Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

work and study singapore

เรียนพร้อมทำงานประเทศสิงคโปร์ แบ่งจ่ายค่าเรียน By Thai Study Abroad Consultant


น้อง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังต่อไปนี้จะได้รับการฝึกงานในบริษัทต่างๆ พร้อมได้รับค่าตอบแทน

Diploma in Hotel and Restaurant Services

เรียน 6 เดิอน ทำงาน 6 เดือน รายได้ $600-$800 / เดือน

ประกาศนียบัตรโรงแรมและร้านอาหารบริการหลักสูตรการออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้การต้อนรับนักเรียนทักษะวิชาชีพและใจตั้งที่จำเป็นในการให้บริการลูกค้าและเพิ่มการจ้างงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสิ้นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จควรจะได้มีการพัฒนาความเข้าใจในองค์ประกอบที่สำคัญของการประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของหลักสูตรที่นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในการบริการของโรงแรมและร้านอาหารขนาดโดยวิทยาลัยนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 • ในการฝึกอบรมนักเรียนและเตรียมความพร้อมที่มีทักษะขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ออกแบบมาสำหรับ

 • ผู้ใหญ่ที่ทำงานที่กำลังมองหาสำหรับการอัพเกรด
 • นักศึกษาที่มีความสนใจใน F & B สาย
 • นักเรียนที่ต้องการที่จะดำเนินการเป็นมืออาชีพในร้านอาหาร, บาร์, โรงแรม, ฯลฯ
 • นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นที่จะทำเครื่องหมายในอุตสาหกรรมการบริการ


Diploma in Food Professional Cookery and Food Preparation

เรียน 6 เดิอน ทำงาน 6 เดือน รายได้ $600-$800 / เดือน


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 13 โมดูลที่มีลำดับที่กำหนดโดยโครงการการดำเนินงาน

โปรแกรมประกอบด้วยสองส่วน:

 • ทฤษฎีและบทเรียนระดับปฏิบัติดำเนินการที่ขนาดวิทยาลัยนานาชาติ (6 เดือน)
 •  นักเรียนจะได้รับการอบรมที่โรงแรม, รีสอร์ท, คันทรี่คลับหรือร้านอาหารและเขียนรายงานโครงการ (6 เดือน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการปรุงอาหารระดับมืออาชีพและการเตรียมอาหารหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนที่มีดินอย่างละเอียดในสิ่งที่จะเป็นเชฟในร้านอาหารคาเฟ่หรือการต้อนรับที่เกี่ยวข้องและ F & B สถานประกอบการ นักเรียนจะได้รับการติดตั้งที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติทักษะการทำอาหารที่ให้บริการได้ถึงความหลากหลายของอาหารและอาหารที่มีขึ้นอยู่กับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นมืออาชีพ

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของหลักสูตรและเอกสารแนบอุตสาหกรรมนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการปรุงอาหารระดับมืออาชีพและการเตรียมอาหารโดยขนาดวิทยาลัยนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในการปรุงอาหารมืออาชีพและการเตรียมอาหาร
 • เพื่อให้มีทักษะสำหรับงานในการดำเนินงานในครัว
 • เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการความปลอดภัยของอาหาร
 • เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการความปลอดภัยห้องครัว
 • แนวความคิดที่จะมีต้นทุนพื้นฐาน

ออกแบบมาสำหรับ

 • ผู้ช่วยเชฟ
 • ที่ต้องการการต้อนรับนักเรียนสนใจในการเป็นเชฟ
 • ผู้ใหญ่ที่ทำงานที่กำลังมองหาสำหรับการอัพเกรด

คุณสมบัติการสมัคร

อายุ:อย่างน้อย 16 ปี

ภาษาอังกฤษ:อย่างน้อย IELTS 5.0 หรือ ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันได้ที่ Thai Study Abroad Consultant 

Diploma in Food Manufacturing  

เรียน 9 เดิอน ทำงาน 6 เดือน รายได้ $600-$800 / เดือน  

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 โมดูลที่มีลำดับที่กำหนดโดยโครงการการดำเนินงาน

โปรแกรมประกอบด้วยสองส่วน:

