Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

11 พฤศจิการยน 11.00 น  สัมมนาเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ พบกับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน 

บินตรงรับสมัครและข้อมูลเรียนต่อฟรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี click 

เรียนต่อพร้อมทำงานโรงแรมระดับ 5 ดาว รับฟรี IPAD MINI เมื่อสมัครเรียน

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี ทำงานรับรายได้ 70,000 กว่าบาทต่อเดือน เรียน 5 เดือน ทำงาน 5 เดือน

ขอรับรายละเอียด click 


Switzerland เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนการโรงแรม น้อง ๆ ที่สนใจเรียน Hotel and Tourism ที่ Switzerland จะได้ฝึกงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมได้รับค่าตอบแทนประมาณ  
sfr 2,000 ต่อเดือน

HTMI  ตั้งอยู่ที่เมือง Kanton Luzern เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้าน resort สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
การเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนของ HTMI ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในสายงานด้าน International Hotel and Tourism Industry


HTMi_07

หลักสูตร

Certified Professional in Hospitality Operations

ภาพรวมและรายวิชา

 1. รวมความเข้าใจในทักษะการปฏิบัติในทางทฤษฎีและส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารมืออาชีพในการบริหาร Hotel An
 2. ปลูกฝังทัศนคติที่ผู้บริหารมืออาชีพและบำรุงการทำงานของทีมงานและทักษะการวางแผนโครงการ
 3. ได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ ของนักเรียนและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
 4. มั่นใจความแตกต่างระหว่างวิธีการทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแลและการจัดการของทีมงาน
 • English for Hospitality and Tourism
 • English for Academic Purposes
 • Reading, Writing and Grammar
 • Learning and Study Skills
 • Communications Skills
 • German for Hospitality Operations
 • Service and Events Operations
 • Beverage and Barrister Studies
 • The Hotel Butler and VIP Service
 • Rooms Division Operations
 • Industry Visits


Diploma Manager in Training for Trainers in Hotel Management

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงผู้จัดการในการฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกอบรมในการจัดการโรงแรม

Course

Train the Trainer , Restaurant and Coffee-shop Service Supervision

Front Office Supervision, Bar Supervision,  Kitchen Supervision, Housekeeping and Laundry Operations Supervision, Duty Managementm Events Management Training Projects and Practical

HTMi_13

Advanced or Postgraduate Diploma in European Baking and Pastry Arts

Advanced or Postgraduate Diploma in Culinary Arts (Tailor-Made)

จุดมุ่งหมายของหน่วยนี้คือการช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ของอุปกรณ์, สินค้าและวิธีการที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมและปรุงอาหาร / อบขนมปังสวิสและยุโรปขนมอบ, ขนมเค้ก, ขนมหวานและช็อคโกแลตรูปแบบของบุฟเฟ่ต์อาหารและขนมหวานชุบที่ถูกสร้างใน ยุโรปและพัฒนาทักษะในการเตรียมการทำอาหารและการตรวจสอบอาหารยุโรปภายใต้มาตรฐานสวิสที่สูงของสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ในการนี้หน่วยงานที่จะจัดการกับอุปกรณ์สินค้าและวิธีการเตรียมที่มีความจำเป็นในการที่จะสามารถวางแผนการเตรียมและปรุงอาหารหลากหลายของอาหารยุโรป

นักเรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจในความแตกต่างของอาหารยุโรปและอิทธิพลเฉพาะของพวกเขาและความต้องการ นักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกและพัฒนาทักษะของพวกเขาในการเตรียมและการปรุงอาหาร / เบเกอรี่ในช่วงของขนมปังยุโรปและประเทศ, ขนมอบ, ขนมเค้ก, ขนมหวานและช็อคโกแลต, ขณะที่มั่นใจว่าปลอดภัยถูกสุขอนามัยมืออาชีพและการปฏิบัติที่จะตามมาทุกครั้ง พวกเขาจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกระบวนการของการตรวจสอบและประเมินผลการอาหารของพวกเขาแล้วแนะนำการปรับปรุงใด ๆ ที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลและเกณฑ์คุณภาพจะทำให้ผลงานที่มีคุณค่าให้กับบทบาทในอนาคตของนักเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมการบริการที่ นักเรียนจะพิจารณาอิทธิพลที่ประเทศยุโรปอื่น ๆ ที่มีอยู่ในอาหารสวิสและสำรวจปัจจัยที่มีการส่งเสริมการรวมตัวกันของอิทธิพลของอาหารยุโรป นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ทักษะและความเข้าใจในหลักการและวิธีการกินอาหารของพวกเขา หน่วยนี้ยังจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาแอพลิเคชันของทักษะการจัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนการวิจัยและการประเมินผลของนวัตกรรมในปัจจุบัน

