โดยแต่ละแห่งเปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมเฉพาะด้านระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Le Cordon Bleu เป็นที่ต้องการตัวอย่างสูงเนื่องจากพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความ

สามารถในโรงแรม ภัตตาคารและรีสอร์ทระดับชั้นนำทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก
ปัจจุบัน Le Cordon Bleu Australia ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southern Cross เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารซึ่งทำการสอนทางออนไลน์เต็มรูปแบบ

อันเข้มข้นนี้จะรวมคุณวุฒิ Certificate III รวมถึงอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการโรงแรม

Le Cordon Bleu, Adelaide เปิดสอนหลักสูตรปริญญาดังต่อไปนี้:
ปริญญาโท

  • MBA การจัดการโรงแรมและภัตตาคารนานาชาติ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอาชีพสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งบริหารระดับกลางโดยการมอบความรู้ล่าสุดของภาคอุตสาหกรรมและช่วยให้พวกเขามีความพร้อมสำหรับตำแหน่งบริหารองค์กรที่ระดับอาวุโส
  • ปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปสู่อุตสาหกรรมการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่องทางเร่งรัดสู่อาชีพระดับนานาชาติ

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ

ศิลปะการประกอบอาหาร

  • อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการโรงแรม (การปรุงอาหารหรือขนมอบ) หลักสูตรวิชาชีพการจัดการการประกอบอาหารจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 24 เดือนสำหรับเทคนิคคลาสสิคของฝรั่งเศสและความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับการวางแผนจนถึงการดำเนินงานสำหรับเมนูอาหารระดับสูง หลักสูตรอันครอบคลุมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลับคมความรู้ด้านเทคนิคและแนวโน้มการประกอบอาหารร่วมสมัย หลังจากสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับตำแหน่งอาวุโสด้านการประกอบอาหาร โดยได้ผ่านการฝึกฝนทักษะและเทคนิคทั้งระดับพื้นฐานและเทคนิคอันมีความซับซ้อน
  • Certificate III สาขาการต้อนรับ (การปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์) หลักสูตรนี้จะมอบการฝึกอบรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการปรุงอาหาร โดยใช้พื้นฐานอันคลาสสิคของฝรั่งเศส หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานและก้าวไปสู่กระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาทิเช่นการวางแผนเมนู การจัดการ การปฏิบัติงานและการดำเนินงาน หลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติจะทำให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนเทคนิคอันหลากหลายด้านการประกอบอาหารและขนมอบเป็นอย่างดี
  • Certificate III สาขาการโรงแรม (การทำขนมอบ) หลักสูตรนี้จะช่วยฝึกอบรมนักศึกษาในการประกอบของหวานแบบฝรั่งเศสอันหลากหลายโดยใช้เทคนิคแบบคลาสสิคเพื่อสร้างสรรค์ขนมอบทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเชิงศิลปะของตนเองในการสร้างสรรค์ของหวานที่สามารถให้บริการในภัตตาคารทุกแห่งทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรีของ Le Cordon Bleu Adelaide ดำเนินการเรียนการสอนที่ Regency International Centre for Hospitality, Leisure and Food Studies  โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฝึกอบรมอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาของ Le Cordon Bleu อาทิเช่นภัตตาคารหรือศูนย์จัดงานที่รองรับได้ 500 คน ห้องครัวเพื่อการจัดงาน 2 ห้อง ห้องครัวเพื่อการฝึกอบรม 2 ห้อง ห้องครัวเพื่อการสอนอาหารเอเชีย บริเวณประเมินรสชาติ บาร์เพื่อการฝึกอบรม 4 แห่ง ห้องชิมไวน์ 2 ห้อง โรงผลิตไวน์และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม

แม้ว่า Le Cordon Bleu Australia จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก็ตาม หลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจดำเนินการเรียนการสอนโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย South Australia วิทยาเขต City West มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาทุกคนได้ใช้งานภายในวิทยาเขต อาทิเช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ห้องเรียนและห้องบรรยายที่รองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบริการอื่นๆเช่นคาเฟ่/บาร์ โรงอาหารและร้านขายหนังสือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม click

 


 

Ozford สถาบันสอนภาษาที่ทันสมัย เป็นอีกทางเลือกคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ สถาบันตั้งอยู่ในตัวเมืองเมลเบิร์น สภาพแวดล้อมปลอดภัย การเดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น RMIT, the State Library, Queen Victoria Shopping Complex and Carlton Gardens สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ทั้งด้านการเรียน อาชีพหรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป นอกจากนี้สถาบัน Ozford มีนักเรียนหลากหลายชาติมาเรียนร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นผลดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ในหลายชาติ หลายภาษา

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก Australian Qualifications Framework นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะสามารถเข้าเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยนานาชาติอื่นๆ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการยอมรับจากสากล ด้วยการฝึกฝนทักษะที่เหมือนกับการทำงานและเรียนในระดับสูง

HOSPITALITY Course

Code
Duration

(F/T)
Certificate II in Hospitality SIT20207 10 weeks
Certificate II in Hospitality (Kitchen Operations) SIT20307 10 weeks
Certificate III in Hospitality SIT30707 1 year
Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery) SIT30807 1 year
Certificate III in Hospitality (Patisserie) SIT31107 1 year
Certificate IV in Hospitality SIT40307 1.5 years
Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery) SIT40407 1.5 years