 • ทฤษฎีและบทเรียนระดับปฏิบัติดำเนินการที่ขนาดวิทยาลัยนานาชาติ(6 เดือน)
 • เอกสารแนบอุตสาหกรรม (IA) * นักเรียนจะได้รับการอบรมในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร, อาหารผู้ผลิตค้าส่งอาหารหรือ บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (6 เดือน)

ระยะเวลา

9 เดือนที่สถาบันฝึกอบรมและการ 6 เดือนที่อุตสาหกรรมสิ่งที่แนบมา (IA) *

ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับนักเรียนที่จะจบหลักสูตรคือ 18 เดือนของการฝึกอบรมสถาบัน

โอกาสในการส่งเสริมการศึกษา / อาชีพวิถี

นักเรียนสามารถมุ่งหวังที่จะให้บริการในอุตสาหกรรมเหล่านี้:

 • สถานประกอบการค้าปลีกอาหาร
 • สถานประกอบการผลิตอาหารขายส่ง

ระยะเวลา

9 เดือนที่สถาบันฝึกอบรมและฝึกงาน 6 เดือน 

ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับนักเรียนที่จะจบหลักสูตรคือ 18 เดือนของการฝึกอบรมสถาบัน

โอกาสในการส่งเสริมการศึกษา / อาชีพวิถี

นักเรียนสามารถมุ่งหวังที่จะให้บริการในอุตสาหกรรมเหล่านี้:

 • สถานประกอบการค้าปลีกอาหาร
 • สถานประกอบการผลิตอาหารขายส่ง

เปิดเรียน

มกราคม  เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 

*กรุณาตรวจสอบวันเริ่มเรียนในแต่ละช่วงอีกครั้ง 

ขั้นตอนการสมัคร

1.นักเรียนจะต้องทำการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน ก่อนวันเริ่่มเรียน

2.วัดระดับภาษาอังกฤษที่ Thai Study Abroad เพื่อประเมิณความสามารถด้านภาษาตามทีวิทยาลัยกำหนด

3.ชำระค่าสมัคร 5000 บาท

4.จัดส่งเอกสารการสมัครที่กำหนด พร้อมชำระค่าสมัครให้กับวิทยาลัย

5.ยื่นเอกสารเพื่อทำการสมัคร Student Pass เอกสารการอนุมัติเข้าประเทศสิงค์โปรในฐานะนักเรียน

6.ชำระค่าเล่าเรียนหลังจากได้รับ Student Pass ก่อนเดินทาง

7.เดินทาง

ตัวอย่างสถานที่ทำงาน

Hotel                                                          Restaurant

Furama Hotel Singapore Pte Ltd                     Al Dente Trattoria Pte Ltd

Goodwood Park Hotel                                    Aisvaryam's Fine Foods Pte Ltd (Muthu's Curry) Grand Plaza Parkroyal Hotel                                                           Angus Steak House (S) Pte Ltd

Hilton Singapore                                           Astons Food and Beverage Specialities Pte Ltd

Hotel Windsor                                              Bachmann Japanese Restaurant Pte Ltd

Paramount Hotel                                          Black Canyon Coffee & International Thai Cuisine

Peninsular Excelsior Hotel                             BLVD Pte Ltd

PDK Shenaz Hotels                                       Blue Diamond Restaurant Pte Ltd

Plaza Parkroyal Singapore                            Café Cartel Pte Ltd

River View Hotel                                          Coffee Club Pte Ltd

Sheraton Towers Singapore                         Country Foods

Singapore Marriott Hotel                              dbl O Pte Ltd

Durty Nelly's Pte Ltd                                     Food Journeys (Singapore) Pte Ltd

Eatzi Steakhouse & Bistro                             Fish & Co.

Emerald Hill Pte Ltd                                     Graze Restaurant

En Japanese Dining Bar

 

Country Clubs / Resorts                                                       

Jurong Country Club                                     

Orchid Country Club                                      

Raffles Town Club Pte Ltd                            

Republic of Singapore Yacht Club    


สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นและการสมัคร click 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 087-642-5465, 061-656-4159, 080-941-5664

 Email:info@thaistudyabroad.com


           

Tags : study and work singapore work and study singapore เรียนและทำงานที่สิงคโปร์  เรียนต่อสิงค์โปร์ เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์ ศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ study in singapore เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ โรงเรียนภาษาที่สิงคโปร์  study chinese language in s

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view