การจัดหางาน

ในช่วงครึ่งหลังของทุกปีสำหรับประกาศนียบัตรอนุปริญญาประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรีและรงหลักสูตรระดับที่สูงขึ้นอื่น ๆ HTMi จะวางตำแหน่งให้นักเรียนในโรงแรม (ส่วนใหญ่) และร้านอาหารที่มีคุณภาพในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และในระดับสากลสำหรับ 20-24 สัปดาห์

Study and Practical Paid Training

หลักสูตรระดับปริญญาตรี


ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS OR TOEFLS นักเรียนสามารถวัดผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการสัมภาษณ์หรือการทดสอบ ของ HTMI

 
ปีที่ 1
Certificate in International Hotel and Tourism Operation
(Plus Certificate in Management Training)
เรียน  20 สัปดาห์ ฝึกงาน     20-24 สัปดาห์
 
ปีที่ 2
Diploma in International Hotel and Tourism Management
(Plus Diploma in Management Training)
เรียน  20 สัปดาห์ ฝึกงาน     20-24 สัปดาห์
 
ปีที่ 3
Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management (20 weeks)
(Plus Diploma in Management Training)
(สำหรับการสมัครเข้าเรียน Higher Diploma ผู้สมัครอาจต้องฝึกงานก่อนเป็นเวลา 20-24 สัปดาห์)
Bachelor, BSc (honours) Degree in International Hotel
& Tourism Management (20 Week)
ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจาก University of Ulster ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการเรียนการสอนด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Degree in Hotel and Events Management
(ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ Higher Diploma และ BSc Degree
จะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี (Bachelor of Art อีก 1 วุฒิบัตร)

หลักสูตรอนุปริญญาโท

หลักสูตรอนุปริญญาโท ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจบการโรงแรม ก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้

Postgraduate diploma in International Hotel and Tourism Management
Postgraduate Diploma in Events Management
Postgraduate Diploma in Culinary Management

เรียน  20 สัปดาห์         ฝึกงาน   20-24 สัปดาห์

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี
MBA Hospitality Management (in Switzerland)
เรียน  20 สัปดาห์         ฝึกงาน   20-24 สัปดาห์

ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้องหรือ หากจบสาขาอื่นมาก็จะพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป และจะต้องมีการวัดผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการสัมภาษณ์หรือการทดสอบของ HTMi

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี  

กรณีที่ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านการโรงแรมและไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรง ผู้สมัครจะต้องใช้ระยะเวลาเรียน  2 ปี โดย 1 ปีแรก จะต้องเรียน Postgraduate Diploma 1 ปี แล้วตามด้วย MBA อีก 1 ปี ตามรายละเอียดด้านบน

 

หลักสูตรที่แนะนำ

หลักสูตรที่แนะนำ น้องๆ  เลือกลงคอร์ส Postgraduate Diploma เพื่อที่เรียน 20 สัปดาห์ และตามด้วยการทำงานอีก 20-24 สัปดาห์พร้อมได้รับค่าตอบแทน ระยะเวลา รวม 1 ปี

เริ่มเปิดเรียน: เดือน มกราคมและสิงหาคมของทุกปี

ตัวอย่างสถานที่นักเรียนที่ได้รับการฝึกงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร click


Tags : HTMI Hotel and Tourism Management Institute   เรียนต่อ htmi  htmi ดีไหม  htmi ค่าใช้จ่าย  เรียนการโรงแรม htmi  เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ study in switzerland study hospital

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view