(including 1 year at certificate III level)*
Certificate IV in Hospitality (Patisserie) SIT40707 1.5 years

(including 1 year at certificate III level)*
Diploma of Hospitality SIT50307 2 years

(including 1.5 years at certificate III & IV levels)*
 
 
 

 
 
Imagine Education Australia Imagine ตั้งอยู่ที่ Gold Coast ในรัฐ Queensland เป็นโรงเรียนสอนภาษา, หลักสูตร Vocational and Training ทางสถาบันจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุดในบริเวณ Southport มีทีมงานที่คอยช่วยเหลือบริการนักเรียนทั้งเรื่องเรียน การจัดหาที่พัก, บริการรับส่งสนามบิน, บริการรถประจำทางฟรี, มีการจัดกิจกกรรมสันทนาการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการทำงาน, มีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ พร้อมด้วยห้องเรียนที่เรียนด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง
 
 
 

SIT30807

Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery)

Duration: 40 weeks

CRICOS Course Code: 069107G

 

SIT50307

Diploma of Hospitality

Duration: 56 weeks

CRICOS Course Code: 069108G

 ในปี 2013 ที่นี่เป็นวิทยาลัยได้รับการยอมรับสำหรับความเป็นเลิศโดยอังกฤษออสเตรเลีย (EA) ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

Diploma of Hospitality

 คุณสมบัตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ทั้งการพัฒนาทักษะการบริหารและฐานความรู้ในวงกว้างในหลากหลายบริบทการต้อนรับ พวกเขาใช้การแก้ปัญหาเพื่อกำหนดช่วงของปัญหาและการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากความหลากหลายของแหล่งที่มา พวกเขาอาจมีความเป็นผู้นำและคำแนะนำให้กับผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบสำหรับการส่งออกของผู้อื่นบาง

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานในระดับการดำเนินงานและการกำกับดูแลและยังได้รับโอกาสในการทำงานการจัดการต่อไปในอุตสาหกรรมการบริการรวมทั้งโรงแรมโมเต็ลร้านอาหารสโมสรและสถานประกอบการอื่น ๆ การต้อนรับ

คุณสมบัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของการบริการ (SIT50313)
ได้รับการรับรอง ได้รับการยอมรับในระดับชาติ - ตรงตามมาตรฐาน AQF
รหัส CRICOS 071075D
โหมดการศึกษา ห้องเรียน: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ออนไลน์: 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลา 52 สัปดาห์ (รวม 10 สัปดาห์วันหยุด)
วันที่การบริโภค คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
วันที่แน่นอน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
เงื่อนไขการรับสมัคร IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม click


SBTA มีความหลากหลายของหลักสูตรที่รัฐบาลได้รับการอนุมัติทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการทำงานทั่วโลกในวันนี้แบบไดนามิก

ตั้งแต่ปี 1985 เราได้รับการเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหลายพันคนในการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภารกิจของเราคือเพื่อให้คุณมีความรู้ทักษะและคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพของคุณและให้คุณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นส่วนที่เหลือ

ถ้าคุณต้องมีการเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนที่จะมีการศึกษาสายอาชีพของคุณกับเราเราสามารถนำเสนอแพคเกจโปรแกรมกับโรงเรียนน้องสาวของเรา, Sydney English Language Academy หากคุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปมหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษาจาก SBTA คุณจะยินดีที่จะรู้ว่าเรามีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับจำนวนของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับข้อดีของการเข้าโดยตรงและโอนหน่วยกิต

ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณอยู่ในโลกระหว่างประเทศของธุรกิจหรือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการต้อนรับหรือการท่องเที่ยว

SIT30713 Certificate III in Hospitality

คุณสมบัตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ประกอบการที่มีทักษะที่ใช้ช่วงของการพัฒนาทักษะการต้อนรับ พวกเขาใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจและมีความรู้เสียงของการดำเนินงานอุตสาหกรรม พวกเขาทำงานด้วยความเป็นอิสระบางและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจำนวน จำกัด และอาจให้คำแนะนำในการดำเนินงานและสนับสนุนให้สมาชิกในทีม

SIT50313 Diploma of Hospitality

คุณสมบัตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้เสียงของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมและความหลากหลายของทักษะการบริหารจัดการในการประสานงานการดำเนินงานการต้อนรับ พวกเขาทำงานอย่างอิสระมีความรับผิดชอบสำหรับคนอื่น ๆ และทำให้ช่วงของการตัดสินใจทางธุรกิจในการดำเนินงาน

SIT60313 Advanced Diploma of Hospitality

คุณสมบัตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลในการดำเนินงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ใช้ความรู้อุตสาหกรรมที่สำคัญและหลากหลาย, ทักษะการบริหารจัดการเฉพาะ พวกเขาทำงานอย่างอิสระมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและทำให้ช่วงของการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

หาข้อมูลเกี่ยวกับของเรา ที่ทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม click

Tags : เรียนต่อออสเตรเลีย  เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view